Hvem er RUT, og hvorfor skal du kende RUT?

07.01.2019

Den 1. juli 2018 trådte en ændring af udstationeringsloven i kraft i Danmark. Ved indgåelsen af finanslovsaftalen for 2018, blev det vedtaget, at Arbejdstilsynet fra 1. juli 2018 har mulighed for at påbyde en udenlandsk virksomhed, der endnu ikke har registreret sig i RUT i henhold til reglerne, straks at registrere sig. Sker dette ikke, kan Arbejdstilsynet uddele dagbøder. Klager og indbringelse for domstolene over dagbøder og/eller påbud vil ikke have opsættende virkning for registreringen. Baggrunden for ovennævnte er, at udenlandske virksomheder eller selvstændige har pligt til at indberette deres arbejde hos de danske myndigheder. Anmeldelsen skal ske til RUT, der er den danske stats officielle Register til anmeldeles af Udenlandske Tjenesteydelser.

Dokumentation er vigtigt

Danske privatpersoner og danske virksomheder, der hyrer udenlandsk arbejdskraft, skal se dokumentation for den udenlandske virksomheds registrering i RUT. Både som virksomhed og privatperson er man forpligtet til at anmelde en manglende registrering til Arbejdstilsynet, hvis man ikke har set den lovpligtige dokumentation senest tre dage efter, at arbejdet er påbegyndt. Der er særlig skærpede regler for udenlandske tjenesteudbydere indenfor bygge- og anlægssektoren, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde og rengøring.

Får du løst opgaver af en udenlandsk virksomhed/arbejder, der ikke er registreret korrekt i RUT, eller har du undladt at få fremvist dokumentation for registreringen, kan du risikere bøder op til 10.000 kr. Det gælder både virksomheder og privatpersoner.

Der findes dog en række undtagelser, hvor der ikke skal foretages anmeldelse til RUT. Det gælder f.eks. hvis der er tale om deltagelse i konferencer i Danmark herunder som underviser, korte forretningsrejser, idrætsudøvelse eller særlige montøropgaver.

Har I brug for hjælp?

Azets har bred erfaring i og kan være behjælpelig med ind- og udstationeringer samt stå for indberetninger i RUT for udenlandske virksomheder og personer, der arbejder i Danmark.

Det kan vi hjælpe med