Nu kan du søge om at få resten af dine feriepenge udbetalt

Løn og HR | 24.03.2021

af Lisbeth Lindorff Riis

Oprindeligt blev det besluttet, at de feriepenge, du optjente i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skulle indefryses i fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Her skulle de stå indefrosset indtil, at du forlod arbejdsmarkedet, hvorefter de fem uger ville blive udbetalt. Men ligesom så meget andet, så fik COVID-19 også ændret den plan.

I sommeren 2020 besluttede regeringen at åbne op for udbetaling af tre af de fem indefrosne ferieuger, hvilket 2,3 mio. danskere takkede ja til. Og nu er det muligt at få de sidste to uger udbetalt.

Hvornår kan du ansøge?

Fra 24. marts - 31. maj kan du ansøge om at få dine feriepenge udbetalt.

Hvis du er blandt de 2,3 mio. danskere, som valgte at få udbetalt tre uger i 2020, så kan du nu få de sidste to uger med. Valgte du derimod ikke at få noget udbetalt i 2020, så har du nu mulighed for at få udbetalt alle fem ferieuger på én gang.

Hvis du vælger at lade pengene stå

For at få udbetalt de indefrosne feriemidler, skal du aktivt søger derom. Vælger du ikke at ansøge om udbetaling, vil pengene blive stående hos Lønmodtagernes Feriemidler og først blive udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Dine feriepenge vil i så fald stå som en pensionssum, der som følge af afkast på fondens investeringer og renteindtægt vil vokse større over tid. Forrentningen af de feriemidler, som arbejdsgiverne lader stå i virksomhederne, følger lønudviklingen og giver dermed en sikker bund under fondens resultat. Du er til enhver tid garanteret de feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiverne - også i konkurssituationer.

Din arbejdsgiver har indberettet

Senest den 31. december 2020 skulle arbejdsgivere indberette til Lønmodtagernes Feriemidler, hvor mange feriemidler den enkelte lønmodtager har optjent i overgangsåret til den nye ferielov. Udbetalingen af de resterende feriemidler bliver baseret på denne indberetning fra din arbejdsgiver. Dog er der en undtagelse i forhold til bonus.

Har du ret til bonus?

Har du optjent bonus i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som du først fik udbetalt efter periodens udløb, skal beløbet medtages i grundlaget for beregning af dine feriepenge. Det er altså ikke udbetalingstidspunktet for din bonus, men derimod optjeningstidspunktet som her er afgørende. Det betyder samtidig, at hvis du har modtaget udbetaling af bonus i perioden, som blev optjent før 1. september 2019, skal dette beløb ikke medtages.

Da bonus kan være forsinket i forhold til den oprindelige indberetningsfrist den 31. december 2020, er der iværksat særlige indberetningsløsninger for de lønmodtagere, som har optjent bonus i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Eksempel

Hvis du har ret til bonus for kalenderåret 2020, som udbetales i foråret 2021 efter godkendelse af regnskab, skal der ske periodisering så 8/12 af bonusudbetalingen, svarende til bonus for perioden 1. januar til 31. august 2020, indgår i indberetningen til fonden med 12,5% feriegodtgørelse af løn og bonus. Da din bonus muligvis ikke har været beregnet og/eller indberettet pr. 31. december, er der en vis sandsynlighed for, at der mangler nogle beløb, når du fra Lønmodtagernes Feriemidler bliver oplyst om saldoen for dine indefrosne feriemidler. Så snart, din bonus er beregnet og indberettet, vil du automatisk modtage en skrivelse herom. Først når du har bekræftet til fonden, at du er enig i beløbets størrelse, vil beløbet tilgå din feriepengesaldo.

Er du arbejdsgiver, og har du brug for hjælp eller rådgivning?

Ring til os på 70 232 232, hvis du har brug for vores hjælp og rådgivning i forbindelse med dine medarbejderes indefrosne feriemidler.

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.