Hvad er feriepenge/feriegodtgørelse?

Feriepenge = feriegodtgørelse, er et beløb som alle lønmodtagere optjener, mens de arbejder.

Alle ansatte optjener 2,08 feriedage pr. måned.

Ansatte på timeløn optjener 12,5% oven i deres løn som feriepenge. Det faktiske beløb bliver beregnet løbende og afregnes til Feriekonto eller Feriekasse (hvis man har indgået en overenskomst)

Ansatte, der er ansat med ferie med løn (også kaldet funktionærer), får reelt først beregnet deres feriepenge, den dag de fratræder.

Mens de er ansat, får de deres almindelige løn når de holder ferie, så længe de har optjent feriedagene hos den nuværende arbejdsgiver. Har de optjent feriedage / feriepenge hos en tidligere arbejdsgiver skal der foretages træk i lønnen for ikke-optjente feriedage.

Der bliver løbende dannet et feriepengegrundlag, for funktionærer og det er dette grundlag der er baggrund for beregning af ferietillæg.

Feriepenge beskattes lige som almindelig løn. Det er arbejdsgiveren, der tilbageholder og afregner skatten, så den ansatte får feriepenge som et nettobeløb. Netto feriepenge skal afregnes til Feriekonto eller anden feriekasse 1 eller 2 gange om måneden, afhængig af om den ansatte er månedslønnet eller 14-dagslønnet. Det foregår automatisk, hvis arbejdsgiver bruger lønsystem som fx Zenegy eller andre anerkendte lønsystemer.

Den ansatte anmoder om feriegodtgørelsen/feriepengene via borger.dk

https://lifeindenmark.borger.dk/pension/atp-livslang-pension

Arbejdsgiver skal beregne og afregne feriegodtgørelse hver gang, der laves løn for de ansatte, der er ansat med feriegodtgørelse.

Læs blog om feriegodtgørelse og ferietillæg

https://www.azets.dk/blog/lon-hvad-er-ferietillaeg/

Læs mere om feriegodtgørelse og administration af dette her

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/optjening-af-ferie