Momsrefusion for moms betalt i andre EU-lande

Økonomi | 01.08.2022

af Ian Skjødt Jørgensen

Har du moms til gode i andre EU-lande? Du kan få refusion for moms, men det er det gældende lands EU-regler, der bestemmer, om momsen kan godtgøres. I dette blogindlæg kan du blive meget klogere på momsrefusion for moms betalt i andre EU-lande.

Virksomheder, der har moms til gode i et eller flere EU-lande, skal være opmærksomme på, at ansøgningsfristen for momsrefusion er den 30. september året efter, at varen eller ydelsen er købt. Fristen for at søge momsrefusion vedrørende køb foretaget i 2021 er derfor den 30. september 2022.

Har virksomheden afholdt udgifter i andre EU-lande, hvor der er pålagt det pågældende lands moms, vil det i nogle tilfælde være muligt at tilbagesøge momsen via TastSelv Erhverv.

For at kunne tilbagesøge moms fra et andet EU-land, er det en forudsætning at:

  • Virksomheden ikke har registreringspligtige aktiviteter i det pågældende land.
  • Indkøbene vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

 

Køb, hvor der typisk kan søges om momsrefusion

Det er ikke ved alle køb af varer og ydelser, at man kan få momsen refunderet. Det er det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om man kan få momsen godtgjort.

Varer og ydelser hvor det i mange tilfælde er muligt at få godtgjort momsen omfatter:

  • Brændstof
  • Leje af transportmidler
  • Vejafgifter og bompenge
  • Rejseudgifter (bus, tog, taxi mv.)
  • Indkvartering og hotelophold
  • Mad, drikkevarer og restaurationsydelser
  • Entré til messer og udstillinger
  • Underholdning, repræsentation, mv.

Vær opmærksom på, at udenlandsk moms, som virksomheden er berettiget til at få refunderet, men som ikke søges tilbagebetalt, ikke kan fradrages skattemæssigt. Der er i disse situationer tale om en ikke-fradragsberettiget udgift.

 

Tilmelding via TastSelv Erhverv

Virksomheden skal være tilmeldt momsrefusion på TastSelv Erhverv for at kunne søge om momsrefusion fra andre EU-lande.

Ønsker du at lade din manager eller anden rådgiver varetage tilbagesøgningen, er det muligt, hvis de er tilmeldt revisorordningen.

Herefter er det muligt at give rådgiveren adgang via TastSelv, ved at angive repræsentantens CVR-/SE-nummer og autorisere den pågældende repræsentant til området Momsrefusion.

 

Beløbsgrænser for refusion

Afhængigt af momsgodtgørelsesperiodens længde skal den moms, der søges godtgjort, mindst udgøre enten 50 euro eller 400 euro, hvis den søges tilbage fra et EU-land inden for eurozonen. Mindstebeløbene skal dog omregnes til national valuta, hvis moms søges tilbage fra et andet EU-land, der er uden for euroen. F.eks. svenske kroner, hvis moms søges tilbage fra Skatteverket i Sverige.


Dokumentationskrav

Som udgangspunkt er det ikke et krav, at købsbilag på de enkelte udgifter vedhæftes tilbagebetalingsanmodningen. Hvis tilbagebetalingsmedlemsstaten finder, at den ikke har modtaget alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for, at den kan træffe beslutning om hele eller en del af tilbagebetalingen, kan denne anmode om supplerende oplysninger inden for en periode på fire måneder. Oplysningerne skal derefter være tilbagebetalingsmedlemsstaten i hænde senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den rette person.

Tilbagebetalingsmedlemsstaten kan kræve, at ansøgeren digitalt indgiver en kopi af fakturaen eller importdokumentet sammen med tilbagebetalingsanmodningen, hvis det afgiftspligtige beløb på en faktura eller et importdokument udgør mindst 1.000 EUR eller modværdien deraf i national valuta. Hvis fakturaen vedrører brændstof, er mindstebeløbet 250 EUR eller modværdien deraf i national valuta.


Behandlingsfrist

Som hovedregel skal refusionsansøgningen behandles af de udenlandske myndigheder inden for 4 måneder efter accept af modtagelse, og refusionen falder inden for 10 arbejdsdage efter afsluttet behandling.

Hvis den udenlandske myndighed har brug for yderligere oplysninger, forlænges behandlingsfristen med op til 4 måneder. Desværre er det ikke alle lande, der har mulighed for at overholde disse frister. Behandlingstiden forlænges, hvis der rekvireres underliggende bilag. 

Det er derfor vigtigt at få ansøgningerne udsendt så hurtigt som muligt. Ekspeditionstiden vil altid være længst for ansøgninger afsendt omkring fristtidens udløb.

 

Har du brug for hjælp til momsrefusion?

Har du moms til gode i et eller flere EU-lande? Vi kan hjælpe dig med ansøgning til momsrefusion, så du kan få den tilbagebetaling, du er berettiget til.

Kontakt os på tlf. 70 232 232 eller læs mere om rådgivning inden for moms her.

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.