Skat: Regler og frister

Økonomi | 25.03.2019

af Azets

Skat er vores bidrag til offentlige ydelser som eksempelvis uddannelse og sundhed. Og som virksomhedsejer skal du betale skat på selskabet vegne. Din virksomheds skatteforhold afhænger af virksomhedstypen, og derfor kan fristerne også variere. Du er selv ansvarlig for indberetning og betaling af virksomhedens skat.

Derfor er det vigtigt at du sætter dig ind i skattereglerne for virksomheder. Det kan dog være svært og uoverskueligt at finde ud af hvordan og hvornår, man som selvstændig erhvervsdrivende skal betale skat. I dette blogindlæg vil jeg give en forklaring og oversigt over regler og frister for skat for de forskellige virksomhedstyper.

Regler for selskabsskat

Det første, du skal kigge på, når du skal beregne din selskabsskat, er virksomhedstypen. Din virksomhedstype afgør den overordnede skatteramme, som du skal tage udgangspunkt i.

Virksomhedstypen: PMV, enkeltmandsvirksomhed og I/S

Hvis du er ejer af et personligt ejet selskab såsom et personligt ejet mindre selskab (PMV), enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab (I/S), skal du betale skat af din virksomheds overskud. Det betyder, at du skal betale skat af virksomhedens indtægter minus fradragsberettigede udgifter, og det gælder uanset antal og størrelse af private hævninger eller indskud, som ofte udgør lønnen til dig som ejer. Indskud og private hævninger påvirker ikke virksomhedens resultat, fordi de anses som tilgodehavende hos ejer eller gæld til ejer.

Læs blogindlæg om udbetaling af løn til selvstændige    

 

Virksomhedstypen: A/S, ApS og IVS

Hvis du har et aktie-, anpart- eller iværksætterselskab, skal du betale selskabsskat. Modsat personligt ejede selskaber hæfter du ikke personligt med din privatøkonomi. Du skal betale skat af virksomhedens skattepligtige overskud, som er defineret af omsætning og de omkostninger, der har været i løbet af regnskabsåret. Overskuddet skal indberettes én gang om året i din selvangivelse. Satsen for selskabsskat er 22 %.

Beskatningsmuligheder for personligt ejede selskaber

Hvis du ejer et personligt selskab, hæfter du med din private formue, fordi den ikke er underlagt selskabslovens generelle bestemmelser. Derfor er personskattereglerne generelt gældende for alle tre typer af personligt ejede selskaber. Du kan dog også vælge at benytte kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. Jeg gennemgår alle tre beskatningsmuligheder her.

Personskattereglerne

Du skal oplyse dit forventede over- eller underskud på din forskudsopgørelse. Ud fra din indberetning sender SKAT 10 girokort i løbet af ét år til dig, som tilsammen udgør skatten af det beløb, du har registreret. Så betaler du løbende din skat ligesom en almindelig lønmodtager. Når året er omme, og du har udregnet dit endelige overskud, skal du udfylde en udvidet selvangivelse. Derefter vil den endelige skatteudregning bliver foretaget, og du får din årsopgørelse. Den vil afgøre, om du har restskat eller om du skal betale tilbage. Du kan løbende ændre i din forskudsopgørelse, så den passer til eventuelle ændringer.

Kapitalafkastordningen

Du beregner et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Det betyder, at du betaler mindre i am-bidrag og eventuel topskat i forhold til de almindelige skatteregler. Selve kapitalafkastet er den del af virksomhedens overskud, som du kan flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Denne metode kan være lettere at administrere end virksomhedsordningen.

Virksomhedsskatteordningen

Med virksomhedsordningen kan man lave et skattemæssigt og regnskabsmæssigt skel mellem virksomheden og din privatøkonomi. Det er kun den del af virksomhedens overskud, der hæves ud af virksomheden, som kan beskattes som et overskud efter personskattereglerne. Den andel af overskuddet, som fortsat er i virksomheden, beskattes med en lavere skattesats, som typisk svarer til selskabsskatten på 22 %. Hvis du vælger at blive beskattet efter virksomhedsordningen, får du mulighed for:

 • At spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. Så kan du spare op i virksomhedens gode indtægtsår, og hæve det opsparede overskud i dårligere tider.
 • At virksomhedens renteudgifter skal beskattes som en personlig indkomst i stedet for kapitalindkomst. Så betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat i forhold til de almindelige skatteregler.
 • At fradrage virksomhedens renteudgifter fuldt ud, når overskuddet skal beregnes.

  Du kan vælge en af alternativerne allerede i din forskudsopgørelse. Hvis du vælger virksomhedsordningen, kan det være en god idé at få rådgivning eller assistance fra en professionel.

Få en times gratis revisorrådgivning.     

 

Beskatning af selskaber

Hvis du driver et aktie-, anpart- eller iværksætterselskab, så bliver selskabet beskattet selvstændigt, hvilket betyder, at du ikke hæfter med din privatøkonomi. Beskatning af selskaber sker med acontoskat, som er en forudbetaling, der udregnes på baggrund af din virksomheds skat for tidligere indkomstår. To gange årligt betales den tvungne ordinære acontoskat, og én gang årligt kan du indbetale frivillig acontoskat.

Læs alt om acontoskat her    

  Som ejer anses du som ansat i virksomheden og bliver beskattet som almindelig lønmodtager. Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du derfor betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte. Får du udbetalt udbytte af din ejerandel, skal du betale udbytteskat.  

Frister

Personligt ejede selskaber

 • Udvidet selvangivelse/Oplysningsskema: frist 1. juli 2019

Selskabsskat: Acontoskat

 • rate, ordinær acontoskat: frist 20. marts i indeværende regnskabsår
 • rate, ordinær acontoskat: frist 20. november i indeværende regnskabsår
 • rate, frivillig acontoskat: frist 1. februar i næste regnskabsår

 

Vigtige huskeregler

Som virksomhedsejer er du selv ansvarlig og forpligtet til at indberette skat. Og det gør du meget nemmere ved at opdatere dit regnskab løbende og sørge for at holde overblikket. Her er nogle tommelfingerregler, der kan hjælpe:

 • Læg penge til side til skat. Først skal momsen trækkes fra, dernæst skal udgifter betales, og det resterende beløb er overskuddet, som du skal betale skat af.
 • Husk dine fradrag som eksempelvis varekøb, husleje, forsikringer, kørsel og udgifter for økonomisk assistance.
 • Brug din forskudsopgørelse. Husk at holde din forskudsopgørelse opdateret, hvis der sker løbende ændringer i dit over- eller underskud.
 • Indberet til tiden. Du kan få notifikationer om frister via TastSelv Erhverv på SKAT.
 • Sørg for løbende bogføring. Alle indtægter og udgifter skal bogføres, og hvis du gør det løbende, har du et bedre overblik over virksomhedens økonomi. Det gør det nemmere at indberette skat og moms.
Få styr på den løbende bogføring og virksomhedens regnskab.     

 

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Vores skattekonsulenter er eksperter i skat for alle virksomhedstyper, og bistår dig gerne med assistance eller rådgivning til både dine personlige og din virksomheds skatteforhold. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde og indberette skat og sørge for, at du får alle fradragsmuligheder udnyttet.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.