Carl Ras bruger Workcyclus til den lovpligtige APV

Målrettet og struktureret indsats for et godt arbejdsmiljø

Epos Løn frigiver ressourcer hos VELFAC A/S

”Vi har rigtig mange kunder, der interesserer sig for CSR, og nogle har brug for dokumentation”

Carl Ras arbejder aktivt med arbejdsmiljøet og har senest fået en 11. plads i sin kategori i Danmarks Bedste Arbejdsplads – Great Place to Work®. Med en elektronisk APV-løsning effektiviseres og synliggøres arbejdet nu yderligere.

HR Manager Tina Ziegler står i spidsen for Carl Ras’ HR-afdeling, hvor fokus især er på strategisk HR, herunder leder- og organisationsudvikling samt arbejdsmiljø. ”Som en del af vores generelle HR-platform har vi netop implementeret Workcyclus. Workcyclus giver os mulighed for at arbejde målrettet og struktureret med vores APV’er og på den måde sikre, at der bliver fulgt op på tingene, samt at vores medarbejdere altid føler sig orienteret om vores arbejde med arbejdsmiljøet generelt”, fortæller Tina Ziegler.


Sikrer lederne de rette værktøjer

Arbejdsmiljøindsatsen varierer efter afdeling og funktion, hvilket APV-løsningen skal kunne rumme. På centrallageret er der logisk nok meget fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Blandt andet er fysisk
nedslidning en konsekvens af det hårde arbejde, som virksomheden som arbejdsplads ikke kan ignorere. På kontoret handler det fysiske arbejdsmiljø blandt andet om det ergonomiske.

Det psykiske arbejdsmiljø har også stort fokus. ”Vi arbejder meget med psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder for hele tiden at skabe motivation og optimale forhold for vores medarbejdere. Heri ligger også
stresshåndtering og forstadierne hertil. Vi er meget bevidste om, at vores medarbejdere skal trives for at kunne præstere optimalt”, fortæller Tina Ziegler, og fortsætter: Målrettet og struktureret indsats
for et godt arbejdsmiljø Carl Ras arbejder aktivt med arbejdsmiljøet og har senest fået en 11. plads i sin kategori i Danmarks Bedste Arbejdsplads – Great Place to Work®. Med en elektronisk APV-løsning effektiviseres og synliggøres arbejdet nu yderligere.

”Vi tror også på, at det psykiske arbejdsmiljø går gennem vores ledere. Hvis de er dygtige til at håndtere det, har de også et godt arbejdsmiljø i deres afdeling. De har alle et højt lederuddannelsesniveau, men det
er alligevel vores opgave at sikre, at de også har de helt konkrete værktøjer, der skal til for at håndtere sager og sikre, at medarbejderne trives”.


Pligt er blevet til strategisk værktøj

Arbejdspladsvurderingen (APV) er lovpligtig og blev indtil for nyligt gennemført manuelt på papirskemaer.
”Til at starte med gjorde vi det, fordi vi skulle. Men når vi nu har det store fokus på medarbejdertrivsel, har vi valgt at kombinere det med APV’en og bruge resultaterne mere strategisk”, fortæller Tina Ziegler og fortsætter: ”APV-målingen er en vigtig del af vores generelle arbejde med medarbejdertrivsel og bliver det måleværktøj, der løbende internt er med til at klarlægge niveauet og synliggøre behovet for indsats”.

Workcyclus sikrer, at Carl Ras følger lovgivningen, men gør det også nemt at gennemføre APV’en og giver virksomheden handlingsplaner samt sikrer opfølgning. ”Det er blevet mere struktureret og nemmere at styre”, fortæller Tina Ziegler. Carl Ras har lavet spørgerammen og har haft det i test hos Arbejdsmiljøudvalget. Tina Ziegler forklarer:
”Det var vigtigt for os at få testet, hvor intuitivt det var, inden vi satte selve undersøgelsen i gang. Tilbagemeldingen var, at det var godt og nemt at håndtere og nemt at besvare”. Efter Arbejdsmiljøudvalgets positive tilbagemelding er testen nu gennemført i den første afdeling.


Synergier på tværs

”Det er for os en stor effektivisering af selve processen. Det er nemmere at arbejde synligt med arbejdsmiljøet og skabe synergier på tværs i organisationen. Når vi kan måle udfordringer med f.eks. tunge løft i én butik, har vi det garanteret også i andre. Nu forventer vi at kunne udnytte nogle synergier – vi får overblik og kan bedre lære af hinanden. Det er også nemmere at holde styr på opfølgning og handlingsplaner”, fortæller Tina Ziegler.

Hun lægger også vægt på ensartetheden i virksomheden og forklarer: ” Mange af vores medarbejdere flytter mellem butikker. De skal mærke, at det er samme fokus, der er alle vegne. At det er samme virksomhed”.


Glade medarbejdere giver glade kunder

Generelt har arbejdsmiljøet også stor indflydelse på kundetilfredsheden. Glade medarbejdere giver glade kunder. ”Vi kan ikke yde en høj service, hvis ikke vores medarbejdere trives. Så det betyder meget for vores kultur og for kunderne”, siger Tina Ziegler.

APV indgår derfor naturligt i det samlede arbejde med arbejdsmiljøet, som igen er med til at højne den oplevelse, kunderne får, når de træder ind i en Carl Ras butik. Det er med til at skabe oplevelsen for kunden.

Dertil lægger mange kunder også vægt på CSR og forholdene hos deres leverandører. ”Vi har rigtig mange kunder, der interesserer sig for CSR, og nogle har brug for dokumentation”, fortæller Tina Ziegler.

 

Konkurrence om at være Danmarks Bedste Arbejdsplads

Carl Ras er med i konkurrencen om at være Danmarks Bedste Arbejdsplads – Great Place to Work® og har senest (i 2012) opnået en flot 11. plads. Blandt andet i kraft af arbejdet med den nominering er det
vigtigt med et system, der løbende sikrer arbejdsmiljøet.

Fakta

Carl Ras er en dansk, familieejet engrosvirksomhed, der er specialiseret i værktøj og beslag til professionelle håndværkere i byggebranchen. Virksomheden har 280 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Herlev samt 12 engroscentre fordelt over hele landet. Carl Ras arbejder aktivt med arbejdsmiljø for at skabe glade medarbejdere og højne kundeoplevelsen.

https://www.carl-ras.dk/

Udfordring:

 • Behov for struktur omkring APV arbejde
 • Forskellige arbejdsmiljøindsatser mellem afdelinger
 • Manuelle processer med papirskemaer
 • Kunder der interesserer sig for CSR og efterspørger dokumentation

Løsning:

 • Workcyclus

Resultat:

 • Pligt er blevet et strategisk værktøj
 • Effektive målinger
 • Hyppig klarlæggelse af niveau for arbejdsmiljø
 • Synliggørelse af behov for indsats
 • Følger lovgivning
 • Gode handlingsplaner
 • Sikrer opfølgning
 • Struktur
 • Nemt at styre
 • Ensartethed mellem afdelinger

Har I lignende udfordringer?

Læs mere om Workcyclus her

Ønsker du mere information?

Udfyld venligst formularen til højre, og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

Tlf. 44 51 81 80

Kontakt Azets

Kontakt mig venligst

Ja, jeg ønsker, at Azets sender nyhedsbreve, information om services og invitationer til events

Jeg er informeret om, at jeg kan læse om, hvordan Azets håndterer mine persondata her. Jeg er klar over, at jeg kan ændre mine tilmeldinger eller afmelde mig fra al e-mail kommunikation