Indbetaling af uhævede feriepenge

14.09.2022

af Lisbeth Lindorff Riis

Husk, at rettidig indbetaling af uhævede feriepenge for ferieårene 2019 og 2020/2021 er den 15. november 2022.

Hvornår er det relevant?

Har I medarbejdere, der ikke har brugt sine 5 ugers ferie, er I som arbejdsgiver forpligtet til at opgøre antallet af ubrugte feriedage pr. 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Sidste frist for rettidig indbetaling af de uhævede feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 er den 15. november 2022.

Til hvilken fond?

Er jeres medarbejdere dækket af overenskomst, skal pengene afregnes til den feriefond, der fremgår af overenskomsten.

Er jeres medarbejdere ikke dækket af overenskomst, skal I som arbejdsgiver indbetale de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. I skal sørge for, at indberetning og indbetaling til Arbejdsmarkedets Feriefond sker via virk.dk i perioden 1.-15. november 2022.

Hvad sker der, hvis vi ikke betaler?

Sørger I ikke for at betale de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 15. november 2022, vil der blive tillagt en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Det er ikke tilladt at udbetale feriegodtgørelse

Det er som hovedregel i strid med ferieloven at udbetale feriepenge til medarbejderen, uden at ferien afholdes. Dog med undtagelse af den 5. ferieuge og al anden ferie ud over de 4 uger.

Den 5. ferieuge udbetales automatisk til medarbejderen senest med lønudbetalingen i marts efter ferieafholdelsesperiodens udløb, hvis ikke ferien er aftalt overført senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

Overførsel af ferie

Medarbejderen skal som udgangspunkt holde 5 ugers ferie inden for ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter. Medarbejderen kan dog anmode om, at al ferie ud over 4 uger overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Det er en betingelse for overførsel af ferie, at arbejdsgiveren godkender ferieoverførslen, og at der indgås en skriftlig aftale med medarbejderen senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Glem ikke deadlinen - Risiko for bøde ved overtrædelse

Husk, at der er risiko for at få en bøde, hvis man ikke overholder indberetnings- og indbetalingsforpligtigelsen. Det vil sige, hvis der ikke er indgået en skriftlig aftale om ferieoverførsel/kontant udbetaling, og/eller uhævede feriepenge ikke er afregnet til den relevante feriefond, risikerer I at modtage en bøde.

Der vil blive foretaget stikprøvekontrol, og de berørte virksomheder skal fremvise dokumentation for ferieoverførsel/kontant udbetaling og afregning til feriefond.

Har I brug for rådgivning?

Har du som arbejdsgiver brug for rådgivning i relation til ferielovgivning, eller øvrige medarbejder-/HR-relaterede forhold, så er du velkommen til at kontakte os.

LÆS MERE OM, HVORDAN AZETS KAN HJÆLPE

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.