COVID-19 | Lønkompensation er igen en mulighed

Løn og HR | 11.12.2020

af Lisbeth Lindorff Riis

Store dele af landet er igen lukket ned, og atter står mange arbejdsgivere overfor at skulle afskedige medarbejdere. Derfor er arbejdsmarkedets parterne hurtigt blevet enige om at genindføre en lønkompensationsordning i de 69 berørte kommuner, hvor der er indført lokale restriktioner. Udvides restriktionerne til yderligere kommuner, vil disse også blive omfattet af lønkompensationsordningen.

Virksomheder, leverandører og kulturelle institutioner som modtager mindre end 50 % i offentligt tilskud uden for de 69 kommuner, som oplever at skulle varsle afskedigelser på 30 % af de ansatte eller 50 medarbejdere som følge af den gradvise nedlukning i de 69 kommuner, vil ligeledes kunne få adgang til den genindførte lønkompensationsordning.

Forudsætninger for at kunne modtage lønkompensation

Lønkompensationsordningen vil basere sig på de samme forudsætninger, som den tidligere generelle lønkompensationsordning, der fungerede fra og med 9. marts til og med 29. august. Dette indebærer at:

  • det er et krav for at få lønkompensation, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte
  • medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra
  • virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden
  • virksomheden må i den lønkompenserende periode ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager

Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget medarbejdere, fremrykkes til d. 9. december. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før d. 7. december.

Hvor meget?

Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Søg for hele virksomheden eller et enkelt arbejdssted

Modsat forårets ordning, kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden. Ovennævnte kriterier og vilkår vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set.

Jul og planlagt ferie

Genindførelsen af lønkompensationsordningen for virksomheder i de 69 kommuner vil strække sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Virksomhederne vil derfor ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage i juleferien.

Det forudsættes, at ferie eller fridage, som er aftalt forud for den 9. december, afholdes som planlagt. Parterne er desuden enige om ikke at gøre brug af ferielovens bestemmelse om varsling ned til 1 dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation, og at ferielovens almindelige regler i øvrigt gør sig gældende.

Hvornår?

Igangsættelsen af lønkompensationen kræver lovgrund, og det forventes at denne hastebehandles og dermed er på plads i starten af uge 51. 

Det er endnu uvist, hvornår virksomheder kan ansøge om lønkompensation.

Ring til os på 70 232 232, hvis du har brug for vores hjælp og rådgivning.

Klik her, hvis du har brug for hjælp til at søge lønkompensation

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.