Kverneland Group Kerteminde A/S vælger Epos Løn

Topmoderne produktion kræver fleksible systemer

Kverneland Group Kerteminde A/S vælger Epos Løn

"... Ikke alene fik vi vores kriterier opfyldt, men systemet indeholdt yderligere en lang række faciliteter, som er med til at gøre hverdagen en del enklere”

Da Kverneland Group i 2003 var tvunget til at skifte lønsystem blev Epos Løn valgt efter grundige overvejelser og konkurrence fra andre lønsystemer. Ikke alene fik virksomheden sine kriterier opfyldt - men blev tilmed positivt overrasket over en række yderligere faciliteter.

”Hos Kverneland Group Kerteminde A/S kører vi efter de nyeste produktionsmetoder med selvstyrende produktionsgrupper, som har det fulde ansvar for alle involverede funktioner og processer - lige fra bearbejdning af de rå plader til svejsning, sprøjtemaling og montage. Produktionssystemet understøttes af et bonussystem, som tilgodeser alle, der er involveret i processen. Systemet tager højde for levering, kvalitet, produktivitet, jobviden, fleksibilitet, uddannelse og særlige ansvar. Alt dette er en medvirkende faktor til, at vi tjener penge på et konkurrencepræget marked og opererer med en procent for leveringsoverholdelse på tæt ved 100%”.

Sådan indleder Jan Weber Pedersen, økonomidirektør for Kverneland Group Kerteminde A/S – tidligere maskinfabrikken Taarup.

”Vi har endvidere en udfordring omkring sæson, hvilket betyder, at der i perioder med høj arbejdsbelastning, hensættes timer efter specielle kriterier til senere afspadsering. Dertil kommer, at vi udveksler mandskab mellem grupperne med deraf følgende fordeling af bonus, timer og omkostninger. For at styre alt dette, kræves fleksible it-systemer - ikke kun på økonomisiden og produktionsplanlægningen, men i høj grad også på lønområdet.”

 

Valget af nyt lønsystem

”I 2003 blev vi tvunget til at tage stilling til et skift af lønsystem, da vores hidtidige system, som vi havde haft i 10 år, ikke længere ville blive supporteret. Systemet var gennem årene blevet specielt tilrettet på kryds og tværs, så det modsvarede vores krav. Der var desuden blevet udviklet en lang række specialrapporter. Vi besluttede os for at kigge på tre forskellige lønsystemer, som vi mente kunne løse vores opgaver”.

”Vi definerede fra starten nogle nøgleområder, som ville være væsentlige i vores valg af lønsystem. Systemet skulle være baseret på en åben database med alle data tilgængelige for online historik. Vi søgte et standardsystem med høj grad af brugervenlighed og med standardfunktioner, som i så høj grad som overhovedet muligt kunne understøtte 90’ernes lønsystem. Herudover så skulle det være enkelt at integrere med vores øvrige systemer - dels finanssystemet, men også vores ProMARK tids- og jobregistreringssystem.”

”Vi fik alle tre systemer demonstreret, og efter en grundig evaluering stod det klart, at Epos opfyldte vores udvælgelseskriterier bedst. Ikke alene fik vi vores kriterier opfyldt, men systemet indeholdt yderligere en lang række faciliteter, som er med til at gøre hverdagen en del enklere”, fortsætter Jan Weber Pedersen.

 

Min skepsis blev gjort til skamme

”Jeg må indrømme, at jeg i starten havde præference for vores ”gamle” leverandør”, udtaler lønningsbogholder Inger Brendstrup. ”Nok mest fordi jeg havde siddet med det ’gamle’ system i nogle år, …man ved hvad man har og er måske lidt usikker på noget nyt. Men da jeg havde set, hvad vi kunne få, var der for mig at se ingen tvivl om, hvad jeg foretrak, - og jeg må sige, at jeg ikke er blevet skuffet”, tilføjer Inger Brendstrup.

”Det var utroligt nemt at lære at bruge, og jeg bruger mindre tid til lønbehandlingen. Jeg har større tiltro til Epos, da det er bedre dokumenteret og langt mere gennemskueligt, og så er det nemt at fejlfinde i. Jeg er meget ærekær med det, jeg laver, og det er med god samvittighed, jeg afleverer Epos til min afløser, når jeg inden længe går på efterløn”, slutter Inger.

 

Tradition for fremsynethed

”Vi hos Kverneland har næsten en tradition for at vælge fremsynet, siger Jan Weber Pedersen. Således var vi de første, der valgte et Oracle-baseret Navision XAL-system. Vi købte også MARK tidsregistrering, som en af de første virksomheder i Danmark. Set i bakspejlet kan vi se, at vi har valgt rigtigt, og står i dag med meget fleksible systemer, som understøtter vores produktion”.

”Som en parallel til disse systemer, kan vi nu se, at vi traf det helt rigtige valg med Epos. Man har virkelig tænkt sig om, da man designede Epos-systemet, - det er fleksibelt og fremtidsorienteret, - parat til at modsvare vores udvikling, og så har vi lige fra starten haft en god kommunikation med Azets”.

”Og vi har alle data til rådighed via den åbne Oracle database og kan trække analyser på kryds og tværs. Dertil kommer, at økonomien holdt og implementeringen gik planmæssigt, takket være nogle yderst kompetente konsulenter, og ikke mindst vores egen Inger”, slutter Jan Weber Pedersen.

Om Kverneland Group

Kverneland Group leverer et bredt sortiment af produkter og serviceydelser til landmænd verden over. I produktsortimentet indgår blandt andet sprøjteløsninger, såmaskiner, redskaber til jordbearbejdning . Mange af løsningerne sparer landmændene for arbejde, tid og penge, ligesom det mindsker den miljømæssige påvirkning.

 

http://dk.kvernelandgroup.com/

Udfordring:

  • Manglende support af tidligere system
  • Sæsonudsving
  • Hyppig udveksling af mandskab
  • Behov for specialrapporter

Løsning:

  • Epos Løn

Resultat:

  • Implementering efter tidsplan og økonomi
  • Brugervenligt system
  • Integrerer med finanssystem
  • Integrerer med ProMARK tids- og jobregistreringssystem

Har I lignende udfordringer?

Læs mere om Epos Løn her

Har du brug for mere information?

Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at ringe på 70 232 232 eller skrive til os på dialog-dk@azets.com

Ja, vær venlig at håndtere min anmodning. Jeg accepterer, at Azets modtager og gemmer mine kontaktoplysninger i overensstemmelse med Privacy Statement

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes nyhedsbrevet fra Azets. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.