Hvad er pension?

Som udgangspunkt er der er to forskellige pensionstyper i Danmark.

  1. Arbejdsmarkedspensioner
  2. Individuelle pensioner

 Arbejdsmarkedspensioner oprettes i forbindelse med et ansættelsesforhold.

Pensionen kan være aftalt gennem en overenskomst, eller være en firmapension - der er aftalt mellem arbejdsgiver og et pensionsselskab.

Typisk betaler arbejdsgiver hver måned 8-10% af den ansattes grundløn til en arbejdsmarkeds- pension, mens den ansatte betaler 4-5% af sin løn til pensionen.

Eller sagt på en anden måde, betaler arbejdsgiveren det dobbelte af medarbejderen. Ovenstående satser er kun vejledende. Satserne kan aftales ved ansættelse eller fremgå af personalehåndbogen.

Individuelle pensioner er ordninger, den ansatte selv opretter gennem et pensionsselskab eller pengeinstitut.