Azets Barometer: Udfordringer i forskellige størrelser af virksomheder

Strategi | 24.04.2024

af Azets

Azets har for nylig udgivet Azets Barometer-undersøgelsen for januar 2024. Dette markerer starten på en ny serie af rapporter, der fremover vil blive udgivet tre gange årligt. Disse rapporter trækker på input fra hundredvis af virksomhedsledere for at identificere tendenser i forhold til økonomiske udsigter, finansielle resultater samt nye trusler og muligheder. 

Azets Barometer tilbyder et værdifuldt perspektiv på det nuværende og fremtidige erhvervsklima fra synspunktet af ambitiøse mellemstore, iværksætter-, ejerledede og familieejede virksomheder. Dette gøres på tværs af de markeder Azets opererer i, herunder Storbritannien, Irland, Norge, Finland, Sverige og Danmark. 

Dette blogindlæg tilbyder et overblik over Azets Barometers seneste fund og understreger betydningen af disse resultater for nordeuropæiske virksomheder. Forsigtig optimisme dominerer, selvom virksomheder står over for både gamle og nye udfordringer. Dette er en fortsættelse af vores tidligere indlæg Azets Barometer: Danske virksomheder er betydeligt mere optimistiske. 

 

Hybrid-/distancearbejde 

  • Det er især de større virksomheder, som oplever fordele ved skiftet til distancearbejde, mens mindre virksomheder ser dette neutralt eller svagt positivt. 

I Danmark vurderer større virksomheder effekten af hybrid-/distancearbejde mere positivt end mindre virksomheder, hvilket afspejler en bredere tendens. Danske virksomheder scorer også jævnligt højere end det samlede gennemsnit, selvom danske mikrovirksomheders vurdering af påvirkningen er på niveau med deres konkurrenters. De største danske virksomheder (omsætning over £100 mio.) er usædvanligt positive (8,3) og ligger over deres globale modstykker. Det understreger et stærkere engagement i modeller for hybrid-/distancearbejde blandt større danske virksomheder, hvilket tyder på en vellykket tilpasning til nye arbejdsmiljøer sammenlignet med virksomheder af samme størrelse globalt. 

Fokus på fremtiden 

  • Rapporten afslører, at større virksomheder har en højere grad af fokus på successionsplanlægning sammenlignet med mindre virksomheder. Dette indikerer en ressourcebaseret forskel i evnen til at planlægge for fremtiden. 

Store danske virksomheder er stærkt engagerede i successionsplanlægning. I Danmark udviser større virksomheder et højere engagement i successionsplanlægning end deres globale modparter. Mikrovirksomheder scorer 4,2, hvilket ligger over det globale gennemsnit på 3,3. Dette indikerer, at selv de mindste virksomheder fokuserer på succession. De største virksomheder (omsætning over £100 mio.) scorer 7,8, hvilket ligger langt over det globale gennemsnit. Det peger på et generelt større engagement i successionsplanlægning i Danmark, især blandt større virksomheder, hvilket tyder på en anerkendelse af betydningen af dette samt indgående integration i den strategiske planlægning. 

Skattesystemets indflydelse 

  • Undersøgelsen viser en varierende opfattelse af skattesystemets effekt på virksomheder baseret på størrelse og omsætning. Større virksomheder og dem med højere omsætning oplever generelt skattesystemet som mere befordrende. 

Det danske skattesystem scorer over gennemsnittet og er især populært blandt større virksomheder. Danske virksomheder, især de større, ser mere positivt på deres skattesystem end det globale gennemsnit. Mens danske små- og mikrovirksomheder scorer lidt højere end deres globale konkurrenter inden for vækst og innovation, er forskellen mere udtalt blandt større danske virksomheder, som scorer så højt som 6,9 til 7,5, især inden for bæredygtighed og innovation. Det tyder på, at der er et mere erhvervsvenligt skattesystem i Danmark, især for større virksomheder, som har en betydelig omsætning. 

Bæredygtighedsinitiativer 

Større virksomheder er mere engagerede i avancerede bæredygtighedstiltag sammenlignet med mindre virksomheder, som primært fokuserer på basale initiativer. Dette understreger vigtigheden af ressourcer og bevidsthed om bæredygtighedspraksisser. 

Danske virksomheder med højere indtjening fremmer avancerede bæredygtighedstiltag. Danske virksomheder, især dem med højere indtjening, er mere engagerede i avancerede bæredygtighedstiltag end den samlede stikprøve, hvor 21 % af de danske virksomheder er involveret i avancerede praksisser, såsom cirkulære økonomimodeller og CO2-kompensation, sammenlignet med 13 % generelt. Dette engagement, som er drevet af virksomheder med større omsætning, tyder på, at der er en sammenhæng mellem finansiel styrke og investering i sofistikerede miljøstrategier, hvilket indikerer en proaktiv tilgang til bæredygtighed blandt danske virksomheder. 

Se det fulde Azets Barometer for januar 2024 via vores interaktive dashboard.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.