Morgenmøde om GDPR

Fredag den 25. maj trådte GDPR  i kraft. For at samle trådene inviterer vi på endnu 2 morgenmøder om forordningen tirsdag den 13. november i Herlev & torsdag den 22. november i jylland.

 

 

  

Tilmeld dig nu

Program

08:30 - 09:00  -  Registrering med morgenbrød og kaffe/te  

09:00 - 11:00

  • Hvad er en databehandler vs. dataansvarlig? Hvorfor er dette relevant og hvad er deres roller?
  • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter - har jeres virksomhed pligt til at føre fortegnelse?
  • Hvilke krav stiller databeskyttelsesforordningen til forebyggelse af brud på persondatasikkerheden?
  • Hvad har virksomheden pligt til at gøre, hvis der sker et sikkerhedsbrud?
  • Hvem skal anmelde og hvad skal anmeldes?
  • Hvad er databeskyttelsesforordningens regler om underretning af de registrerede?

Udfordringer i praksis

  • Hvem gør hvad og hvornår?
  • Hvad skal der stå i politikkerne?
  • Hvordan sikrer vi, at de ansatte kender og efterlever politikkerne i dagligdagen?

11:00 - Afrunding

Hvor langt er I nået?

Fredag den 25. maj trådte GDPR i kraft. For at samle trådene inviterer vi på endnu et morgenmøde om forordningen.

På morgenmødet vil Lisbeth Lindorff Riis gennemgå forordningens vigtigste områder og give dig indsigt i de praktiske værktøjer, som er tilgængelige som hjælp i implementeringsprocessen.

Hvis der i mellemtiden sker noget nyt på persondataområdet, så vil det selvfølgelig blive gennemgået på mødet.

På mødet vil der blive sat god tid af til spørgsmål, da rigtig mange vil være trådt ind i den praktiske del af implementeringsfasen.

Har du deltaget på et af de tidligere møder, må du forvente, at nogle af punkterne vil være gentagelser.


Oplægsholder Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har ca. 20 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger – GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.

Vi glæder os til at se dig

Tilmeld dig nu