Azets Perspektiv
 
 
 

Azets Perspektiv

Lønsystemet Azets Perspektiv indeholder en række fuldt integrerede moduler til personale- og lønadministration. De enkelte moduler kan leveres samlet eller enkeltvis.

Bestil demo

 

Hvordan skal dit lønsystem se ud?

De enkelte moduler i Perspektiv kan leveres samlet eller enkeltvis afhængigt af, hvad I har brug for:

  • Grundmodul
  • Digital Lønspecifikation
  • nemKonto
  • Ekstern Systemintegration
  • Perspektiv Personale
  • Menu- og Sikkerhedssystem

Læs mere om modulerne nedenfor. Løsningen er et åbent system, som giver mulighed for en tæt cooperation med andre database- og filbaserede systemer.

Ét eller flere selskaber?

Perspektiv er bygget op, så der er mulighed for at administrere flere selskaber. Det giver mulighed for at opbygge en koncernstruktur, hvor fælles registre kan placeres på et overordnet niveau og nedarves til underliggende selskaber.

En agil løsning med mange muligheder

Perspekiv er et rammesystem, hvilket betyder, at I selv kan vælge de parametre, som skal være bestemmende for systemets konkrete funktionalitet. Ved f.eks. organisationsændringer eller løbende ændringer i HRM-relaterede processer kan Perspektiv tilpasses uden kostbare og tidskrævende programændringer.

Smalt1.jpg

Grundmodul

I grundmodulet ligger al den grundlæggende funktionalitet omkring lønkørslen. Det er her medarbejdernes lønrelaterede data, som lønudvikling, pensionsordning, faste tillæg/fradrag, skattekortoplysninger m.m. registreres og vedligeholdes.

Det er også her, personalerokeringer håndteres med en rokeringsfacilitet.

Digital lønspecifikation

Med modulet Digital Lønspecifikation kan der for hver medarbejder vælges den løsning, som vedkommende foretrækker.

Det foregår ved en markering på medarbejderens profil der indikerer, hvordan lønspecifikationen ønskes leveret. Der kan vælges mellem e-mail, e-Boks eller papirudgave (PDF).

nemKonto

Med dette modul kan der nemt dannes lønoverførsler til medarbejderens nemKonto ved at angive dette på den enkelte medarbejders udbetalingsspecifikation. Det kræver, at I har en aftale om udbetalinger via nemKonto med PBS.

Transaktionerne til nemKonto kan overføres i samme fil som de øvrige bankoverførsler.

Ekstern systemintegration

For at kunne integrere med eksterne systemer, som HR-moduler og lignende, giver dette modul mulighed for indlæsning og ajourføring af løn- og personrelaterede oplysninger via transaktionsfiler, som er opbygget efter beskrevne standarder.

Herved sikres, at data er valide før indlæsning og ikke korrumperer systemets datagrundlag.

Perspektiv Personale

I dette modul registreres de enkelte medarbejderes personrelaterede data, som navne og adresseoplysninger, ansættelsessted, stillingskategori, statistikkoder m.m. Der kan også registreres udleverede nøgler, kort, pc’er osv.

Ledelsesinformationsdelen giver overblik over personalebevægelser, orlovsoversigter, mærkedage og aldersfordelinger og lignende.

Menu- og Sikkerhedsmodul

Menusystemet bruges til styring af menuernes opbygning og adgangskontrol til de enkelte funktioner. Menusystemet er udviklet som et generelt menusystem.

Vedligeholdelsen af menuer og passwords foretages af den systemansvarlige (kræver særlig adgang), som på en meget brugervenlig måde kan oprette og ændre brugere og definere, hvad den enkelte bruger må.

Azets Perspektiv er et lønsystem med rigtig mange muligheder og funktionaliteter.

Lønsystemet er designet til også at kunne rumme den store og meget komplekse organisation.

Kontakt os for en uforpligtende snak og evt. demo af Perspektiv.

Ønsker du mere information?

Udfyld venligst formularen til højre, og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

Tlf. 70 232 232

Kontakt Azets

Allerede kunde? Azets SupportDesk

Hvis du har en serviceaftale, besvarer vi nye henvendelser inden for fire timer. Vi bestræber os altid på at svare på dine forespørgsler så hurtigt og præcist som muligt.

Gå til Azets SupportDesk

Kontakt mig venligst

Ja, vær venlig at håndtere min anmodning. Jeg accepterer, at Azets modtager og gemmer mine kontaktoplysninger i overensstemmelse med Privacy Statement

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes nyhedsbrevet fra Azets. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.