Persondataforordning: Er jeres virksomhed compliant?
 
 
 

Persondata: Er jeres virksomhed compliant?

Den 25. maj 2018 trådte den nye Persondataforordning fra EU i kraft. Azets’ HR-juridiske eksperter kan assistere jer med at afklare, hvorvidt jeres virksomhed er compliant, og hvad der skal til for, at den bliver det. 
 

Hvad vil det sige at afklare compliance?

At afklare compliance i forbindelse med persondatareglerne vil sige, at vi undersøger lovligheden af de persondata, I som virksomhed behandler vedrørende f.eks. jeres medarbejdere og kunder. I denne proces vil vi samtidig afgøre, hvilke tiltag der skal til, for at I efterlever de nye krav i persondataforordningen.

Som virksomhed skal I bl.a. overveje følgende

 • Overholder I den tidligere Persondatalovs § 5, der definerer hvornår behandling af oplysninger er lovlig?
 • Er der indhentet samtykke?
 • Hvilke procedurer har I i dag for behandling af persondata?
 • Har I udarbejdet databehandleraftaler?
 • Overfører I persondata til andre lande?
 • Har I udarbejdet en compliance-rapport?

I denne proces anbefales det at udarbejde en compliance-rapport og GAP-analyse, der identificerer mulige GAPs i jeres virksomhed, og hvad der skal til for at overholde  de nye regler på området. Denne rapport vil også kunne anvendes som dokumentation for, at behandling af persondata sker forsvarligt i jeres virksomhed.

Azets’ HR-juridiske eksperter kan hjælpe jer, så I bliver GDPR-compliant.

Pakke 1:
Få et compliance-review

Azets’ HR-juridiske afdeling gennemgår jeres eksisterende compliance-rapport og politikker. I vil som resultat få en vurdering af, hvorvidt jeres virksomhed er compliant. Lever compliance-rapporten og politikkerne ikke op til persondatalovgivningen eller EU-forordningen, vil I få nogle konkrete bemærkninger til, hvad der skal til for at være compliant.

Pris: fra DKK 14.000

Tillægsydelser:

 • Udarbejdelse/opdatering af politikker, som skal støtte compliance-rapporten:
  Pris: fra DKK 1.500 per politik

 • Dybere analyse af GAPs fra compliance-rapporten for at afklare status og nødvendige handlinger, herunder afholdelse af møder med IT, ledere og evt. medarbejdere:
  Pris: DKK 49.000

køb online

Pakke 2:
Udarbejdelse af compliance-rapport og GAP-analyse

Har I ikke en compliance-rapport, så kan Azets’ HR-juridiske afdeling assistere med at udarbejde rapporten. Compliance-rapporten udarbejdes på baggrund af spørgsmål og analyse. Rapporten vil identificere GAPs, så I ved, hvor der skal sættes ind, for at jeres virksomhed kan blive compliant.

Pris: DKK 28.000

Tillægsydelser:

 • Udarbejdelse/opdatering af politikker, som skal støtte compliance-rapporten:
  Pris: fra DKK 1.500 per politik

 • Dybere analyse af GAPs fra compliance-rapporten for at afklare status og nødvendige handlinger, herunder afholdelse af møder med IT, ledere og evt. medarbejdere:
  Pris: DKK 49.000

køb online

Pakke 3:
Undervisning om GDPR

Hvordan sikrer vi, at de ansatte kender og
efterlever reglerne i persondataforordningen i dagligdagen?

Hvert område vil inkludere en gennemgang af det juridiske grundlag samt kravene i forordningen. Der vil være særlig fokus på de regler, der gælder hvis uheldet er ude, og
virksomheden eller dennes databehandlere/underdatabehandlere oplever sikkerhedsbrud.

Vi vil komme rundt om følgende emner:

 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
 • Hvilke krav stiller databeskyttelsesforordningen til forebyggelse af brud på persondatasikkerheden?
 • Hvad har virksomheden pligt til at gøre, hvis der sker et sikkerhedsbrud?
 • Hvem skal anmelde og hvad skal anmeldes?
 • Hvad er databeskyttelsesforordningens regler om underretning af de registrerede?

Pris: fra DKK 3.300

køb onlineFå styr på persondataloven

Har I allerede styr på omgangen med persondata i jeres virksomhed, så er der ikke noget at være bekymret for. Har I derimod ikke nogen rammer og procedurer for persondata, så er det et godt tidspunkt at komme i gang. Én af de væsentlige ændringer i forhold til tidligere er nemlig, at bøderne er blevet større.

Læs mere her

Ønsker du mere info?

Udfyld venligst formularen til højre, og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

Tlf. 44 51 81 80

Kontakt mig venligst

Ja, jeg ønsker, at Azets sender nyhedsbreve, information om services og invitationer til events

Jeg er informeret om, at jeg kan læse om, hvordan Azets håndterer mine persondata her. Jeg er klar over, at jeg kan ændre mine tilmeldinger eller afmelde mig fra al e-mail kommunikation