Hvordan kan automatisering gøre livet lettere for CFO'en?

Økonomi | Strategi | 28.08.2023

af Azets

Kunstig intelligens og automatisering er i fuld gang med at transformere både økonomistyringsopgaver og jobbeskrivelser. Det er en transformation, som er blevet mødt med både positive og negative fortolkninger og forudsigelser. Allerede nu står det klart, at robotterne ikke har kostet økonomerne jobbet og næppe vil gøre det i fremtiden. Til gengæld vil en CFO's opgaver bestemt ikke længere være de samme som før automatiseringen.

CFO'ens jobbeskrivelse har også ændret sig i takt med den øgede automatisering af økonomistyring.

Automatisering og kunstig intelligens producerer data, som CFO'en analyserer

Nogle gange kan en gammel kliché være den bedste måde at beskrive en ny udvikling på: Den moderne CFO er ikke længere en kasserer. I dag er CFO'en en specialist, der tegner et billede af virksomhedens økonomiske situation for ledelsen baseret på de tilgængelige data og selv laver analyser og anbefalinger, der bygger på de tilgængelige data. En af CFO'ens kerneopgaver er konstant at forbedre analysen af virksomhedens forretningsaktiviteter og -mønstre.

Takket være automatisering er der nu heldigvis mere tid og flere værktøjer til at optimere analyserne. I takt med at økonomistyringsopgaver og rapportering bliver hurtigere og mere sofistikeret, har CFO'en mulighed for og pligt til at bruge mere tid på at tænke. Det giver mulighed for at fokusere mere og mere på det arbejde og de kompetencer, som er til størst gavn for virksomheden: at analysere tallene og hjælpe virksomheden med at få mest muligt ud af dem.

Automatisering og kunstig intelligens hjælper virksomheder med at forbedre kvaliteten af deres finansielle data ved at reducere menneskelige fejl i databehandlingen samt omkostningerne til kontrol. Dermed bliver analysen og de konklusioner, der drages ud fra dataene, af en højere kvalitet.

Fra fortid til fremtid

En anden kliché inden for økonomistyring er, at finansiel rapportering handler om at kigge i bakspejlet. Digitaliseringen er med til at flytte økonomistyringens fokus fra at rapportere om fortiden til at spå om fremtiden. Hvis man har store mængder data, kan kunstig intelligens for eksempel hjælpe med at opdage tendenser, som kan være sværere for mennesker at få øje på – eller i hvert fald tage længere tid.

Der findes allerede masser af pålidelige data af høj kvalitet, men de kan ligge spredt ud over forskellige systemer og være registreret på forskellige måder. Ved at automatisere kan man bedre kombinere forskellige datakilder og producere information, som tidligere ikke var tilgængelig. Digitalisering gør det også muligt at bruge data mere bredt – for eksempel kan markedsanalyser og big data indarbejdes i den analytiske ramme, når det giver mening for virksomheden.

Samlet set betyder udviklingen, at virksomheder i stigende grad drives på et mere oplyst grundlag og dermed bliver i stand til at træffe bedre beslutninger. Kunstig intelligens er altså et værktøj, der hjælper CFO'en med at fokusere på det, der er vigtigst.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.