Hvad er et ferieår - ferieafholdelsesperioden?

Ferieåret er på 12 måneder, fra 1. september til 31. august året efter.

Ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder, og er for perioden 1. september til 31. december året efter.

Man optjener 2,08 feriedag per måned man er ansat.

En ansat kan holde 25 feriedage i ferieafholdelsesperioden.

 

Hvis en ansat ikke afholder alle sine 5 ugers ferie inden for ferieafholdelsesperioden, kan den ene uge overføres til det følgende ferieår. Det kræver en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.

Såfremt alle 5 ferieuger ikke er afholdt kan der max overføres 5 feriedage til det nye år. Dage udover 5 går tabt med mindre der har været tale om feriehindring som kan være: ved barsel, hvis man er langtidsyg, er indkaldt til militæret eller man er frihedsberøvet.

Hvis der ikke er indgået en aftale om overførsel af 5. ferieuge har medarbejderen ret til / krav på at få værdien af 5. ferieuge udbetalt senest med marts lønnen.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at den ansatte holder sin ferie.

Ferien er typisk inddelt i to dele. 3 uger er reserveret til hovedferien, som den ansatte har ret til at holde i perioden maj-september.

Alle ansatte har krav på tre sammenhængende uger i denne periode. Arbejdsgiver har dog også mulighed for at placere hovedferien i en bestemt periode, fx hvis virksomheden holder ferielukket i bestemte uger, det kræver dog en varsling af ferien på mindst 3 måneder.

De 2 uger er restferie, som kan holdes i den resterende ferieafholdelsesperiode.

Hvis arbejdsgiver ønsker at placere en ansats restferie på et bestemt tidspunkt, fx på grund af driftsmæssige årsager, skal det varsles med minimum en måneds varsel.