Hvad er feriefridage?

Ansatte kan have ret til ferie ud over de 5 årlige lovpligtige uger om året. Det kan være gennem overenskomst eller individuel aftale med arbejdsgiver. Typisk er der tale om en 6. ferieuge med løn.

Arbejdsgiver eller overenskomsten bestemmer, hvordan og hvornår en ansat får tildelt den 6. ferieuge.

Det kan være løbende tildeling, måned for måned, eller på én gang, fx ved årsskiftet eller når et nyt ferieår begynder i september.

Det er også arbejdsgiver eller overenskomsten, der bestemmer, hvornår feriefridagene skal være afholdt, om de kan overføres til næste ferieår eller kan blive udbetalt samt hvad der sker med eventuelle ikke-afholdte feriefridage, når en ansat fratræder.

Det vigtigste er, at arbejdsgiver har beskrevet, hvordan virksomheden opererer med sine feriefridage, så der ikke opstår misforståelse mellem arbejdsgiver og ansat. Det gøres i medarbejderhåndbogen eller ansættelseskontrakten.