Varsling af ferie ved opsigelse af medarbejdere

En situation som hurtigt kan give anledning til spørgsmål og forvirring er reglerne omkring varsling af ferie, når man står i en opsigelsessituation. Hvordan er det med hovedferie og restferie, og hvad med ferie fra tidligere optjeningsår? Disse spørgsmål og mange flere er vigtige at have styr på, når du står med medarbejdere i en opsigelsessituation.

På dette webinar gennemgår vi alle de spørgsmål, du skal kende svaret på ift. varsling af ferie ved opsigelse af medarbejdere:

  • Varsling af restferie i en opsigelsessituation
  • Varsling af hovedferie i en opsigelsessituation
  • Hvad gælder ift. fritstilling? Kan fravigelsesmuligheden i ferielovens paragraf 3 anvendes og i så fald hvordan?
  • Hvad gælder ift. ferie fra tidligere optjeningsår og den gamle ferielov?
  • Eksempler på beregning af, hvor meget ferie, der må varsles på forskellige tidspunkter af året

Oplægsholder

Lisbeth Lindorff Riis

Head of HR Legal
Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har mange års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger.