Når en ansat skal på barsel

Arbejdsgiver, der har en ansat som skal på barsel, skal indberette orloven. Uanset om den ansatte er mor eller far eller medmor. Dette kan tidligst gøres på den ansattes første dag på orlov.

Hvis den ansatte får løn under noget af orloven, skal arbejdsgiver indberette, når lønnen ophører. Arbejdsgiver kan søge om refusion, hvis der udbetales løn til den ansatte under orloven og den ansatte opfylder betingelserne i barselsloven for at få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Denne anmodning sker via Nemrefusion.

Læs mere om refusion ved barsel:

https://virk.dk/vejledning/ba-barselsdagpenge/ba-arbejdsgiver/

Hvis arbejdsgiver ikke udbetaler løn til den ansatte i forbindelse med barsel, kan den ansatte søge om barselsdagpenge.

Deadline for arbejdsgiver - refusion ved barsel med løn

Ved barsel, fædreorlov eller forældreorlov med løn skal sagen anmeldes senest 8 uger efter endt orlov med løn.

Refusion ved barsel uden løn - her skal sagen anmeldes hurtigst muligt, og inden der er gået 8 uger fra 1. Fraværsdag.

Azets kan hjælpe med at søge om refusion -  se mere her https://www.azets.dk/loenloesninger/refusion/