Hvad er en forskudsopgørelse?

Iværksætter | Økonomi | 19/10/2020

af Henrik Volden

 

Forskudsopgørelsen er din oversigt over, hvad SKAT forventer, at du skal betale i skat i løbet af et år. Du har ansvaret for, at din forskudsopgørelse passer og er rettet til, således at denne afspejler din korrekte indkomst og formueforhold, dvs. løn, overskud af virksomhed, renter m.m.

Forskudsopgørelsen er et skøn

SKAT åbner op for, at du kan ændre din forskudsopgørelse for 2021 den 20. november 2020. Forskudsopgørelsen er et skøn over, hvad SKAT forventer, du har af indkomst og fradrag i året der kommer. De oplysninger SKAT kommer med, kan være op til to år gamle og er baseret på de oplysninger, SKAT har fra din senest fuldendte årsopgørelse.

Derfor er det i mange situationer en god idé, at du får tjekket tallene for at undgå en restskat for indkomståret 2021, når den endelige årsopgørelse kommer i 2022. Skattestyrelsen bruger nemlig de oplysninger, som du giver via din forskudsopgørelse, til at beregne din trækprocent og dit månedsfradrag.

Gode råd og vigtige spørgsmål til din gennemgang af forskudsopgørelsen

 1. Tjek om din lønindkomst ændrer sig markant (nyt job eller en ny stilling), her er det særligt de personer, der rammer topskattegrænsen på 544.800 kr. (svarende til 49.348 kr. om måneden i 2021) før arbejdsmarkedsbidrag om året, der bliver ramt.
 2. Tjek særligt den indkomst, hvoraf der ikke trækkes A-skat, dvs. renter, udlejning af sommerhus, B-indkomst – diverse honorarer, medarbejderaktier osv.
 3. Tjek om dine renteudgifter er oplyst korrekt i forhold til det forventede (køb af hus eller omlægning af lån).
 4. Tjek ejendomsværdiskatten, hvis der er købt nyt hus.
 5. Tjek din investeringsindkomst (aktieindkomst – udbytte og aktieavancer).
 6. Større livsændringer af økonomisk betydning (f.eks. skilsmisse).
 7. Forventer du at gå på barsel med lavere indkomst/dagpenge til følge?
 8. Tjek om fradrag er korrekt forskudsregistreret (f.eks. håndværkerfradrag og rejsefradrag).
 9. Tjek om befordringsfradraget er beregnet korrekt, især i forbindelse med skift af job.
 10. Har du åbnet eller lukket virksomhed?
 11. Har din pensionsordning ændret sig?

Forskudsopgørelsen kan ændres løbende, og det er vigtigt, at du holder den opdateret, så du hverken får betalt for meget eller for lidt i skat.

 

Har du brug for hjælp?

I Azets kan vi hjælpe og rådgive dig inden for regnskab og skat. Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig. 

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.