Hvad er den nye barselsorlov?

Den 2. august 2022 trådte nye barselsregler i kraft. Begge forældre har ret til 11 ugers øremærket barsel og kan derefter fordele de resterende 26 uger imellem sig.

Når barnet er født har hver forælder 2 ugers øremærket barsel, der skal afholdes senest inden for de første 10 uger efter fødslen.

Herefter har hver forælder 9 ugers øremærket barsel, som ikke kan deles. Afholder forældrene ikke de 11 ugers barsel, går ugerne tabt. De 9 ugers barsel skal afholdes inden barnet fylder 1 år.

Hver forælder har ud over de 11 ugers barsel, 13 ugers orlov, som frit kan fordeles mellem forældrene. Det vil sige i alt 26 ugers orlov.