Hjælp til HR-opgaver
 
 
 

Lad os varetage dine administrative HR-opgaver

Vi tilbyder at være din virksomheds eksterne HR-afdeling.


HR-administration

Outsourcing af HR-administrationen er en effektiv og billig måde at løse dine HR-opgaver på, mens du fokuserer på andre kerneområder. Vi kan varetage alle dine administrative HR-opgaver eller hjælpe med udvalgte opgaver som rekruttering, kontraktskrivning og sparring.

 • Dokumenthåndtering - Vi kan udarbejde kontrakter, personalehåndbøger, tillæg, advarsler og opsigelser

 • Vejledning i overenskomster - Vi kan agere som sparringspartner i forbindelse med din virksomheds overenskomster og lokalaftaler.

 • Medarbejderudviklingssamtaler - Vi hjælper dig med at strukturere eller opdatere denne metode, også kaldet medarbejderudviklingssamtaler eller MUS

Ring mig gerne op

 

Info-DK.jpg

Hvad kan vi hjælpe med inden for HR-administration:

archieve_night.svg

Rekruttering

Det gælder om at finde den helt rigtige medarbejder, der matcher dit behov, passer til virksomheden og som i bund og grund kan skabe værdi for din virksomhed.

Det kræver tid og de rigtige værktøjer at finde frem til rette kandidater, det kan vi hjælpe med.

 • Opslag
 • Kandidatadministration og screening
 • Samtaler, vurdering, test, afslag
 • Sparring med leder
 • Mulighed for ”kun” at købe dele af en rekruttering

Læs mere om rekruttering.

book_open_night.svg

Dokumenthåndtering

Under dine medarbejderes ansættelse har du, som virksomhed, pligt til at dokumentere de forskellige aftaler og ændringer, der involverer dine medarbejdere. Vi laver den nødvendige dokumentation som sikrer dig, at du overholder regler og lovgivning på området:

 • Udarbejdelse af kontrakter/tillæg/advarsler/opsigelser
 • Gennemlæsning af kontraktudkast samt sparring
 • Lønreguleringsbreve
 • Personalehåndbøger og virksomhedspolitikker

pencil_night.svg

Medarbejderhåndbog

Har du brug for at få skrevet informationer og regler ned til dine medarbejdere, kan vi også hjælpe dig. Ved at bruge os til at lave en medarbejderhåndbog, udarbejdet efter dine aktuelle behov, sikrer du, at din virksomhed og medarbejdere får et vigtigt opslagsværk, der samtidigt er afstemt med gældende lovgivning for medarbejdere.

Medarbejderhåndbogen beskriver din virksomheds ansættelsesvilkår og er et vigtigt værktøj i forhold til nye medarbejderes effektive indkørsel i din virksomhed.


Opdateret på lovgivning

Det kan være svært og meget ressourcekrævende at følge med i den løbende udvikling af lovgivning, regler og overenskomster på løn- og HR-området som f.eks. krav til ansættelseskontrakter og opsigelseskriterier.

Med vores HR-services er du garanteret en professionel HR-sparringspartner med ajourført viden om gældende regler, overenskomster, lokalaftaler og lovgivning i øvrigt. Dette sikrer dig en opdateret håndtering af din personaleadministration, hvor du minimerer de løbende omkostninger til uddannelse.

 

Konsulenter-ipad-DK.jpg

Persondataloven – Er I klar, hvis Datatilsynet banker på?

GDPR er trådt i kraft, og i dag kan man ikke sige HR uden også at sige Persondatalov. Viden om GDPR er i særdeleshed vigtigt i en HR-funktion, hvor mange følsomme personoplysninger kommer i spil. Med Epos HR får I et HR-system, som gør det enkelt for jer at administrere jeres medarbejderdata inden for rammerne af GDPR. 

Når Azets’ HR-konsulenter hjælper jer med HR-opgaver, så har I garanti for, at alt er udført i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Den 25. maj 2018 trådte den nye forordning i kraft. Har I brug for rådgivning i forbindelse hermed, så har vi jurister siddende, som i forståelige ord kan forklare jer præcis hvad, hvorfor og hvornår.

Digital signatur med Addo

Addo er et redskab, som gør det muligt for dig at indhente en digital signatur på vigtige aftaler som eksempelvis en kontrakt med din kunde eller en ansættelseskontrakt med din medarbejder.

I forbindelse med rekruttering vil din kommende medarbejder modtage et link til kontrakten med email eller SMS. Vedkommende kan underskrive med det samme på sin computer, tablet eller telefon. Det underskrevne dokument sendes automatisk til jer begge.

En proces, hvor du skal indhente en underskrift, kan med Addo udføres på få minutter, hvor en tilsvarende papirproces let tager en uge. Det er altså langt mere effektivt.

Addo er et sikkert redskab, som lever op til GDPR.

Ring mig gerne op

Computer-DK.jpg

Rådgivning-DK.jpg

Personaleadministration og HR-sparring

Sluger de personaleadministrative opgaver al din tid, så du ikke når de mere strategiske HR-opgaver? Vi tilbyder at være din virksomheds eksterne HR-afdeling, der står for al personaleadministration som rekruttering, kontraktskrivning og sparring.

Derudover tilbyder vi også Epos Rekruttering og Epos HR-system enten som leje eller eje.

Du kan bruge os som rådgivnings- og sparringspartner på HR-området. Vi kan eksempelvis rådgive omkring, hvordan vi kan effektivisere HR-processerne i din virksomhed.

Derudover kan vi vejlede og sparre i forhold til lovgivning og praksis på HR-området, medarbejderforhold og rapportering. Vi yder support og sparring enten via e-mail, telefon - eller ude hos dig i din virksomhed.

Ønsker du mere info?

Udfyld venligst formularen, og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Du er også altid velkommen til at kontakte os på:

Tlf. 70 232 232

phone-2.svg

Kontakt mig venligst

Ja, vær venlig at håndtere min anmodning. Jeg accepterer, at Azets modtager og gemmer mine kontaktoplysninger i overensstemmelse med Privacy Statement

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes nyhedsbrevet fra Azets. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.