Hvad er ferietillæg?

Ferietillæg er en kompensation til ansatte og svarer til 1% af den ferieberettigede løn i ferieoptjeningsåret.

Ferietillæg udbetales, fordi ansatte med ferie med løn ikke får udbetalt løn, der helt svarer til feriegodtgørelse på 12,5%.

Ferietillægget er på mindst 1% af den ansattes ferieberettigede løn. Som arbejdsgiver må du godt stille medarbejderne bedre end loven så du må godt give et ferietillæg på mere end 1%.

Ferietillæg kan udbetales på to måder.

 

  1. To gange årligt, i maj og august (for hhv. 9 og 3 måneder)
  2. I takt med at medarbejderen holder sin ferie

 

Hvis arbejdsgiver bruger metode 2, skal der ikke tænkes på ferietillæg ved fratrædelse

Ved metode 1 kan der være udbetalt for lidt eller for meget ferietillæg.

Når en ansat fratræder og hvis der er overførte feriedage fra tidligere ferieår bliver disse udbetalt med den sidste løn.

Værdien af feriedage for indeværende ferieår skal afregnes til FerieKonto eller anden feriekasse.