BB fiberbeton A/S om outsourcing af lønfunktionen

BB fiberbeton A/S valgte at lægge lønnen ud af huset som led i en større digitaliseringsproces

BB-fiberbeton_2.jpg

”Jeg brugte et par måneder og undersøgte markedet til bunds. Mange kompetente og dygtige aktører er i markedet, men Azets skiller sig ud ved at have en all-in-one-løsning”, siger Peter Kjeld Hansen, økonomidirektør BB fiberbeton A/S.

En af de førende fiberbetonproducenter

BB fiberbeton er en af de førende fiberbetonproducenter med leverancer til store byggeprojekter for anerkendte arkitekter og entreprenører i hele Europa. Opgaverne spænder bredt – fra store boligblokke til mindre opgaver, og produkterne udgøres typisk af facadeelementer, altaner eller gesimser og sålbænke.

Digitalisering af administrative processer

Internt er BB fiberbeton i gang med en større digitaliseringsproces, hvor målet er, at den daglige drift og administration skal træde i baggrunden, så ressourcerne kan bruges på kerneforretningen: at levere bæredygtige fiberbetonelementer til byggeprojekter i Europa.

I den forbindelse begyndte ledelsen at kigge nærmere på optimeringsmulighederne i de administrative funktioner, og her var lønfunktionen ikke til at komme udenom. Hele lønprocessen blev varetaget internt og involverede både en bogholder og en lang række teamledere. Tidsforbruget var uhensigtsmæssigt stort, og kravene til lønbogholderens viden om lovgivning m.m. blev kontinuerligt større. På den baggrund begyndte økonomidirektør Peter Kjeld Hansen at lede efter en ekstern partner:

”Jeg brugte et par måneder og undersøgte markedet til bunds. Mange kompetente og dygtige aktører er i markedet, men Azets skiller sig ud ved at have en all-in-one-løsning. Azets er ikke de billigste, men meromkostningen kommer godt igen ved proaktiv involvering i vores virksomhed og god professionel sparring på løn- og HR-området. Azets forstår løn, de taler løn, og derfor kan de optimere med synlige resultater.”

CoZone har forenklet lønprocessen

Det første skridt var at implementere et nyt tidsregistreringssystem (Lessor Workforce), og da Azets har kendskab til systemet og hurtigt kunne integrere det i lønprocessen, gav samarbejdet for Peter Kjeld Hansen god mening. Herudover kunne Azets tilbyde nogle digitale løsninger, som ifølge økonomidirektøren har bidraget til at forenkle og lette processerne i forbindelse med lønhåndteringen:

”CoZone-portalen har givet en langt mere simpel proceshåndtering i forbindelse med lønnen. Hver enkelt medarbejder logger selv ind i CoZone, og her kan de løbende indrapportere fravær, følge med i feriesaldi mv.”

En problemfri og sikker lønfunktion

Azets varetager i dag lønnen for ca. 60 timelønnede og 30 funktionærer hos BB fiberbeton. Herudover ydes der løbende service og sparring inden for HR om f.eks. den nye ferielov m.m. Peter Kjeld Hansen oplever det som en værdifuld tillægsydelse, at de med Azets også har fået en professionel sparringspartner på HR-området. Al håndtering af og ansøgning om refusioner i forbindelse med barsel og sygdom ligger også hos Azets.

Kombinationen af de digitale redskaber og en professionel håndtering af lønfunktionen betyder, at lønnen hos BB fiberbeton i dag betragtes som langt mere problemfri.

”Samarbejdet fungerer i dag stort set problemfrit, hvor jeg som økonomidirektør har tryghed i et sikkert og kompetent bagland, der udfører lønarbejdet på professionel vis. Jeg skal ikke længere bekymre mig om, hvorvidt lønnen reguleres rettidigt, om der er styr på lovgivningen m.m. Det sker bare gnidningsfrit qua Azets’ kompetencer inden for lønadministration og deres indsigt i vores forretning og processer.”

Læg lønnen ud, hvis den begynder at fylde for meget

Hos BB fiberton valgte man at lægge lønnen hos Azets, da man ønskede at reducere det interne tidsforbrug og smidiggøre og digitalisere processen. Økonomidirektør Peter Kjeld Hansen er ikke i tvivl om, hvornår en outsourcing-løsning bør overvejes:

”Hvis løn og HR begynder at fylde og flytte fokus fra det, du gerne vil udrette i økonomiafdelingen, og dermed blive en belastning for den videre udvikling, så er det oplagt at se sig om efter en samarbejdspartner som Azets. Lovgivningen på løn- og HR-området ændrer sig hele tiden, og hvis ikke man som virksomhed ønsker at afsætte ressourcer til den løbende kompetenceudvikling af en intern medarbejder, så er outsourcing af lønnen en oplagt mulighed”, siger Peter Kjeld Hansen og konkluderer afslutningsvist:

”En økonomiafdeling kan ret beset drives med få fastansatte medarbejdere, så længe processerne struktureres og digitaliseres.”

BB fiberton om azets

BB fiberton om samarbejdet med azets

”Jeg kan på det varmeste anbefale Azets. Både i implementeringsfasen, på refusionssiden og i den løbende lønhåndtering oplever vi Azets som en vigtig sparringspartner, der løser opgaverne på professionel vis.”

Peter Kjeld Hansen,
Økonomidirektør hos BB fiberbeton A/S

Fakta om BB fiberbeton A/S

BB fiberbeton er en af de førende fiberbetonproducenter med leverancer til store byggeprojekter for anerkendte arkitekter og entreprenører i hele Europa. Opgaverne spænder bredt – fra store boligblokke til mindre opgaver, og produkterne udgøres typisk af facadeelementer, altaner eller gesimser og sålbænke.

 • Etableret i Danmark i 1970'erne
 • 60+ medarbejdere i 2020
 • En af de førende producenter med leverancer til store byggeprojekter for anerkendte arkitekter i hele Europa

BB-fiberbeton-logo.png

Services fra Azets

Udfordring

 • For stort tidsforbrug og for mange involverede parter i lønprocessen
 • Stigende krav til lønbogholders viden om lovgivning m.m.
 • Ønsket om optimering og digitalisering

Løsning

 • Outsourcing af lønadministration inkl. refusioner til Azets
 • Implementering af nyt tidsregistreringssystem
 • Aktiv brug af online-portalen CoZone

Resultat

 • En problemfri og sikker lønfunktion
 • Reduktion af internt tidsforbrug
 • Stigende grad af smidighed og digitalisering i lønprocessen
 • Mulighed for løbende service og sparring inden for HR

Har du brug for mere information?

Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at ringe på 70 232 232 eller skrive til os på dialog-dk@azets.com

Ja, vær venlig at håndtere min anmodning. Jeg accepterer, at Azets modtager og gemmer mine kontaktoplysninger i overensstemmelse med Privacy Statement

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes nyhedsbrevet fra Azets. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.