Hvad er ATP?

ATP livslang pension er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP blev indført i 1964 som et supplement til folkepensionen. ATP bliver automatisk udbetalt til medarbejderens NemKonto, når medarbejderen når folkepensionsalderen. Pensionen bliver udbetalt som en månedlig ydelse i resten af medarbejderens levetid. 

ATP er lovpligtigt, og arbejdsgiveren skal stå for indbetalingen for sine ansatte.

Arbejdsgiveren skal sørge for indbetalinger til ATP, når medarbejderen er beskæftiget:

  • Mindst 39 timer på måned som månedslønnet
  • Mindst 18 timer pr. 14. dag som 14 dagslønnet
  • Mindst 9 timer pr. uge, som ugelønnet
  • Som løsarbejder, uanset antallet af timer.

Beløbet, der skal indbetales til ATP varierer - se ATP-satser https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-oversigt/ATP-Livslang-Pension/atp-satser-for-privat-virksomhed

Arbejdsgiveren skal betale ⅔, og medarbejderen betaler ⅓.

Både lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag skal fremgå af lønsedlen. Typisk vil der stå, hvor meget ATP-bidraget er i den aktuelle lønperiode, som lønsedlen dækker, og hvor stort det samlede bidrag er år-til-dato.

  • ATP for første kvartal forfalder 1. Maj
  • ATP for andet kvartal forfalder 1. August
  • ATP for tredje kvartal forfalder 1. November
  • ATP for fjerde kvartal forfalder 1. februar

Hvis du er selvstændig, behøver du ikke indbetale, da du ikke opfattes som en lønmodtager, men en selvstændig.