Ferie og fri i Norden: Hvilket land har den bedste lovgivning, når det kommer til ferie?

Løn og HR | 26.03.2024

af Azets

Vi står midt i den gyldne tid med planlægning og administration af ferie. Det er ikke den nemmeste kabale at få til at gå op – især ikke for virksomheder, som har kontorer i flere lande. Hos Azets har vi en nordisk lønafdeling, og her hører vi ofte, at den transnationale feriekabale er udfordrende.

I denne artikel kan du se de vigtigste forskelle mellem landene og sammenligne reglerne for ferie og fridage i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

De nordiske lande deler mange ligheder, såsom sproglige fællestræk og ens erhvervskulturer, og alle er beskyttet af arbejdsmiljølovgivning. Dog findes der nogle vigtige forskelle, især inden for ferie- og helligdagsregler, som arbejdsgivere bør være opmærksomme på. Ferielovgivningen i de nordiske lande har til formål at sikre, at alle ansatte får årlig ferie og kan holde ferie med økonomisk tryghed, men metoderne til dette varierer mellem landene.

 

Her får du det fulde overblik over forskellene i nordiske lande

feriedage i norden

 

Lad os starte med feriereglerne i Norge

 • Ifølge ferieloven har medarbejdere 21 dages ferie, det vil sige fire uger plus én dag  
 • Feriepengesatsen er 10,2 %. (Virksomheder, der opererer med 12 % i feriepengesats, har som udgangspunkt indført en ferieret på fem uger for deres ansatte (det vil sige fire overenskomstdage ud over det lovbestemte). 
 • Medarbejdere kan få overført op til 10 feriedage til næste år. 
 • Ferieloven tæller hverdage fra mandag til fredag, så en ferieuge svarer til 5 hverdage. 
 • Medarbejdere, som ikke har været i fuldt arbejde i optjeningsåret, kan undlade at afholde ferie, i det omfang feriepengene ikke dækker løntabet i ferien. 
 • Medarbejderen har ret til at holde tre sammenhængende ferieuger i perioden 1. juni til 30. september. Det kaldes hovedferieperioden. Det præcise tidspunkt inden for denne ramme bestemmes i sidste ende af arbejdsgiveren, medmindre begge parter bliver enige.  
 • Medarbejdere har også ret til at afholde de resterende 6 feriedage sammenhængende, men arbejdsgiveren har igen mandat til at fastsætte det nøjagtige tidspunkt for feriedagene. 
 • I Norge udbetales feriepenge normalt på én gang, normalt i juni. 
 • Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at medarbejdere holder ferie. Selvom en medarbejder er langtidssygemeldt, bør arbejdsgiveren sørge for, at medarbejderen afholder ferie, hvis det er muligt.

 

Her er de vigtigste ferieregler i Sverige

 • Loven siger, at alle medarbejdere har ret til 25 fridage per ferieår. 
 • Medarbejdere har ret til 4 sammenhængende ferieuger i hovedperioden, som strækker sig fra juni til august.  
 • Medarbejdere kan gennem overenskomster eller andre aftaler have ret til flere dage, fx 28, 30 eller 35 dage, men man kan aldrig aftale færre dage, end der er fastsat i loven. 
 • Den svenske ferielov tæller hverdage fra mandag til fredag. (Medmindre medarbejderen normalt arbejder i weekenden). 
 • Alle fuldtidsansatte har derfor normalt ret til 25 dages ferie, men hvad der udbetales, afhænger af, hvor meget du har arbejdet, eller rettere, hvor meget du har tjent.  
 • Den svenske ferielov er inddelt i optjeningsår og ferieår: Optjeningsåret er det år, hvor du optjener eller arbejder, mens ferien og ferieåret er det år, du holder ferie. (Samme som i Norge).  
 • Optjeningsåret løber fra 1. april til 31. marts i år 1, og ferieåret dækker samme periode i år 2. Hvis du arbejder i hele optjeningsperioden uden fravær, der er knyttet til feriepenge, har du med andre ord 25 betalte feriedag i løbet af ferieåret. Gennem overenskomster eller andre aftaler kan man fravige denne regel til fordel for sammenfaldende ferie- og optjeningsår, hvilket i så fald ofte følger kalenderåret. Så behøver du ikke optjene de betalte feriedage forud, men kan gøre det løbende i samme år, som der afholdes ferie. 
 • Medarbejdere kan overføre op til 5 dages ferie til det følgende år og inden for 5 år. 
 • Arbejdsgiveren skal udbetale feriepengene til medarbejderen i forbindelse med ferien. 
 • Når en ansat stopper, har hun ret til feriegodtgørelse (i stedet for feriepenge) for den ferie, hun har optjent, men ikke brugt. Det kan f.eks. være resterende feriedage for indeværende år, opsparede feriedage fra tidligere år, eller feriedage optjent i løbet af indeværende år. Feriepengene for alle disse dage skal opgøres efter de samme regler, som gælder for feriepengene under almindelige arbejdsforhold. Pengene skal udbetales til medarbejderen hurtigst muligt, og senest måneden efter hun er stoppet.

 

Ferieregler i Danmark

I 2020 blev der indført en ferielov i Danmark som fastsætter "samtidig ferie", hvilket vil sige, at lønmodtagere optjener og afholder ferie i samme periode. Det betyder, at alle medarbejdere kan afholde ferie med løn allerede i det første ansættelsesår – samme år, som ferien optjenes. For nyansatte betyder det, at de ikke skal vente til næste år for at kunne holde betalt ferie, hvilket adskiller sig fra tidligere. Læs mere om den nye ferielov her.

 • Alle medarbejdere har ret til 25 fridage i løbet af et ferieår. 
 • Loven siger også, at lønmodtagere skal have mulighed for 4 sammenhængende ferieuger i hovedperioden, som løber fra juni til august.  
 • I Danmark optjenes ferie fra 1. september til 31. august. 
 • Ferien kan afholdes, så snart den er optjent, dog senest 31. december i den periode, hvor den er optjent. Det vil sige, at 25 feriedage optjent mellem 1. september 2020 til 31. august 2021 skal bruges inden 31. december 2021. 
 • Medarbejderen kan få overført eller udbetalt 5 feriedage i januar, hvis hun kun har brugt 20 dage. 
 • Den danske ferielov tæller hverdage fra mandag til fredag. 
 • Ud over det, der er reguleret i ferieloven, kan en virksomhed vælge at have feriefridage/omsorgsdage/sjette ferieuge, som reguleres efter virksomhedens egne regler og altså ikke er omfattet af ferieloven. 
 • Fuldtidsansatte får kun udbetalt almindelig løn under betalt ferie, mens timelønnede skal ansøge om at modtage feriepenge gennem Feriekontoen i forbindelse med deres feriedage.

 

Ferieregler i Finland 

Det årlige feriesystem i Finland varierer ret meget sammenlignet med mange andre europæiske lande. Det er det land, der skiller sig mest ud, i forhold til hvordan ferie reguleres i nordiske lande.

 • Ferieåret strækker sig fra 1. april til 31. marts. 
 • I Finland optjener en lønmodtager ferie ved at arbejde, og optjeningen er baseret på enten 14-dages reglen eller 35-timers reglen. 
 • En medarbejder har 24-30 feriedage om året, afhængig af hvor længe medarbejderen har arbejdet i virksomheden.  Nye ansatte har med andre ord færre betalte feriedage end en medarbejder med længere anciennitet. 
 • Hvis medarbejderen ifølge ansættelsesaftalen arbejder så få dage om måneden, at det normalt ikke løber op i mindst 14 hverdage, optjener medarbejderen stadig ferie, hvis der er tale om mindst 35 arbejdstimer om måneden. 
 • Ansættelseskontrakten fastlægger, hvilken form for optjening der skal gælde. Hvis det fremgår af ansættelseskontrakten, at medarbejderen arbejder så få dage, at der normalt ikke er tale om 14 hverdage om måneden, har medarbejderen stadig ret til ferie, hvis der er tale om mindst 35 arbejdstimer om måneden. 
 • Medarbejderen har ret til at anmode om tidspunktet for afholdelse af ferien, men arbejdsgiveren har det sidste ord. (Denne regel er den samme i alle nordiske lande). Medarbejderen skal informere om tidspunktet for ferien senest 1 måned før, ferien starter. Under særlige omstændigheder kan varslingsfristen være senest 2 uger før feriens start. 
 • Som hovedregel bør 24 af feriedagene falde i en ferieperiode og resten af ferien i vinterferien. 
 • Den finske ferielov tæller hverdage fra mandag til lørdag og i øvrigt kun enkelte undtagelser for helligdage. Lørdag har i praksis været en problematisk dag for udenlandske arbejdsgivere at forholde sig til, især for virksomheder, hvor en normal arbejdsuge løber fra mandag til fredag. Men at bruge feriedage har intet at gøre med en normal arbejdsuge i Finland. Derfor tager en ferieuge 6 feriedage, selvom den samme kalenderuge kun indeholder 5 dage.

 

Helligdage i Norden

Helligdage i norden

 

Nordic Payroll er vores ekspertiseområde 

Azets tilbyder en komplet nordisk lønservice i Norge, Sverige, Danmark og Finland – hele det nordiske marked fra ét kontaktpunkt. Løn er vores kernekompetence, og vi har med andre ord særlige kompetencer inden for HR og løn i hele Norden. Vi kan bistå med alt indenfor løn, uanset kompleksitet – vi er her for at hjælpe dig.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.