Azets' aktuelle nyheder inden for løn og HR - Q2, 2016

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q2 - 2016.

Sygedagpengerefusion - pligt til digital selvbetjening

Kravet om digital selvbetjening for syge medarbejdere blev indført den 1. december 2015.

Ifølge de nye regler har syge medarbejdere pligt til digital selvbetjening i følgende tre situationer:

1. Udfyldelse af oplysningsskemaet, som den syge medarbejder får tilsendt via Nemrefusion, når arbejdsgiveren har anmeldt sygefraværet via Nemrefusion. Skemaet skal udfyldes og returneres til kommunen inden for en frist på 8 dage. Overholdes fristen ikke, mister arbejdsgiveren refusionen, hvis der ikke er en rimelig grund til fristoverskridelsen.

TIP! Som arbejdsgiver kan man gardere sig mod et eventuelt refusionstab, hvis man i ansættelses­kontrakten (eller i et tillæg til kontrakten) har skrevet, at hvis medarbejderen ikke overholder fristen, forbeholder man sig retten til at modregne de mistede sygedagpenge i medarbejderens løn.

2. Hvis medarbejderen har kommentarer til de oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet i Nemrefusion.

3. Når medarbejderen skal anmode om sygedagpenge fra kommunen.

Den digitale selvbetjening sker via ”Mit sygefravær”, der tilgås enten via et link i brevet fra Nemrefusion, www.borger.dk eller www.mitsygefravaer.dk. Medarbejderen underskriver med NemID.

Bemærk, at:

  • Medarbejdere, der er fritaget for digital post, også skal udfylde oplysningsskemaet digitalt. Her vil borgeren få tilsendt linket via ordinær post.
  • Oplysningsskemaer mv., der ikke afgives digitalt, afvises som udgangspunkt af kommunen.

Har I styr på ACF - Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister?

Er din virksomhed medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, og er der i henhold til en kollektiv overenskomst aftale om at benytte feriekort, er det obligatorisk at indberette feriedata til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF). Indberetningen vedrører alene de medarbejdere, der er omfattet af en sådan overenskomst.

For virksomheden er håndteringen af dette område - rent administrativt - en stor opgave.

Dette omfatter blandt andet indberetning, opskrivning og nedskrivning af feriekort, afstemning af indberetning etc.

For den enkelte medarbejder kan det være rigtig svært at finde ud af, hvordan man får sine feriepenge, hvad restbeløbet på ens feriekort er, hvor man kan se sit feriekort etc.

Lønafdelingen i Azets har uddannet specialister på dette område, og vi rådgiver gerne de enkelte virksomheder og deres ansatte omkring dette.

Har du lyst til at vide mere vide, så kontakt din lønkonsulent eller manager i Azets.

Blogindlæg: 12 minimumskrav til personaleadministration

Datatilsynet kom i januar 2015 med 12 minimumskrav til datasikkerheden i forbindelse med personaleadministration i en virksomhed. For virksomheder, der føler sig på usikker grund, er minimumskravene et godt sted at starte.

Læs blogindlægget af advokat Karina Lind Bertelsen

Blogindlæg: Ansæt de rigtige!

I Falck klarer man sig uden rekrutteringsbureauer. Hvordan og hvorfor det, vil nogle HR-folk spørge.

Læs blogindlægget af Pernille Sandberg, Director for HR, Communication & CSR hos Falck Group Assistance

Blogindlæg: En værdig opsigelse

En opsigelse er en ubehagelig oplevelse for den leder, der skal opsige sin medarbejder, men den er især ubehagelig for medarbejderen, der kan gå i chok, tabe selvværd og blive bekymret for fremtiden. Hvis opsigelsen så også er uværdig, og medarbejderen føler sig dårligt eller uretfærdigt behandlet, så er konsekvenserne mere langvarige.

Læs blogindlægget af Susan Havning, der sidder i Azets' HR Services for support og udførelse af HR opgaver for kunder