Løn

Et af de spørgsmål, som fylder meget når man bliver selvstændig, er løn. Hvordan udbetaler jeg løn til mig selv?

Nå man er lønmodtager, skal man ikke tænke over særlig meget over lønnen. Det er nemlig arbejdsgiveren, der sørger for at betale din løn, skatter, pension osv.

Løn i enkeltmandsvirksomhed

Som selvstændig er det en del anderledes. Det er ikke længere din arbejdsgiver, der sørger for, at du får løn og at den skat, du skal betale bliver betalt. Det skal du selv!

I en enkeltmandsvirksomhed bliver virksomhedens overskud betegnet som løn. Derfor er det vigtigt, at føre regnskab over dine indtægter og udgifter der vedrører virksomheden, for at finde frem til overskuddet. Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed bliver du beskattet af overskuddet, og den løn du har behov for hver måned, overfører du blot fra virksomhedens bank, og så skal du ikke gøre mere før året er slut. Hvis du hæver penge fra virksomhedens konto til private formål eller løn, tæller det ikke som en udgift i virksomhedens regnskab.

Når du skal betale skat af lønnen, så er du nødt til at fortælle SKAT, hvad du regner med at tjene i løbet af året. Det gøres på skat.dk, hvor du kan logge ind og skrive det beløb, du forventer i overskud. Når du har fortalt SKAT, hvor stort et overskud du regner med at have i virksomheden, vil din forskudsopgørelse blive dannet. SKAT sender 10 opkrævninger til dig, som tilsammen udgør den skat (B-skat), du skal betale for året. Du kan altid ændre din forskudsopgørelse hvis forudsætningerne ændres, og du vil så få sendt nye girokort af SKAT. 

Løn i IVS og ApS

I et selskab er selskabet og ejere to forskellige juridiske personer. Ejeren kan ikke trække penge ud af selskabet, når han/hun har lyst. Det er ulovligt, at gøre det, og man vil få en bøde af SKAT.

Der er to muligheder for at trække penge ud af selskabet, hvis behovet er der. Men før man gør det, skal du først registreres som arbejdsgiver på virk.dk. Det betyder, at du registrerer selskabet for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Herefter kan du udbetale løn til dig selv fra selskabet.

Vælger du ikke at trække løn ud af virksomheden og dermed ikke give dig selv løn, skal du fortælle dette til SKAT. Det kaldes en nulindberetning, som skal laves for hver måned, hvor du ikke udbetaler løn. Det koster en afgift på 800 kr., hvis det glemmes.