Hvilken selskabsform bør jeg vælge ved start af virksomhed?

11.03.2019

af Billigselskab.dk

Der findes forskellige slags selskabsformer - også kaldet virksomhedstyper eller virksomhedsformer. De har alle særlige kendetegn, fordele og pligter. De mest relevante faktorer er startkapital, hæftelse, administrative krav, beskatning og årsrapport, som du skal kende inden du stifter virksomhed. Du har senere mulighed for virksomhedsomdannelse. Du har netop fået en glimrende forretningsidé, men pludselig opdager du, at der er en masse ubesvarede spørgsmål. Hvordan får jeg etableret min nye virksomhed? Hvilken selskabsform skal jeg vælge? Hvad er egentlig forskellen på en enkeltmandsvirksomhed, et aktieselskab, et iværksætterselskab og et anpartsselskab? I denne guide vil vi tage dig i hånden, og vise dig vejen til det rigtige valg af selskabsform. Vi vil opliste fordele og ulemper ved de forskellige selskabstyper, så du kan få overblik og dermed stifte den virksomhed, som stemmer bedst overens med dine eksakte behov.

Fordelene ved at stifte et anpartsselskab (ApS)

En af de mest indlysende årsager til at stifte et anpartsselskab er, at man i et ApS har begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse betyder helt konkret, at man ikke hæfter personligt, hvis virksomheden går konkurs. Du mister kun de 50.000 kroner, som du har indskudt i anpartskapital. Ovennævnte gør sig altid gældende, med mindre du har underskrevet en aftale om personlig kaution. Ved at stifte et anpartsselskab minimere du risikoen for at skulle gå fra hus og hjem, hvis din virksomhed af uransagelige årsager går konkurs. Dertil kan der være skattemæssige fordele ved at stifte et anpartsselskab. Hvis du har et anpartsselskab og laver overskud, kan du opnå skattemæssige fordele, hvis anparterne ejes via et holdingselskab. Når du har betalt selskabsskat af dit selskabs årlige overskud, kan du skattefrit udlodde midler til holdingselskabet og bruge disse til at investere med.   Læs mere om fordelene ved et anpartsselskab her       

 

Kapitalkrav og stiftelse

Ifølge selskabsloven er der for anpartsselskaber et krav om minimum 50.000 kroner i selskabskapital. De 50.000 kroner skal altså være til stede, når anpartsselskabet stiftes. Der er ikke specifikke krav til, hvordan pengene skal indbetales, hvilket betyder at selskabskapitalen kan indbetales i form af kontanter eller andre værdier. Andre værdier end kontanter kan eksempelvis være en produktionsmaskine, et patent eller en virksomhed, som du hidtil har drevet som en enkeltmandsvirksomhed. At indbetale med ovennævnte midler kræver godkendelse fra en registreret revisor.  

Vi kan hjælpe dig med al regnskab og dokumentation. Så skal du kun bruge en traditionel revisor til godkendelse. Læs mere her.

  Da de lovmæssige krav for stiftelse af et anpartsselskab er forholdsvis kringlede og til tider uoverskuelige, kan det være en god idé at overlade denne proces til professionelle. Få hjælp til stiftelse af dit nye anpartsselskab her.   

Fordelene ved at stifte et iværksætterselskab (IVS)

NB! Regeringen og Dansk Folkeparti har for nylig fremlagt et lovforslag om at afskaffe IVS som selskabsform. Læs mere om lovforslaget samt konsekvenser og alternative muligheder for virksomhedsstiftelse.

At stifte et iværksætterselskab kan være en yderst fordelagtig mulighed for iværksættere, der gerne vil drive virksomhed i selskabsform, men som måske ikke kan etablere den fornødne kapital, der kræves ved stiftelse af et anpartsselskab. En af de store fordele ved iværksætterselskabet er, at man ligesom i et anpartsselskab, har begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse betyder som nævnt, at man ikke hæfter personligt, hvis virksomheden går konkurs. Iværksætterselskabet vil normalvis egne sig bedst til virksomheder, hvor kapitalgrundlaget ikke anses som værende afgørende, når den omkringliggende verden skal bedømme virksomhedens soliditet, seriøsitet og image. I denne forbindelse er der helt konkret tale om virksomheder, hvor aktiviteterne ikke kræver større investeringer. Læs mere om fordelene ved et iværksætterselskab her.

 

Kapitalkrav og stiftelse

Mange vælger iværksætterselskabet som selskabsform, da der heri kun skal indskydes en selskabskapital på 1 krone. Herefter kan man løbende udbetale løn, men det er dog yderst væsentligt at pointere, at man har pligt til at binde min. 25% af selskabets overskud hvert år.  Dette skal gøres indtil man når en selskabskapital på 50.000 kroner. Når du har 50.000 kroner i selskabet, har du mulighed for at omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab. Dette er en mulighed, men ikke et krav. Du kan stifte et iværksætterselskab ved at underskrive et lovpligtigt stiftelsesdokument, der indeholder en række vedtægter. Du kan godt oprette dit iværksætterselskab selv, men mange vælger at få professionel hjælp til stiftelsen, da de mange krav og lovmæssigheder ofte giver anledning til fejl, som kan betyde, at din ansøgning ikke godkendes. Få hjælp til stiftelse af dit nye iværksætterselskab her.   

Regeringen har for nylig offentliggjort et lovforslag om afskaffelse af IVS. Læs om det her.

 

Fordelene ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed

Den mest iøjnefaldende fordel ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed er, at der er meget få krav forbundet med selve driften af virksomheden. I modsætning til f.eks. et aktieselskab og et anpartsselskab, er der ikke tvungen regnskabspligt, men du skal dog lave en udvidet selvangivelse. Der skal altså ikke indberettes et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen hvert år. I en enkeltmandsvirksomhed er du heller ikke underlagt krav om at offentliggøre dit årsregnskab. Når du opretter en enkeltmandsvirksomhed, er du altså fri for at sætte dig ind i en masse love og regler. Enkeltmandsvirksomheder er nemlig ikke underlagt selskabslovens generelle bestemmelser, hvilket betyder, at der er færre regler og mindre administration forbundet med driften. Af ovenstående årsager er enkeltmandsvirksomheden en virksomhedsform, der er ekstra tiltrækkende for dem, der skal være selvstændige for første gang. Hvis du får stor succes med din enkeltmandsvirksomhed, kan det give mening at overveje om du burde omdanne din personlige virksomhed til et selskab. Sådan omdanner du din personlige virksomhed til et selskab. Omdannelsen kan på sigt give dig følgende fordele:

  • I en personlig virksomhed hæfter du ene og alene med din private formue. Hvis du omdanner din personlige virksomhed til et selskab, hæfter du som udgangspunkt kun med den indskudte kapital. Du vil altså, som resultat af en omdannelse, opleve en større økonomisk sikkerhed.
  •  Overskuddet i en personlig virksomhed beskattes fuldt ud årligt, medmindre du er en del af den såkaldte virksomhedsskatteordning, som giver en række af de samme fordele som gør sig gældende for selskaber.

Læs mere om fordelene ved en enkeltmandsvirksomhed her.

 

Kapitalkrav og stiftelse

Hvis du er interesseret i at stifte en enkeltmandsvirksomhed, så kan du gøre dette helt og aldeles gratis. Der er dog en masse lovmæssigheder, du skal have styr på i forbindelse med stiftelsen, hvorfor det kan give mening at søge professionel hjælp.   Få hjælp til stiftelse af din nye enkeltmandsvirksomhed her.   

Fordelene ved at oprette et aktieselskab (A/S)  

Et aktieselskab er en virksomhed, hvor pengene til start og drift, skaffes ved udstedelse af aktier, idet aktieejerne kun hæfter for deres del af aktiekapitalen. Ejerne i et aktieselskab, bliver også kaldt aktionærer, og de har normalvis intet personligt ansvar for selskabets eventuelle gæld, der rækker ud over den aktiekapital, som ejerne har indskudt. Et aktieselskabs ledelse består af en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsen i et aktieselskab skal som minimum bestå af tre personer, mens direktionen skal bestå af minimum én person. Aktionærerne i et aktieselskab besidder medbestemmelse baseret på den aktieandel, de hver især ejer. Reglerne i et aktieselskab er meget lig reglerne for et anpartsselskab. Det er dog mere normalt at starte en virksomhed som et ApS og senere omdanne dette til et A/S, hvis virksomheden viser sig at blive en stor succes. Der er mange regler forbundet med driften af et aktieselskab, hvorfor denne selskabsform også betragtes som “den meste seriøse” selskabsform i Danmark. Den største fordel ved et aktieselskab findes i den begrænsede hæftelse ved en eventuel konkurs. Såfremt der ikke er indskudt mere end 400.000 kroner, vil der heller ikke hæftes for mere end 400.000 kroner. Denne fordel vil du dog også kunne opnå, hvis du stifter et anpartsselskab, blot for et langt lavere indskudsbeløb.  

Kapitalkrav og stiftelse

At stifte et aktieselskab, eller at omdanne et allerede eksisterende selskab til et aktieselskab, kræver et indskud på 400.000 kroner. Kapitalkravet og indskuddet skal dog forstås på samme måde som med et anpartsselskab. Man skal ikke betale de 400.000 kroner for at stifte selskabet, men blot garantere for at bevise, at man er i besiddelse af de påkrævede midler. Det er i denne forbindelse væsentligt at påpege at, et aktieselskab kan have et ubegrænset antal af ejere, hvorfor det sjældent kun vil være én person, der skal leve op til kapitalkravet.   Læs mere om stiftelse af et aktieselskab her.  

Fordele ved en personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Det vil give mening at starte en personligt ejet mindre virksomhed, hvis du vil køre en fritidsbeskæftigelse med overskud for øje i form af en virksomhed. Dette kunne eksempelvis være en journalistisk virksomhed, foredrag eller tøjdesign.   En personligt ejet virksomhed kan kun have én ejer, hvorfor selskabsformen ikke giver mulighed for at indsætte eventuelle samarbejdspartnere imod uddeling af procenter i virksomheden. For nogen er fordelen ved en personligt ejet mindre virksomhed de lempelige administrative krav, der er forbundet med driften. Det forholder sig nemlig således, at du, når du opretter virksomheden, får et CVR-nummer og herefter kan drive virksomheden uden løbende indberetninger af moms og andre udgifter til det offentlige. Du skal dog være opmærksom på om din virksomhed anses som en hobbyvirksomhed eller en erhvervsmæssig virksomhed, da du, hvis din virksomhed betragtes som erhvervsorienteret, bliver bedt om at omdanne til en enkeltmandsvirksomhed.

Du må højst omsætte for 50.000 kroner

I en personlig ejet virksomhed må du nemlig højst omsætte for 50.000 kroner inden for en periode på 12 måneder, og du kan ikke blive momsregistreret. Hvis du inden virksomhedsstiftelsen finder det sandsynligt, at du inden for perioden på 12 måneder vil overstige ovennævnte grænse på 50.000 kroner, skal du sørge for at få virksomheden momsregistreret og omdannet til en enkeltmandsvirksomhed. Bøden for ikke at omdanne din virksomhed er en afgift, og du skal betale moms af hele din omsætning op til de omtalte 50.000 kroner. Det er derfor en rigtig god idé at vurdere, om du kan holde dig under de 50.000 kroner årligt, eller om du bør stifte din virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed. En anden løsning er, at du løbende holder øje med din omsætning, så du ikke risikerer afgift og momsbetaling. Du skal desuden forny registreringen af din virksomhed hvert 3. år.   En af de store fordele ved en personligt ejet mindre virksomhed er, at du får fradrag for alle udgifter, der vedrører din virksomhed, og du får personligt skattefradrag ved underskud.  

Kapitalkrav og stiftelse

En personligt ejet mindre virksomhed skal ikke have kapital til rådighed, hverken ved opstart eller senere. Læs mere om stiftelse af en personligt ejet mindre virksomhed her.  

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter, som er specialister i opstart og drift af virksomheder. Teamet hedder MikroPro, og du kan få en times gratis rådgivning med en konsulent.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Billigselskab.dk

Siden 2014 har Billigselskab stiftet flere tusinde anparts – og iværksætterselskaber, hvilket betyder, at kunden er i trygge hænder, når de stifter selskab hos Billigselskab.dk.