Elafgift og vandafgift – Vigtigt at vide

Iværksætter | Økonomi | 04.05.2021

af Azets

Som erhvervsdrivende er det vigtigt at kende til de afgifter, som kan godtgøres, da der i løbet af et år kan være store summer at spare. Det er vores oplevelse, at afgifter som el- og vandafgift ofte bliver overset, hvorfor mange virksomheder ikke opnår den godtgørelse, de er berettiget til. Formålet med dette indlæg er derfor at informere om el- og vandafgiften, herunder de ændringer der har været gældende siden 1. januar 2021.

 

Elafgift

Sondringen mellem elforbrug til opvarmning/køling og til procesformål er ophævet for de fleste virksomheder. Dog er der stadig tilfælde, hvor elforbruget vil skulle fordeles, og hvor måling derfor kan være en fordel.

Siden 1. januar 2021 har de fleste virksomheder kunnet få godtgjort elafgift af deres energiforbrug til rumvarme, komfortkøling og varmt vand med samme sats som for energi til procesformål. Det betyder, at der allerede fra 2021 kan opnås store besparelser.

Samtidig betyder det, at momsregistrerede virksomheder (undtagen liberale erhverv) ikke fremover skal sondre mellem el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Fra 1. januar 2021 behøver momsregistrerede virksomheder derfor ikke at foretage måling af deres elforbrug til rumvarme m.m., men kan få godtgørelse af hele elafgiften (på nær minimumssatsen på 0,4 øre/kWh).

 

Særligt for de liberale erhverv

De liberale erhverv, som bl.a. inkluderer arkitekter, ingeniører, landinspektører, advokater og frisører, kan få godtgjort elafgift af strømforbrug til rumvarme, komfortkøling og varmt vand, men kan modsat andre erhverv ikke få godtgørelse af el anvendt til proces. Som procesenergi anses eksempelvis el anvendt til belysning og drift af pc’er, lys, ventilation m.m.

Fra 1. januar 2021 er liberale erhverv berettiget til at få godtgjort elafgift med den fulde afgift af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand (på nær minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh) og skal derfor fortsat foretage måling af el anvendt til disse formål for at være berettiget til godtgørelsen.

Fra 1. januar 2023 ophæves begrænsningen af godtgørelse af elafgift for liberale erhverv, og fra denne dato kan virksomheder derfor få godtgørelse af elafgift både for el anvendt til proces og til rumvarme m.m. på linje med andre momsregistrerede virksomheder.

 

Vandafgift

I endnu højere grad end elafgiften, ser vi, at virksomheder går glip af den berettigede godtgørelse af vandafgiften. Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som de har fradragsret for momsen. Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden i forbindelse med momspligtig virksomhed. Dermed kan alle typer af momspligtige virksomheder få godtgjort vandafgift.
 
Med virkning fra 1. januar 2021 er der sket lidt småjusteringer således, at drikkevandsbidraget på 19 øre er ophævet. Det betyder, at den samlede afgiftsbelastning på vand pr. 1. januar 2021 kun er på 6,18 kr. pr. m3.
 
Det er dog en kort fornøjelse, for pr. 1. februar 2021 foreslås vandafgiften øget med de selvsamme 19 øre pr. m3. Den samlede afgift på vand ændres således tilbage til de oprindelige 6,37 kr. pr. m3. Dermed kan der ske godtgørelse af vandafgiften med 6,18 kr. pr. m3 for forbruget i januar 2021, og med 6,37 kr. pr. m3 for resten af 2021.

 

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Er du usikker på, hvilke afgifter, din virksomhed kan få godtgjort, så er du velkommen til at kontakte os. Vi assissterer og rådgiver dagligt virksomheder i alle størrelser og mange forskellige erhverv.

Se her, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.