Brug firmabilen og spar penge på ferie

25.05.2021

af Henrik Volden

Arbejdsgivere kan stille en firmabil til rådighed til medarbejdere. Hvis firmabilen også bruges privat, skal medarbejdere betale en procentdel af firmabilens værdi og et miljøtillæg til SKAT. Men hvor meget firmabilen bruges, har ingen skattemæssig betydning, og derfor kan den med fordel bruges til ferie.

Vi nærmer os hastigt en velfortjent sommerferie, og mange vælger friheden ved kør-selv-ferie, når de hvide sandstrande og varme himmelstrøg skal besøges. Hvis dine medarbejdere har en firmabil til rådighed, som de også bruger privat, kan du med fordel overveje at lade dem bruge firmabilen til de lange ture mod feriedestinationen. Det kan de nemlig opnå økonomiske fordele ved.

Opnå fordele ved at bruge firmabilen

Skønt skattelovgivningen kan være kompliceret og svær at navigere i, så er netop beskatning af firmabil en mulighed for, at medarbejdere kan opnå økonomiske fordele ved at bruge firmabilen til deres ferie. Såfremt du som arbejdsgiver giver din accept, så kan dine medarbejdere køre til udlandet på ferie uden at de skal betale mere i skat. Beskatning af firmabil beregnes nemlig kun ud fra bilens værdi og ikke dens brug.

Når firmabilen stilles til rådighed til privat brug, så bliver medarbejderne beskattet efter den såkaldte rådighedsbeskatning. Det er en bred skatteregel, der blot angiver, at dine medarbejdere har rådighed over køretøjet, og derfor skal de beskattes. Som arbejdsgiver kan du også dække alle driftsmæssige udgifter, som beregnes for brug af firmabilen uden skattemæssige konsekvenser for dine medarbejdere. Det gælder eksempelvis ejerafgift, reparationer, forsikring og udgifter til vedligeholdelse samt benzin, vask og sprinklervæske. Og rådighedsbeskatning udregnes derfor ikke ud fra, hvor meget eller hvor lidt dine medarbejdere benytter sig af den firmabil, de har til rådighed.

Medarbejderes egenbetaling af benzinforbrug

Hvis dine medarbejdere vil bruge firmabilen til ferie, bliver de altså ikke beskattet yderligere for denne anvendelse af bilen. Og selv uden firmakortet kan medarbejdere lægge ud for ordinære driftsudgifter, aflevere dem efter ferien og få pengene refunderet uden skattemæssige konsekvenser. Men det kan blive en bekostelig affære at dække én eller flere medarbejderes kør-selv-ferie til eksempelvis Italien.

Hvis du som arbejdsgiver derfor ikke vil dække udgiften til benzinforbrug, så kan du stadig hjælpe dine medarbejdere med at opnå økonomisk fordel. Dine medarbejdere skal blot aflevere deres kvitteringer for benzin, og du kan dernæst indberette beløbet til SKAT som egenbetaling. Beløbet kan nemlig modregnes i firmabilens skattepligtige værdi, hvilket betyder, at dine medarbejdere får fuldt fradrag for deres udgifter på egen selvangivelse.

Men beskatning af fri bil gælder ikke alle udgifter

Men det er ikke alle udgifter, du som arbejdsgiver kan dække. Det er som sagt kun de ordinære, driftsmæssige udgifter, som du må afholde uden at det får skattemæssige konsekvenser for dine medarbejdere. Udgifter til eksempelvis parkering, broafgifter samt parkerings- og fartbøder betragtes ikke som værende af driftsmæssig karakter.

Hvis du som arbejdsgiver alligevel gerne vil dække denne type udgifter, skal de skattemæssigt bedømmes særskilt fra de ordinære driftsudgifter. Du kan nemlig i stedet betragte udgifterne som en personalegode, der skal medregnes til den personlige indkomst og beskattes herefter.  

Har du brug for hjælp?

I Azets kan du få professionel rådgivning og assistance fra økonomi- og skattekonsulenter med mange års erfaring og viden om eksempelvis beskatning og regnskab i forbindelse med personalegoder og firmabil.

Læs mere økonomisk rådgivning om skat

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.