COVID-19 | Midlertidig lønkompensation genindført – nu kan der varsles ferie

Løn og HR | 15.01.2021

af Lisbeth Lindorff Riis

Regeringen og arbejdsmarkedsparterne er nu enige om, at lønkompensationsordningen skal gælde, indtil de skærpede restriktioner ophører.

Helt overordnet videreføres den generelle ordning, der blev genindført i december 2020. Der indføres dog ikke nye arbejdsgiverbetalte dage svarende til de 3 dage i december 2020. I stedet indarbejdes der nye regler for ferieafvikling, som er gældende fra den 18. januar 2021.

NYT - Arbejdsgiverne kan pålægge medarbejdere 1 dags ferie mv. pr. 4 ugers lønkompensationsperiode

Arbejdsgiveren kan varsle, at den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation for, skal bidrage med enten:

  • 1 feriedag optjent efter ferieloven,
  • 1 afspadseringsdag med løn eller
  • 1 dags tjenestefri uden løn (hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til 1 dag)

pr. måneds hjemsendelse med lønkompensation (svarende til 28 kalenderdage).

Virksomheden kan varsle, at medarbejderen skal afholde 1 feriedag eller lign. jf. ovenfor i løbet af de første 21 fulde kalenderdage, hvor medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation. Ergo er hjemsendelsen af kortere varighed end 21 dage, kan der ikke pålægges feriedage eller lign.

Disse regler vil være gældende, indtil de nye skærpede restriktioner ophører. Der kan dog maksimalt pålægges medarbejderen at bidrage med 5 feriedage mv. i lønkompensationsperioden.

På deltid

Er medarbejderen på deltid, eller er medarbejderens arbejdstid fordelt på en måde, hvor der ikke arbejdes 5 dage om ugen, beregnes ferien forholdsmæssigt.

Ferie fastlagt før den 17. januar 2021

Som tidligere aftalt mellem parterne, skal allerede varslet eller aftalt ferie eller lign., som er fastlagt før den 17. januar 2021, afholdes som planlagt. Det betyder, at allerede varslet eller aftalt ferie udover 5 feriedage, jf. ovenfor skal afholdes. Disse allerede varslede eller aftalte feriedage indgår i de 5 dage, som medarbejderen efter trepartsaftalen er forpligtet til at afholde.

Medarbejdere med lønnedgang

Medarbejdere med aftalt lønnedgang som en konsekvens af COVID-19 fratrækkes ikke de op til 5 feriedage mv. i lønkompensationsperioden.

Virksomheden modtager lønkompensation for de dage, hvor medarbejderen afholder ferie med løn på samme måde som efter ordningen, der fulgte af trepartsaftalen af den 15. marts 2020.

Elever og lærlinge

Elever, lærlinge og praktikanter er fritaget for kravet om at afholde feriedage mv.

Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning

Omstillingsperiode på 7 dage

Parterne er desuden enige om, at der sikres en omstillingsperiode på syv dage, når de skærpede restriktioner ophører og lønkompensationsordningen samtidig ophører. Betingelserne for forlængelsen er i øvrigt de samme som i den lønkompensation, der har kørt hen over jul og nytår, og som gælder i alle brancher.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Ring til os på 70 232 232, hvis du har brug for vores hjælp og rådgivning.

Klik her, hvis du har brug for hjælp til at søge lønkompensation

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.