Bogføring

Bogføring betyder systematisk registrering af økonomiske transaktioner. Du har en transaktion hver gang:

 • Du køber noget
 • Du betaler en regning for noget, du tidligere har købt på kredit
 • Du sælger noget til en kunde
 • En kunde, der tidligere har fået kredit, betaler sin regning

Ordet bogføring stammer fra tiden før it- og økonomisystemer. Her registrerede man virksomhedens transaktioner i en bog og deraf navnet bogføring. I dag vil man typisk bruge et økonomisystem til at bogføre. Fra økonomisystemet kan du altid få et overblik over virksomhedens resultatopgørelse, balance, sende fakturaer til kunderne og meget mere.

Når du er selvstændig og har egen virksomhed, skal du holde styre på virksomhedens økonomi. Det gør du ved at bogføre dine indtægter og udgifter. På denne måde er det også lettere for dig selv, når du f.eks. skal indberette moms, lave selvangivelse og årsregnskab. Med bogføring holder du styr på:

 • Dine indtægter og udgifter (resultatopgørelse)
 • Hvor meget du skylder (passiver i balancen)
 • Hvor meget dine aktiver er værd, såsom dine biler, maskiner mv. (aktiver i balancen)
 • Hvad din virksomhed er værd (egenkapitalen i passiverne)

Det dobbelte bogholderi

Der er nogle regler når man bogfører. I praksis skal man anvende debet og kredit, og denne metode kaldes det dobbelte bogholderi. Det betyder, at hver transaktion skal bogføres to gange; én gang i debet og én gang i kredit og det skal være det samme beløb. Køber du eksempelvis noget rengøringsmiddel til din rengøringsvirksomhed, skal det bogføres som:

 • Debet på dit varekøb (omkostningen i resultatopgørelsen bliver bogført)
 • Kredit på din bank (din bankbeholdning i balancen bliver mindre, svarende til prisen for rengøringsmidlet)
Det dobbelte bogholderi

Bilag

Du skal holde styr på dine bilag. Det gør du ved at:

 • Give dem et bilagsnummer, typisk i rækkefølgen 1, 2, 3 osv. Det vigtigste er at bilagsnumrene kommer i rækkefølge, så det er tydeligt at ingen bilag mangler når året slutter. Vil du gerne starte med bilag 2000, gør du bare det.
 • Sæt bilagene i nummerorden i en mappe eller opbevar dem elektronisk i dit bogføringsprogram.
 • Du skal gemme bilagene i 5 år efter regnskabsårets udløb. De må gerne opbevares elektronisk.