Azets Barometer: Danske virksomheder er betydeligt mere optimistiske

Strategi | 15.02.2024

af Azets

Azets har for nylig udgivet Azets Barometer-undersøgelsen for januar 2024. Dette markerer starten på en ny serie af rapporter, der fremover vil blive udgivet tre gange årligt. Disse rapporter trækker på input fra hundredvis af virksomhedsledere for at identificere tendenser i forhold til økonomiske udsigter, finansielle resultater samt nye trusler og muligheder.

Azets Barometer tilbyder et værdifuldt perspektiv på det nuværende og fremtidige erhvervsklima fra synspunktet af ambitiøse mellemstore, iværksætter-, ejerledede og familieejede virksomheder. Dette gøres på tværs af de markeder Azets opererer i, herunder Storbritannien, Irland, Norge, Finland, Sverige og Danmark.

Dette blogindlæg tilbyder et overblik over Azets Barometers seneste fund og understreger betydningen af disse resultater for nordeuropæiske virksomheder. Forsigtig optimisme dominerer, selvom virksomheder står over for både gamle og nye udfordringer.

 

Hovedresultater fra undersøgelsen

Generel optimisme

  • Virksomhederne udviser en forsigtig optimisme for det kommende år med en gennemsnitlig optimismescore på 5,6 ud af 10.
  • Halvdelen af respondenterne (50 %) rapporterer en optimisme på niveau 6 eller højere, med Irland (7,4) og Danmark (6,9) som de mest optimistiske regioner.

Danske virksomheder er betydeligt mere optimistiske: På tværs af alle segmenter ser de danske respondenter med udpræget optimisme på fremtiden. På det centrale spørgsmål om de økonomiske udsigter scorer de 6,9 ud af 10; 1,4 point over gennemsnittet i undersøgelsen. Det er bemærkelsesværdigt, at selv kategorien "små virksomheder" (med 10-49 ansatte), som er den mindst optimistiske gruppe i Danmark, viser en positivitet, som stadig ligger over det globale gennemsnit.

 

Forventninger til vækst

  • Der forventes en stigning i omsætning/indtægter (6,1), profit (5,8) og antal ansatte (5,5) over de næste 12 måneder.
  • Strategiske investeringer fokuseres primært på digitalisering (6,4), cybersikkerhed (6,3) og bæredygtighedspraksis (6,1).

Danske virksomheder forventer en solid vækst med fokus på digitalisering, cybersikkerhed og bæredygtighed: Danske virksomheder går ind i året med stor selvtillid og forventer vækst og investeringer, især inden for digitalisering og bæredygtighed. Forventningerne til omsætning, overskud og ESG-faktorer er høje, mens en mere forsigtig tilgang til ansættelser, international handel og låntagning tyder på en afbalanceret strategi for det kommende år.

 

Udfordringer og bekymringer

  • Økonomisk og geopolitisk usikkerhed er de største bekymringer med en score på 5,7 for begge.
  • 17 % af virksomhederne har ikke påbegyndt successionsplanlægning, hvilket resulterer i en moderat gennemsnitsscore på 5,1.

Danske virksomheder lægger ikke bekymringerne med hensyn til pandemien bag sig så hurtigt som spillerne på andre markeder, og de er generelt mere bekymrede. På trods af den generelle optimisme udtrykker danske virksomheder større bekymring for udfordringer over de næste 12 måneder end deres globale konkurrenter. Disse bekymringer omhandler indførelse af teknologi, Covid-19 og finansiering. Andre bekymringer omfatter konkurrence, overholdelse af regler samt rekruttering, selvom der er mindre bekymring for generel økonomisk og geopolitisk usikkerhed. Det indikerer, at danske virksomheder, selvom de er optimistiske, også er forsigtige og strategiske omkring vækst og fokuserer på operationelle udfordringer snarere end makroøkonomiske faktorer.

 

Skattesystemets påvirkning

  • Virksomhederne føler generelt, at deres lands skattesystem hæmmer deres performance, især i forhold til vækst (4,8), innovation (4,9), bæredygtighed (4,9) og rekruttering (4,8).

Danske virksomheder ser skattesystemet som en positiv drivkraft for vækst og innovation. Danske virksomheder opfatter deres skattesystem positivt, hvilket står i kontrast til den lidt negative globale opfattelse. De vurderer skattepolitikkens indvirkning på vigtige forretningsaspekter såsom vækst, rekruttering, bæredygtighed og innovation til omkring 6, hvilket tyder på et understøttende skattesystem. Denne opfattelse indikerer, at danske virksomheder ser deres skattesystem som en facilitator for forretningsudvikling og innovation, hvilket adskiller sig fra den globale opfattelse, hvor skattepolitikker ses som mildt hæmmende.

 

Størrelse og optimisme

  • Azets Barometer afslører, at større, mellemstore virksomheder (100-249 ansatte) er mest optimistiske med en score på 6,7. Dette tyder på, at optimismen stiger i takt med virksomhedens størrelse.

I Danmark varierer optimismen med virksomhedens størrelse, men ikke på en ligefrem måde. Mikrovirksomheder er næsten lige så optimistiske som større virksomheder, hvilket står i modsætning til den generelle tendens. Små virksomheder (10-49 ansatte) er dog mindre optimistiske med en score på 5,7. Mellemstore virksomheder, både de mindre og de større, er de mest optimistiske med et gennemsnit på 7,3. Dette mønster fortsætter på tværs af omsætningsgrupper, hvor virksomheder i mellemklassen (omsætning på £50 mio. til £99,9 mio.) er de mest optimistiske. Det indikerer et komplekst forhold mellem virksomhedsstørrelse, omsætning og økonomiske udsigter i Danmark.

 

Se det fulde Azets Barometer for januar 2024 via vores interaktive dashboard

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.