top banner image
 
 
 

Azets webinarer

Med vores webinarer får du faglige opdateringer, samt gode tips og råd online. Det eneste du skal bruge er en PC og tilgang til internettet. Få nyttig information inden for regnskab, løn og HR.

Her finder du en oversigt over vores tilgængelige webinarer:

Alt du skal vide om ansættelsesklausuler

Hvordan og hvornår kan du gøre retmæssig brug af ansættelsesklausuler?

Barselsregler for funktionærer

Hvad er vigtigt at vide i forhold til barselsregler for funktionærer?

Bliv klog på 120-dages-reglen

Hvordan kan du opsige en medarbejder ved brug af 120-dages-reglen?

Ny ferielov, klar til 1. september?

Vi løber tjeklisten igennem og kontrollerer, at der er styr på hele.

Ny ferielov, miniferieåret

Få styr på, hvad der er vigtigt at gøre ifm. miniferieåret.

Ny ferielov, overførsel af ferie

Få svar på hvordan reglerne er for overførsel af ferie med den nye ferielov.

Ny ferielov - overgangsåret

Hvad er vigtigt at vide i forhold til overgangsåret og ferie optjent i denne periode?

Sygdom og korrekt håndtering heraf

Få styr på, hvordan din medarbejders sygdom håndteres korrekt og hensigtsmæssigt?

Sygdom under ferie - Alt du skal vide

Sygdom i forbindelse med ferie – få styr på reglerne for erstatningsferie, så du ikke er i tvivl

APV - Vi gør det for jer

Godt begyndt er halvt fuldendt, og på dette webinar gennemgår vi, hvordan Azets med løsningen "APV - Vi gør det for jer" kan få jer godt i gang med APV-processen.

Whistleblower-ordning

Inden d. 17. december 2023 skal alle private virksomheder på mellem 50–249 ansatte have etableret en whistleblower-ordning. Og det er ikke en ’bare lige’-opgave.

Tal med medarbejderen om sygefravær

Få gode råd til, hvordan du bedst muligt får talt med dine medarbejdere om sygefravær.

Ny barselslov i Danmark - Status og opfølgning

Den nye barselslov er fyldt sit første år, så nu tager vi en status og et tilbageblik og kigger på de områder, der fortsat afventer ikrafttræden.

Ny barselslov - LGBT+

I januar 2024 træder den sidste del af barselsloven, der vedr. LGBT+ -familier, i kraft.

Muligheder på det fleksible arbejdsmarked

Skal du fastansætte eller prøve en af de fleksible ansættelsesformer? Få et overblik her.

Opsigelse af medarbejder - regler, tips & tricks

Vi gennemgår reglerne ifm. opsigelser og giver gode råd, tips & tricks.

Orlov - hvad er mulighederne og reglerne?

Hvad er reglerne og mulighederne for orlov? Vi gennemgår nogle af de hyppigste spørgmål og problemstllinger.

Refusioner - Kend dine rettigheder som arbejdsgiver

Få en gennemgang og et overblik over de vigtigste regler, rettigheder og frister for at søge og modtage refusion.

Feriegodtgørelse, særlig feriegodt-gørelse og ferietillæg

Hvad er feriegodtgørelse, særlig feriegodtgørelse og ferietillæg? Og hvad er vigtigt at vide ifm. de tre begreber?

Udløb af periode for ferieafholdelse og overførsel af ferie

Den 31. december udløber ferieafholdelsesperioden, og det afføder en stribe spørgsmål for landets løn- og HR-afdelinger.

Ferieplanlægning

Hvad er vigtigt at have styr på ifm. ferieplanlægning?

Varsling af ferie ved opsigelse af medarbejdere

På dette webinar gennemgår vi alle de spørgsmål, du skal kende svaret på ift. varsling af ferie ved opsigelse af medarbejdere.

Ny ferielov - Klar, parat, start!

Hvilke områder skal du have sat hak ved på tjeklisten inden den 1. september?

Personalepolitik og personalehåndbog - Hvorfor er det vigtigt?

På dette webinar gennemgår vi, hvorfor det er vigtigt at have en personalepolitik og personalehåndbog.

Rekruttering

På dette webinar får du gode råd til et godt rekrutteringsforløb.

Ny barselslov i Danmark

Hvilken betydning har den nye barselslov for processer og arbejdsgange i din virksomhed?

GDPR - Hvor er vi nu

På webinaret kigger vi på, hvad skal du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på i forhold til databeskyttelsesretten - særligt i forbindelse med ansættelsesforhold.

Ny barselslov i Danmark - Status og opfølgning

I juli 2022 trådte dele af den nye barselslov i kraft, og forældre til børn født d. 2. august 2022 eller senere hører under den nye lovgivning. Nu ca. 9 måneder efter ikrafttræden tager vi en status og opfølgning på den nye lovgivning.

Ny ansættelsesbevislov

På webinaret gennemgås den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår som jeres ansættelseskontrakter skal opfylde pr. 1/7 2023.

Afskaffelse af St. Bededag

På dette webinar kigger vi nærmere på lovændringen og konsekvenserne for danske arbejdsgivere.

Ny lovgivning om registrering af arbejdstid

I november startede lovbehandlingen af en omfattende EU-regulering, der kræver, at alle virksomheder og dens medarbejdere skal registrere deres arbejdstid nøje. Det sker blandt andet for at føre kontrol med, om reglerne vedr. hvile- og arbejdstid overholdes.

Brug firmabilen på kør-selv-ferie og spar penge

Få styr på regler og muligheder, hvis du planlægger at køre på ferie i firmabilen.

Opstart af virksomhed - Kom godt i gang!

Det er vigtigt at komme godt fra start, når du vil i gang med egen virksomhed.

Julegaver og skatteregler - Alt du skal vide

På dette webinar gennemgår vi moms- og skatteregler i ifm. julens glæder.

Hvordan udbetaler du løn til dig selv?

Hvad skal du have styr på for at kunne udbetale løn til dig selv som selvstændig.

Medarbejderaktier, alt du skal vide

Vi gennemgår de skatteregler og -områder, som det er vigtigt for dit selskab at have styr på.

Slut med IVS - Hvad sker der nu?

Alle IVS'er skal omregistreres senest i 2021. Hvilke konsekvenser og muligheder følger heraf?

Værd at vide om B-indkomst

Der er forskellige ting, du skal være særligt opmærksom på, når du beskæftiger dig med B-indkomst.

Virksomhedsomdannelse - vigtigt at vide

Hvad er vigtigt at vide, hvis du overvejer en virksomhedsomdannelse?

Årsafslutning - Hvad venter din revisor på?

Hvad er vigtigt at have styr på i forbindelse årsafslutningen, og hvilke materialer skal du have klar til revisoren?

Hvordan bliver lønnen klar til årsafslutning?

Få et overblik over hvad du skal have styr på ifm. løn op til en årsafslutning.

Hvordan håndterer du bedst dårlige betalere?

Få gode råd til, hvordan du kan undgå og håndtere dårlige betalere og dermed sikre en bedre likviditet for din virksomhed.

Medarbejderaktier - Indberetning via eKapital

Hvad er vigtigt for dig at have styr på i forbindelse med indberetningen af medarbejderaktier?

Lønsumsafgift: Regler og frister

På dette webinar gennemgår vi regler, frister og beregningsmetoder, så du får godt styr på lønsumsafgiften.

Fast driftssted -Ændring af definition

Hvad er vigtigt at vide i forhold til den udvidede definition af fast driftssted, og hvordan ser de skattemæssige konsekvenser ud?

Ændring af selskabsloven

På dette webinar får du en gennemgang af de væsentligste ændringer i selskabsloven som følge af den nye kontrolpakke.

Administration af indefrosne feriemidler

Målet med dette webinar er at give dig en gennemgang af de opgaver, der skal varetages i forbindelse med de indefrosne feriemidler.

Dokumentation i bogholderiet - Hvilke regler skal du kende

Vi gennemgår de områder, som er vigtige for dig at kende ifm. bogføring og den tilknyttede dokumentation.

Leasing af bil - Hvad skal du vide?

Vi går igennem leasing-junglen, så du får styr på begreber, faldgruber, fordele og ulemper.

Arbejde i Danmark og Sverige

Hvordan skal skat og løn håndteres? Få styr på regler i relation til løn og beskatning ved arbejde i både Danmark og Sverige.

E-handel - Få styr på momsen

Bliv klogere på fjernsalg via e-handel – ny ordning indført 1. juli 2021 for salg til private i EU

Forældrekøb - Alt du skal vide

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du overvejer at købe en ejendom som forældrekøb?

Repræsentationsudgifter Regler og krav

Hvilke regler og krav skal du kende ifm. repræsentations-
udgifter?

Godtgørelse af energiafgifter

Bliv klogere på afgifter med fokus på godtgørelse af energiafgifter

Moms De grundlæggende regler i Danmark - 1 del

Vi gennemgår de grundlæggende momsregler i Danmark og besvarer de typiske spørgsmål.

Moms De grundlæggende regler i Danmark - 2 del

Vi gennemgår de grundlæggende momsregler i Danmark og besvarer de typiske spørgsmål.

Fra NemID til MitID

Hvad kendetegner det nye MitID, og hvad betyder det for dig og din virksomhed?

Transfer pricing

Hvad indebærer de skærpede krav til transfer pricing-dokumentation, og hvad skal du være særligt opmærksom på?

zExpense - En enkel løsning til udlæg og rejseafregninger

På dette webinar får du en gennemgang af de grundlæggende funktioner i zExpense.

Udnyt samspillet ml. vagtplanlægning, tidsregistrering, lønoutsourcing og lønsystemer

Se webinaret om den perfekte integration mellem Planday og Zenegy, og se eksempler på, hvordan friktionsfri personaleplanlægning og lønadministration kan være en vigtigt brik i din procesoptimering. 

Lønoutsourcing

Har I overvejet at lægge lønnen ud af huset til en ekstern partner?

Ny bogføringslov

På dette webinar gennemgår vi de områder, du skal have styr på for at overholde reglerne i den nye bogføringslov.

Optimer din virksomheds økonomifunktion med outsourcing

Optimer din virksomheds økonomifunktion med outsourcing

Årsregnskabsloven - Få styr på de nye regler

På dette webinar besvarer vi de vigtigste spørgsmål ifm. den ændrede årsregnskabslov. 

Moms og afgifter - Udvalgte emner

På dette webinar dykker vi ned i nogle udvalgte vigtige områder inden for moms og afgifter, som vi ofte modtager spørgsmål til.

Fastfrysning af ejendomsværdi

Bliv klogere på fastfrysning af værdien af andelsboligforeningens ejendom.

Ny ejerlejlighedslov

Bliv klogere på, hvad de nye regler betyder for ejerforeningerne og deres vedtægter.

Ejendomsrenovering og finansiering

På dette webinar fokuserer vi på processen fra idéen opstår henover generalforsamlingen og frem til projektet afsluttes.

Azets Update | Hvad er the new normal?

Hvad er The New Normal? Dette spørgsmål stod på agendaen, da Brian Mikkelsen trådte op på den digitale talerstol ved Azets Update i august.

Azets Update | Bæredygtighed – fra risiko til forretningsmulighed

Du kunne høre om strategi, klimaregnskaber og vejen til en grønnere virksomhed, da Jeanette Fangel Løgstrup gik på talerstolen ved Azets Update i september.

Azets Update | Den digitale samhandel

Hvordan favner erhvervslivet og detailhandlen de digitale muligheder? Det svarede Henrik Theil på, da han indtog talerstolen ved Azets Update i oktober.

Azets Update | Internationale løn- og personaleregler

Hvordan påvirker internationale løn- og personaleregler danske HR-vilkår? Det svarede Pernille Weiss på, da hun indtog talerstolen ved Azets Update i februar.

Azets Update | Turn around og varig lønsomhed

Hvordan sætter toplederen de rigtige mål og lægger den effektive plan? Det svarede Jørgen Leivsgard Christensen på, da han indtog talerstolen ved Azets Update i marts.

Azets Update | M&A i ejerledede selskaber

Hvad er CFO’ens og økonomifunktionens vigtigste indsatser? Det svarede Henrik Stoltenberg på, da han indtog talerstolen ved Azets Update i marts.

Azets Update | Undgå at ansætte den forkerte leder

Undgå at ansætte den forkerte leder - hvad skal bestyrelse, direktion og HR være opmærksomme på?

Azets Update | Den passionerede ejerleder

Hvordan sætter man retning i ukendt farvand – og hvordan holder man kursen? Det svarede Julie Bruun på, da hun indtog talerstolen ved Azets Update i juni.

Azets Update | Hvordan sikrer vi tilstrækkelig kapacitet og adgang for alle ifm. øget digitalisering?

IT-motorveje til vores arbejdspladser – hvordan sikrer vi tilstrækkelig kapacitet og adgang for alle i forbindelse med øget digitalisering?

Azets Update | Fra uoverskuelige strategiprocesser til fremdrift og skridsikre planer

På dette webinar kommer vi ind på hvordan man bedst arbejder med strategi – og hvordan man udarbejder den skarpe og skridsikre plan.

Azets Update | Er CSR til gavn for virksomheden, medarbejderne eller samfundet?

På dette webinar går vi bag om Team Rynkeby-projektet, der i dag består af mere end 2.000 cykelryttere, 500 hjælpere, 65 hold fordelt over 9 europæiske lande.

Azets Update | Hvordan rekrutterer man varme hænder i en kold tid?

Hvad gør de i Attendo, der som privat aktør både er i en konkurrencesituation til den offentlige sektor – og samtidig i samme båd, hvad angår rekruttering og fastholdelse af medarbejderne med de varme hænder?

Azets Update | Klima, energi og sikkerhed - Hvad kan vi vente os af 2023?

Connie Hedegaard er vores første gæst i denne sæson af Azets Update, hvor hun vil give os sit bud på, hvad der venter i 2023 – og hvad ledelser i danske virksomheder skal forberede sig på.

Azets Update | Fra hjemmesløjd til verdensførende højtaler-producent

Ole Witthøft, udviklingschef i System Audio A/S, fortæller om den vilde rejse fra garageband til international producent af lyd, og om hvordan samarbejdet med Vækstfonden fungerer i praksis.

Azets Update | Hvad betyder power2x - og hvad er fremtidens energi og brændstoffer?

Hvad betyder power2x - og hvad er fremtidens energi og brændstoffer?

Azets Update | CSR er ikke noget, Danske Bank taler om.

CSR er ikke noget, Danske Bank taler om. De udlever det i praksis. Men kan dét nu passe?

Azets Update | Hvordan skaber man både lønsomhed og brand value i et volumenmarket?

Georg Nielsen fører os ind i universet bag de strategiske overvejelser og beslutninger om fokus på R&D og branding, som har bidraget til at fastholde Continental som en stærk spiller på markedet uanset konjunkturerne.

Azets Update | Hvad er green washing?

Hvad er green washing - og hvordan undgår man at få bøder og dårligt image ved at gøre sig grønnere end ens produkter kan bære?

Azets Update | Strøjer Tegl

Et stigende antal danske virksomheder bliver som Strøjer Tegl solgt til internationale koncerner. Hvad ligger bag - og hvordan kan man skille følelser fra mere objektive kriteriet for virksomhedsdriften?

Azets Update | Hvordan rekrutterer McDonald’s i en tid med mangel på arbejdskraft?

Hvordan fastholder man sine dygtige medarbejdere, vækster i branche med stigende konkurrence, og udvikler på et globalt koncept i en dansk kontekst?

Azets Update | Viden, netværk og investeringer

Hvordan kan Erhvervshusene hjælpe SMV'ere og iværksættere med drift og udvikling - og hvordan kan virksomhederne skaffe finansiering til projekter og udvikling?

Azets Update | Christian Aarosin

Hvordan modner man en virksomhed til salg eller generationsskifte?
En virksomhedsmægler går bagom køb, salg og fusioner - hvad skal man overveje og hvordan træffer man de rigtige beslutninger?

Azets Update | Dansk økonomi - Hvad er status, og hvordan er udsigterne?

Se og lyt med, når den nye direktør for CEPOS giver sit bud på de kommende års udvikling i dansk økonomi og erhvervsliv.

Azets Update | Hvordan forvalter ATP Ejendomme vores fælles værdier? 

Direktøren for ATP Ejendomme kommer i studiet og fortæller om bæredygtighed, samfundsansvar, driftsoptimering og modeller for vedligehold af store ejendomsporteføljer.

Intro to Danish employment law

Are you newly established in Denmark? Get an introduction to Danish employment law.

Sickness absenteeism and correct handling of this

In this webinar, you will be updated on the rules and introduced to a number of tools that can support a good process for both the company and employee.

Employee shares and duty to report

Learn what is important for you to know when reporting employee shares!

The new Danish Holiday Act

Get an insight into the new Danish Holiday Act

How will pay be ready for the end of the year

In this webinar, you will get an overview and a useful guideline regarding salary and the year-end.

Termination of employment due to illness

How and when can you as employer shorten the termination period due to illness?

Reimbursement - get money for your sick employees

How and when can you as employer get reimbursements for sick employees?

Change to the Companies Act

At this webinar, we review the main changes to the Companies Act resulting from the new control package.

Administration of the frozen holiday funds

The aim of this webinar is to give you an overview of the required tasks in connection with administration of the frozen holiday funds.

End of period for taking leave and carrying over accrued leave

On the 31st of December, the period for taking leave ends and this entails a number of questions for the country's payroll and HR departments.

Parental leave in Denmark - Rules and regulation

How does the new Parental Leave Act affect the processes and workflows in your company?

Transfer pricing – get hold of the enhanced documentation requirements

What do the enhanced transfer pricing documentation requirements mean, and what should you pay particular attention to?

What is the 120 day rule and how do you use it

The 120-day rule must be used with caution, and there are conditions for when the rule can be used for terminations. In this webinar, you as an employer can learn more about your rights and options.

New Maternity legislation

In July 2022, parts of the new Maternity Act entered into force, and parents of children born on or after 2 August 2022 are covered by the new legislation. Now approx. 9 months after it comes into force, we take a status and follow-up on the new legislation.

Holiday planning Prepare your employees’ holiday

Holiday planning is one of your tasks as an employer. This task often gives rise to doubts and questions. What is important to keep track of regarding holiday planning?

Illness during holidays – what you need to know about substitute holiday

In this webinar, you will be updated on the rules so that you have no
doubts if the situation should arise.

Danish employment law - An introduction

On this webinar we will take you through some of the most important areas of Danish employment law

Leave - What are the rules and possibilities

In this webinar, we will go through some of the most common questions and issues related to leave

The new Employment Certificate law

The webinar will review the new Employment Certificate law and certain working conditions that your employment contracts must comply with as of 1 July 2023.

New Parental Leave Act in Denmark - Status and follow-up

The new Parental Leave Act has completed its first year, so now we take stock and look at the areas that are still about to come into force.

When you need to terminate an employee

In this webinar, we go over the relevant rules regarding terminations and give you some good tips and advice to take with you.

Whistleblower scheme

Private companies that have between 50 and 249 employees must have a whistleblower scheme in place by 17 December 2023. There is more to this task than meets the eye.

Abolition of great prayer day

This webinar will explore the specifics of this legislative change and what it means for Danish employers.

New law on the registration of working hours

In November, the legislative process began for a comprehensive EU regulation that requires all companies and their employees to meticulously record their working hours. This is partly to monitor compliance with rules regarding rest and working hours.

COVID 19 - Ansøg om kompensation for de faste omkostninger

Få hjælp til at forstå og ansøge om denne hjælpepakke.

COVID-19 - Hvad er vigtigt for dig at vide som arbejdsgiver?

Få svar på de hyppigste spørgsmål ifm. corona og medarbejederforhold.

COVID 19 - Pas på likviditeten og forstå hjælpepakkerne

Hvordan passer du bedst på din likvivditet lige nu?

COVID-19 - What is important to know as employer in DK?

Get answers to all the frequent questions.

COVID-19 - Initiatives approved to raise companies’ cash positions

Get a walkthrough the new appoved initiatives from the Danish government.