TIN (Tax Identification Number) skal fra 1/1 2024 tilføjes ved lønindberetning

Løn og HR | Økonomi | 30.11.2023

af Alex Nielsen

Fra 1. januar 2024 bliver det lovpligtigt at indberette skatteregistreringsnummeret TIN (Tax Identification Number) til eIndkomst. Indberetning af TIN vil være et krav for lønperioder, hvor slutdatoen er 1. januar 2024 og frem. Det inkluderer også januar-løn for de medarbejdere der er forudlønnede.  

Som det er i dag, har virksomheder pligt til at indberette identifikationsoplysninger, såsom navn og adresse på medarbejdere (indkomstmodtager), til eIndkomst. 

Fra 1. januar 2024 udvides indberetningspligten, og virksomheder skal derfor bede medarbejdere, som har adresse i udlandet, om det TIN, som de anvender i bopælslandet.

Gælder kun medarbejdere, der bliver aflønnet i Danmark, og har bopæl i udlandet

Indberetning af TIN er kun aktuelt for medarbejdere, der bliver aflønnet i Danmark, og har bopæl uden for Danmark. TIN bliver administreret af medarbejderens bopælsland og bliver tildelt medarbejderen. I den forbindelse skal medarbejderen videregive nummeret til arbejdsgiveren, som så skal indberette til eIndkomst.  

TIN anvendes af de enkelte landes skattemyndigheder, både i og uden for EU, til identifikation af en skatteyder. Oplysningerne vil via TIN-nummeret blive udvekslet med andre EU-lande, blandt andet for at kunne vurdere, hvor medarbejderne er skattepligtige. Danmark har for eksempelvis angivet CPR-nr. som det skatteidentifikationsnummer, som virksomheder skal oplyse til deres indkomstudbetaler, hvis de bor i Danmark, men arbejder i udlandet.

Det kan være vanskeligt for nogle medarbejdere at finde eller få sit TIN, og nogle lande kan også have lange sagsbehandlingstider for at udstede et TIN.

Vores anbefaling er derfor, at I som arbejdsgiver sørger for at indhente TIN fra jeres medarbejdere i så god tid som muligt, så I har oplysningerne klar, til indberetning af løn for januar 2024. 

Medarbejdere der bosat i et EU-land kan finde information om, hvordan de finder deres TIN på Europa kommissionens hjemmeside. Er medarbejderen bosat uden for EU, kan der findes yderligere information på OECD’s hjemmeside.

post author

Om Alex Nielsen

Alex kommer med lang erfaring fra rådgiverbranchen og Skattestyrelsen, hvor han har rådgivet danske og internationale virksomheder samt deres medarbejdere inden for skat med særligt fokus på international personskat og social sikring. Alex sidder i dag som Tax Manager i Azets' rådgiverteam.