Hvad er overførselsservice?

Overførselsservice gennemfører elektroniske udbetalinger, for eksempel løn og pensionsoverførsler, til konti i danske pengeinstitutter

Aftale med dit pengeinstitut 

Du skal som betalingsafsender indgå aftale for at benytte Overførselsservice. Denne aftale skal underskrives både af betalingsafsender (den tegningsberettiget af virksomheden) og dit pengeinstitut. 

For at kunne underskrive en overførselsservice skal man have NemID / MitID, Azets kan være behjælpelig med at få den oprettet