Befordringsfradrag – felt 11 i eIndkomst udgår

13.11.2020

af Jesper Salomonsen

COVID-19 betyder, at mange af os har haft betragteligt flere hjemmearbejdsdage i 2020, end vi under normale omstændigheder ville have. Det betyder samtidig, at det ikke længere er muligt for SKAT automatisk at beregne dine medarbejderes befordringsfradrag.

Derfor er det blevet vedtaget at lade felt 11 i eIndkomst nedlægge pr. 31/12-20, mens indberetningspligten udgik allerede den 31/10.

Hvordan plejer det at være?

Under normale omstændigheder har man som arbejdsgiver skullet sætte et kryds i felt 11 i eIndkomst for de medarbejdere, som ikke skulle have foretaget en automatisk beregning af befordringsfradraget. Det har været relevant for de medarbejdere, som af forskellige årsager udførte arbejdet et andet sted end i den pågældende virksomhed, som f.eks. på bopælen.

I 2020 har mange danskere netop måttet udføre deres arbejde hjemmefra, og som situationen ser ud lige nu, bliver 2021 nok ikke meget anderledes. Samtidig er den overordnede tendens i samfundet, at arbejdspladser bliver mere fleksible og flere virksomheder åbner op for en højere grad af hjemmearbejde.

Modsat et kryds i felt 11 har et tomt felt været ensbetydende med, at SKAT på baggrund af afstanden mellem hjem og arbejdssted automatisk beregnede befordringsfradraget for 18 dage pr. måned. Denne metode giver 216 befordringsdage pr. år, hvilket svarer til et år med 6 ugers ferie og 6 - 8 dage ekstra uden transport til arbejdsstedet, f.eks. syge- eller fridage. Det er denne automatiske beregning, som SKAT nu nedlægger.

Hvad så nu?

Som arbejdsgiver har du altså ikke længere pligt til at indberette i felt 11 – og inden længe findes feltet slet ikke længere. Et kryds i felt 11 til perioder i 2021 vil blive afvist. Når dine medarbejdere medio marts modtager deres årsopgørelse fra SKAT, vil der dermed ikke automatisk fremgå et befordringsfradrag. Befordringsfradraget skal medarbejderne fra nu af selv indrapportere via Tast Selv på skat.dk.

Jeg vil anbefale, at du som arbejdsgiver sørger for at orientere dine medarbejdere om denne ændring, så de sørger for at få registeret korrekt og ikke ender med at få enten for lidt eller for meget i befordringsfradrag.

post author

Om Jesper Salomonsen

Jesper Salomonsen har en HD i hhv. regnskab og ledelse. Jesper har i flere år arbejdet med løn og regnskab og sidder i dag som Senior Manager i Azets' lønafdeling, der varetager lønadministration for virksomheder i hele Danmark.