B-indkomst - Værd at vide som lønmodtager og arbejdsgiver

19/02/2019

af Lars Roslyng

 

B-indkomst er en indtægt, der ikke fratrækkes skat og AM-bidrag før udbetaling. Det kaldes typisk honorarer, og som modtager skal du selv sørge for at indberette B-indkomst i din forskudsopgørelse. Du beregner B-skat af din B-indkomst ved først at fratrække AM-bidrag og dernæst din trækprocent. Mange danskere har på et tidspunkt stiftet bekendtskab med B-indkomst. Uanset om man er lønmodtager eller arbejdsgiver, er der forskellige ting, man skal være særligt opmærksom på, når man beskæftiger sig med B-indkomst. Det gennemgår vi nedenfor.

B-indkomst er skattepligtig

Hvis du er modtager af B-indkomst – som ofte kaldes honorar – har du typisk tjent et beløb på baggrund af en freelanceopgave, et bijob eller for at holde et foredrag/oplæg/en koncert eller lignende. Den vigtigste huskeregel er, at du selv skal sørge for at betale skat og AM-bidrag af den B-indkomst, du modtager. Virksomheden har pligt til at indberette indtægten på dit cpr nummer, så den fremgår af din selvangivelse og bliver en del af din samlede skattebetaling.

B-indkomst, B-skat og AM-bidrag

Du skal selv sørge for at betale skat og AM-bidrag af din B-indkomst. Modsat A-indkomst, som er mere almindelig, fratrækkes B-skat og AM-bidrag ikke automatisk din indkomst. Det kan derfor være en god idé at reservere halvdelen af B-indkomsten til B-skat og AM-bidrag. Hvis du har en fast B-indkomst, skal du huske at skrive B-indkomsten på forskudsopgørelsen. På den måde bliver skatten trukket via en hævet trækprocent og/eller et sænket fradrag eller ved betaling af B-skat. Hvis ikke du husker at betale skat af indtjeningen, risikerer du at skulle betale en stor restskat året efter. B-skat består af ti årlige rater, som udregnes på baggrund af din forskudsopgørelse.

Godtgørelse for afholdte udgifter

For B-indkomstmodtagere gælder, at der er fuld indberetningspligt for beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse. Det kan f.eks. være udgifter til rejse, befordring og ophold. Til modtagere af B-indkomst kan der således ikke udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser.

B-indkomst skal indberettes

B-indkomst er ofte udtryk for en kortere ansættelse eller freelance-opgave i forbindelse med en opgave /et projekt, men hvor der ikke er de samme forhold som ved en reel ansættelse. Som virksomhed har man indberetningspligt, når der udbetales et honorar for personlige arbejds- eller tjenesteydelser uden for et ansættelsesforhold. Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter alle former for honorarer, der ikke er omfattet af momspligtige arbejds- eller tjenesteydelser. Det er den forbindelse vigtigt, at man er i besiddelse af CPR-nummeret på den person, som har modtaget et honorar. Se fristen for indberetning af B-indkomt på Amino.dk lige her.

Har du brug for hjælp?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive dig om alt inden for regnskab, moms og skat.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

Om Lars Roslyng

Lars er uddannet revisor og har mange års erfaring i at rådgive mindre virksomheder med deres regnskab og økonomiske forhold. I Azets er Lars leder af afdelingen MikroPro, som assisterer 750+ mindre virksomheder.