Moms ved salg af bygninger til nedrivning

28.08.2017

af Azets

Pas på … dette område er et minefelt og fyldt med en del faldgrupper, som kan få væsentlige økonomiske konsekvenser for sælger.

Salg af byggegrunde og nye bygninger er momspligtigt, mens salg af grunde med ”gamle” bygninger er fritaget for moms. Hvis et salg af en grund med en ”gammel” bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, er salget dog ifølge SKAT anset for et momspligtigt salg af en byggegrund.

Grunde med bygninger til nedrivning

Salg af grunde med eksisterende bygninger er som udgangspunkt fritaget for moms. Ved salg af en grund med en nedrivningsklar bygning er udgangspunktet dog ifølge SKAT, at hvis salget sker med henblik på opførelse af en ny bygning på grunden, anses salget for et salg af en byggegrund, hvilket er momspligtigt.

Oprindelig havde SKAT den praksis, at hvis sælger ikke var involveret i nedrivning/genopbygning, og det ikke fremgik af købsaftalen, at bygningerne blev overdraget med henblik på nedrivning, var salget af grunden med en eksisterende nedrivningsklar bygning som udgangspunkt momsfritaget. Det forhold, at sælger eventuelt var bekendt med, at bygningerne skulle rives ned, havde principielt ikke nogen betydning.

I et par afgørelser fra 2014 skærpede Skatterådet imidlertid praksis, hvorefter salg af grunde med eksisterende nedrivningsklare bygninger var momspligtige salg af byggegrunde, uanset at sælger ikke var involveret i nedrivning/genopbygning, og uanset at det ikke direkte fremgik af købsaftalen, at bygningerne blev overdraget med henblik på nedrivning.

Ifølge Skatterådets skærpede praksis var det således tilstrækkeligt, at det ”måtte stå klart for sælger”, at de eksisterende bygninger skulle nedrives.

En vanskelig situation

Dette sætter jo sælger i en yderst vanskelig situation, idet sælger kan blive afhængig af, hvordan køber fremadrettet måtte disponere over ejendommen/grunden.

Et salg er derfor momspligtigt, hvis ”det står klart for sælger”, at der er tale om salg af en eksisterende ”gammel” bygning med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab, moms og skat.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.