B-indkomst - Værd at vide som lønmodtager og arbejdsgiver

19.02.2019

af Azets

B-indkomst er en indtægt, der ikke fratrækkes skat og AM-bidrag før udbetaling. Det kaldes typisk honorarer, og som modtager skal du selv sørge for at indberette B-indkomst i din forskudsopgørelse. Du beregner B-skat af din B-indkomst ved først at fratrække AM-bidrag og dernæst din trækprocent. Mange danskere har på et tidspunkt stiftet bekendtskab med B-indkomst. Uanset om man er lønmodtager eller arbejdsgiver, er der forskellige ting, man skal være særligt opmærksom på, når man beskæftiger sig med B-indkomst. Det gennemgår vi nedenfor.

B-indkomst er skattepligtig

Hvis du er modtager af B-indkomst – som ofte kaldes honorar – har du typisk tjent et beløb på baggrund af en freelanceopgave, et bijob eller for at holde et foredrag/oplæg/en koncert eller lignende. Den vigtigste huskeregel er, at du selv skal sørge for at betale skat og AM-bidrag af den B-indkomst, du modtager. Virksomheden har pligt til at indberette indtægten på dit cpr nummer, så den fremgår af din selvangivelse og bliver en del af din samlede skattebetaling.

B-indkomst, B-skat og AM-bidrag

Du skal selv sørge for at betale skat og AM-bidrag af din B-indkomst. Modsat A-indkomst, som er mere almindelig, fratrækkes B-skat og AM-bidrag ikke automatisk din indkomst. Det kan derfor være en god idé at reservere halvdelen af B-indkomsten til B-skat og AM-bidrag. Hvis du har en fast B-indkomst, skal du huske at skrive B-indkomsten på forskudsopgørelsen. På den måde bliver skatten trukket via en hævet trækprocent og/eller et sænket fradrag eller ved betaling af B-skat. Hvis ikke du husker at betale skat af indtjeningen, risikerer du at skulle betale en stor restskat året efter. B-skat består af ti årlige rater, som udregnes på baggrund af din forskudsopgørelse.

Godtgørelse for afholdte udgifter

For B-indkomstmodtagere gælder, at der er fuld indberetningspligt for beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse. Det kan f.eks. være udgifter til rejse, befordring og ophold. Til modtagere af B-indkomst kan der således ikke udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser.

B-indkomst skal indberettes

B-indkomst er ofte udtryk for en kortere ansættelse eller freelance-opgave i forbindelse med en opgave /et projekt, men hvor der ikke er de samme forhold som ved en reel ansættelse. Som virksomhed har man indberetningspligt, når der udbetales et honorar for personlige arbejds- eller tjenesteydelser uden for et ansættelsesforhold. Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter alle former for honorarer, der ikke er omfattet af momspligtige arbejds- eller tjenesteydelser. Det er den forbindelse vigtigt, at man er i besiddelse af CPR-nummeret på den person, som har modtaget et honorar. Se fristen for indberetning af B-indkomt på Amino.dk lige her.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er B-indkomst?

B-indkomst er indkomst, hvor arbejdsgiver ikke har fratrukket skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), inden modtageren får udbetalt beløbet. Det er modtageren af B-indkomsten, der skal sørge for at betale skat (B-skat) og AM-bidrag af beløbet.

Hvor meget må jeg tjene som B-indkomst?

Hvis din B-indkomst er på over 50.000 kr. om året, så skal du momsregistreres. Hvis du ikke tjener over 50.000 kr. om året via din B-indkomst, skal du ikke momsregistreres.

Hvor meget skat skal jeg betale af B-indkomst?

B-skat beregnes på baggrund af ens trækprocent (som kan findes i forskudsopgørelsen) og 8% AM-bidrag. Eksempelvis: Du modtager 10.000 kroner i B-indkomst. SKAT I ALT = 800 + 3.680 kr = 4480 kr.

Hvordan beregnes B-indkomst?

Du beregner din B-skat ved først at trække AM-bidraget (arbejdsmarkedsbidraget) på 8 procent fra din B-indkomst (som er et bruttobeløb) og derefter bruge din trækprocent på det resterende beløb. De to tal lægger du sammen.

Har du brug for hjælp?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive dig om alt inden for regnskab, moms og skat.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.