Slutafregning af kompensation for faste omkostninger og tabt omsætning samt lønkompensation

Økonomi | 20.04.2021

af Azets

Opdatering 4. juni 2021: Fristen for slutafregning er rykket fra 30. juni til 30. september.

Opdatering 3. maj 2021: Der er nu også åbnet op for adgang til slutafregning ifm. lønkompensation. Se mere nederst i dette indlæg.

---

Har din virksomhed modtaget lønkompensation, kompensation for faste omkostninger eller tabt omsætning i perioden 9. marts til 31. august 2020, så er dette blogindlæg relevant for dig.  Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for indsendelse af slutafregning til kompensationerne.

Konkret har alle virksomheder modtaget denne besked i den digitale postkasse, hvor Erhvervsstyrelsen forklarer nærmere om slutafregning og ligeså vigtigt, om slutafregningen er blevet udtaget til kontrol. Er slutafregningen udtaget til kontrol, skal den foretages med revisorbistand.

Med slutafregningen skal Erhvervsstyrelsen tage stilling til, om virksomhedernes ansøgninger til kompensationspakkerne i foråret 2020 var berettiget. Formålet med slutafregningen er den endelige opgørelse over den enkelte virksomheds berettigede kompensation.

Herunder gennemgår vi kort processen for slutafregningerne og hvilken information og dokumentation, man skal have forberedt.

Slutafregning for kompensation for faste omkostninger (uden revisorbistand)

Slutafregningen foretages via virk.dk ved login med digital signatur.

1 - Overblik, direkte tilbagebetaling og åbningsforbud

Til at starte med ser du kort en opsummering af det beløb, du har modtaget i kompensation. Her kan du vælge at gå videre med slutafregningen eller foretage tilbagebetalingen direkte, hvis du allerede nu er klar over, at du skal betale kompensationen tilbage. Derefter skal du tage stilling til, om du har haft forbud mod at holde åbent. Er det tilfældet, skal du vælge den relevante henvisning og dato.

2 - Omsætning og omsætningsnedgang

I næste trin skal du kigge på virksomhedens faktiske omsætningsnedgang og vælge den korrekte længde for kompensationsperioden. Derefter skal du indtaste den faktiske omsætning i perioden fordelt efter momspligtig, momsfritaget eller eksport-omsætning. Til sidst i dette trin skal du uploade saldobalance og kontospecifikation for omsætningskonti i PDF. Derefter beregnes og fastsættes den nøjagtige kompensationsprocent.

3 - De faste omkostninger i kompensationsperioden

I næste trin skal du angive de faste omkostninger i kompensationsperioden. De faste omkostninger er inddelt i samme sektioner som ansøgningen (husleje, abonnementer, afskrivninger mv.) I hver sektion kan vælges den overordnede faste omkostning og indtaste beløb, og du behøver ikke uploade dokumentation. Du har dog også mulighed for at angive en anden overskrift med forklaring, men da skal du som dokumentation uploade faktura, kontrakt mv.

4 - Revisorgodtgørelse

I fjerde trin kan du ændre beløb for revisorgodtgørelsen op til 80 %. Det vil sige, hvis det oprindelige angivne beløb er forkert, kan korrekt beløb og endelig faktura uploades.

5 - Endelig kompensationsberegning

Dernæst kommer trin 5, hvor den endelige kompensationsberegning vises. Du kan se den beregnede kompensation og det foreløbige resultat af kompensationsopgørelsen. Det er her, du kan se, om du er berettiget til yderligere kompensation, eller der skal ske hel eller delvis tilbagebetaling.

6 - Bekræft og indsend

I sidste trin bekræfter du, at de indtastede oplysninger er korrekte sammen med kontaktoplysninger og indsender slutafregningen. Derefter gennemgår Erhvervsstyrelsen slutafregningen og har i den proces mulighed for at anmode om supplerende dokumentation og bilag. Endelig afgørelse sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Slutafregning for kompensation for tabt omsætning (uden revisorbistand)

Slutafregningen tilgås ligeldes via virk.dk.

1 - Gennemgang og kontrol af kompensationsopgørelse

Første skridt er at gennemgå virksomhedens oplysninger og kontrollere, om den foreliggende kompensationsopgørelse er korrekt. Det er her du kan se de kompensationer, du har ansøgt og modtaget. Dernæst følger en mulighed for at afkorte kompensationsperioden med en måned, så kompensationsperioden bliver de tre måneder fra 9. marts 2020 – 8. juni 2020. Dette kan være relevant, hvis omsætningen i den forkortede periode var større end hidtil anmeldt.

2 - Ejeroplysninger og åbningsforbud

I næste trin kan du ændre i ejeroplysningerne og vælge hvilke ejere, der skal indgå i slutafregningen. Herefter skal du bekræfte, om virksomheden har haft forbud mod at holde åbent.

3 - Omsætning i kompensationsperioden

Det næste trin indeholder angivelse og dokumentation af den faktiske omsætning i kompensationsperioden. Afhængig af kompensationsperioden vil der være en eller to separate perioder (9. marts – 8. juli og 9. juli – 31. august 2020). Nu indtastes omsætning og der uploades dokumentation for den respektive periode. Når dette er gjort, vil det opgjorte tab fremkomme. Herefter fremkommer den beregnede slutopgørelse og en eventuel difference.

4 - Kontaktoplysninger og tro- og love erklæring

Til sidst angives kontaktoplysninger og tro- og love erklæring accepteres. Erhvervsstyrelsen vil herefter tage stilling til slutafregning og eventuelt kontakte dig for yderligere information. Endelig afgørelse sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Slutafregning for lønkompensation

I forbindelse med slutafregningen for lønkompensation skal du have følgende klar:

  • Et overblik over de ansatte, som har været hjemsendt i perioden
  • Den faktiske løn pr. måned og beskæftigelsesgrad i timer pr. uge
  • Start- og slutdato for hjemsendelsen samt dage, hvor hjemsendte medarbejdere er genindkaldt på arbejde
  • Oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne
  • Evt. en oversigt over kontraktuelle arbejdsdage med løn, hvor der var sammenfald med de 21 kalenderdage i sommerferieperioden.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning eller assistance ifm. slutafregning, så er vi parat til at hjælpe dig. Ring til os på 70 232 232, eller udfyld formularen nedenfor.

Kontakt mig venligst

Ja, vær venlig at håndtere min anmodning. Jeg accepterer, at Azets modtager og gemmer mine kontaktoplysninger i overensstemmelse med Privacy Statement

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes nyhedsbrevet fra Azets. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.