top banner image
 
 
 

COVID-19 - Opfølgning på hjælpepakker

Gratis webinar den xx. januar kl. xx

 

Bliv klogere på 30 minutter

2020 blev et år i coronaens skygge, og mange virksomheder har stået overfor helt uventede og ukendte udfordringer i forbindelse med driften af deres forretninger. Likviditeten er presset, omsætningen reduceret, medarbejdere er blevet afskediget osv.

Siden foråret har Regeringen iværksat en lang stribe af initiativer og gjort ligeså mange hjælpe- og kompensationspakker tilgængelige. Der er løbende kommet nye hjælpepakker til, de eksisterende er blevet justeret, forlænget m.m.

Opfølgning på hjælpepakkerne: Hvordan ser situationen ud?

På dette 30 minutters webinar tager vi en status og opfølgning på de hjælpepakker, der er sat i verden og kigger på, hvilke der stadig kan ansøges om og hvordan.

Vi gennemgår bl.a.:

  • Hvilke hjælpepakker er stadig aktuelle?
  • Hvordan ansøges og hvilke frister er vigtige?
  • Hvordan finder jeg ud af om jeg skal tilbagebetale?
  • Hvornår skal jeg tilbagebetale?
  • Indberetning af de faktuelle tal
  • Husk de forlængede frister ift. moms, A-skat og am-bidrag
  • Er der nye initiativer på vej?

  Xdag den xx. januar kl. xx

 Du logger på, hvor det passer dig

 Oplægsholder: Lars Roslyng, Manager og revisor

Roslyng-web.jpg

Tilmeld dig her

eventblock - COVID-19 - Opfølgning på hjælpepakker

Dato: 29.apr
Tidspunkt: 12:00 - 12:30
Sted: Online webinar
Regnskab: Regnskab
Model.NoteHeadline: Lars Roslyng