Lønåret

Årshjul DK_1.jpg

 • Januar – Saldi på lønsedlen nulstilles (på nær div. feriesaldi)

 • Februar – Husk vinterferien i planlægning af indsendelsen af input / godkendelse af lønsedlerne, da den kan ligge oveni deadlines

 • Marts – Det er sidste chance for at overføre 5. ferieuge – hvis ikke det er sket i lønnen i marts, så udbetales 5. ferieuge automatisk

 • April – Påsken kan falde i april, så planlæg indsendelse af input / godkendelse af lønsedlerne omkring dette

 • Maj – Ferietillægget udbetales

 • Juni – Husk at godkende lønnen inden sommerferien starter

 • Juli – Husk at tage hensyn til sommerferien i planlægning af indsendelsen af input / godkendelse af lønsedlerne, da den kan ligge oveni deadlines

 • August - Husk at tage hensyn til sommerferien i planlægning af indsendelsen af input / godkendelse af lønsedlerne, da den kan ligge oveni deadlines. Derudover udbetales ferietillægget og ferieåret slutter

 • September – Der starter et nyt ferieår og feriesaldi på lønsedlen nulstilles

 • Oktober - Husk efterårsferien i planlægning af indsendelsen af input / godkendelse af lønsedlerne, da den kan ligge oveni deadlines

 • November – Tabte feriedage indberettes og indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 15. november

 • December – Feriedagene fra det forrige ferieår udløber. Træf gerne allerede her beslutning om hvad der skal ske med ubrugte feriedage.