Masseafskedigelser: Hvornår skal du følge de særlige regler?

14.06.2019

af Lisbeth Lindorff Riis

Masseafskedigelser betegnes som en situation, hvor det er nødvendigt at opsige et større antal medarbejdere i forhold til virksomhedens størrelse. Masseafskedigelser reguleres efter masseafskedigelsesloven, hvis formål blandt andet er at sikre opsagte medarbejdere de bedst mulige vilkår, og derfor skal du følge en særlig procedure.

Virksomheder kan i visse tilfælde være nødsaget til at afskedige et større antal medarbejdere inden for en kort periode. I disse tilfælde kan afskedigelser af større omfang være omfattet af reglerne i masseafskedigelsesloven. Loven om masseafskedigelser gælder for alle medarbejdere (herunder tjenestemænd, tidsbegrænset ansatte, elever, ansatte i fleksjob og ansatte på orlov), og indeholder blandt andet varslingsregler, arbejdsgiverens forpligtelser samt de procedurer, der skal følges og medarbejdernes mulighed for forhandling.

Hvad er reglerne for masseafskedigelse?

Formålet med forhandlingerne er blandt andet at undgå opsigelser fra medarbejdernes side. Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren er omfattet af reglerne for masseafskedigelser, når der inden for en periode på 30 dage afskediges et større antal medarbejdere. Nærmere defineres det større antal medarbejdere i masseafskedigelseslovens § 1, stk. 1 som følgende:

  • Mindst 10 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 medarbejdere.
  • Mindst 10 % medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 medarbejdere
  • Mindst 30 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Såfremt afskedigelser drejer sig om færre end ovenstående nævnte antal medarbejdere, benyttes de almindelige regler om opsigelser. Loven har endvidere udarbejdet skærpede regler til de tilfælde, hvor virksomheder med over 100 medarbejdere påtænker at afskedige mere end halvdelen af deres medarbejdere.

Hvordan skal jeg forholde mig til loven om masseafskedigelse?

Arbejdsgiverens manglende overholdelse af procedurer i forbindelse med afskedigelser af større omfang kan medføre den konsekvens, at arbejdsgiveren må betale medarbejderne en godtgørelse. Ligeledes kan arbejdsgiveren modtage et bødekrav ved manglende overholdelse af de generelle regler, jf. masseafskedigelsesloven. Det er vigtigt at bemærke, at en varsling af væsentlige ændringer af medarbejdervilkår - hvor et større antal medarbejdere modsætter sig disse - sidestilles med en opsigelse. Såfremt medarbejderne er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal arbejdsgiveren sikre sig, at yderligere krav og forpligtelser, jf. den pågældende overenskomst, overholdes. Her kan der eksempelvis være skærpede regler i forbindelse med afskedigelse af beskyttede medarbejdere såsom medarbejderrepræsentanter, en omplaceringspligt af medarbejderne og lignende.

Har du brug for rådgivning?

I Azets har vi konsulenter, som er specialister inden for juridisk HR. Hvis du står over for masseafskedigelser eller andre juridiske udfordringer inden for HR, kan vi hjælpe dig med rådgivning og assistance.

Læs mere om, hvordan HR Legal kan hjælpe dig

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.