Hvad er ferietillæg og hvorfor får vi det?

22.03.2023

af Lene Abbednæs

Ferietillæg er en kompensation til dine medarbejdere og svarer til 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillægget udbetales senest samtidig med ferieafholdelse, men det kan også udbetales fast to gange om året: i maj for perioden 1/9-31/5 og i august for perioden 1/6-31/8. Ofte vælges de to faste udbetalinger for at lette de administrative opgaver.

Er du lønmodtager med fast arbejde på månedsbasis eller længere tid? Har du ret til fuld løn på søgnehelligdage (helligdage, der falder på hverdage) og sygedage? Så er du også berettiget til at få løn under ferie.

I dette blogindlæg har jeg samlet informationer omkring ferietillæg, der er vigtige for både lønmodtager og arbejdsgiver.

Ferie, betalt ferie og kompensation

Som lønmodtager optjener du ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i ferieåret (1/9-31/8). Uanset om du har optjent ret til betaling eller ej, har du som lønmodtager altid ret til at holde 25 dages ferie om året. Når du har optjent ret til ferie med løn, så vil lønnen svare til din sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil skal tillægges værdien af eventuelle personalegoder, som du ikke råder over under ferien. Er du provisionslønnet, har du under ferien krav på en kompensation for den provision, du mister under ferieafholdelsen.

Ferietillæg på (mindst) 1 %

Som lønmodtager får du derudover et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget er en kompensation til medarbejderne, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse. Satsen på 1 % er fastsat i ferieloven, men mange lønmodtagere får et større ferietillæg end dette.

Som arbejdsgiver må man altid gerne stille sine medarbejdere bedre end fastsat i loven.

Ferietillægget beregnes af ethvert indkomstpligtigt lønbeløb og personalegode, som er vederlag for arbejde under ansættelsen.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelsen er 12,5 % af din ferieberettigede løn i optjeningsåret. Hvis du ikke afholder ferie med løn, eksempelvis ved jobskifte, har du ret til at få din feriegodtgørelse udbetalt af FerieKonto som kompensation herfor.

Arbejdsgiver er forpligtet til at afregne feriegodtgørelsen i FerieKonto. Feriegodtgørelse bliver beregnet ud fra følgende:

  • ATP-bidrag
  • Arbejdsmarkedsbidrag
  • Eget bidrag til pension
  • Skattepligtig indkomst
  • Værdien af fri bil, telefon og andre skattepligtige goder
  • Løn under afholdelse af særlige feriefridage/feriedage

Følgende indgår ikke i beregningen af feriegodtgørelse:

Hvornår bliver ferietillægget udbetalt?

Arbejdsgiver skal udbetale ferietillægget senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales før ferien begynder, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

Rigtig mange virksomheder vælger at udbetale ferietillægget fast to gange årligt: i maj og august. Men arbejdsgiver kan også vente med at udbetale ferietillægget, indtil ferien holdes. Dog vælger mange denne mulighed fra, da det ofte er forbundet med en del administration.

Hvis man som arbejdsgiver vælger at udbetale ferietillægget før ferien holdes, skal man dog være opmærksom på, at det udbetalte beløb ikke må modregnes i en evt. feriegodtgørelse, hvis medarbejderen senere fratræder og ferien endnu ikke er afviklet; medmindre der er hjemmel herfor i en kollektiv aftale.

Af den nye ferielov følger, at hvis en medarbejder fratræder sin stilling, skal arbejdsgiver udbetale ferietillæg for de dage, der er afholdt på tidspunktet for fratrædelsen (og som ikke allerede er afregnet).

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et ferietillæg?

Ferietillæg er en kompensation til dine medarbejdere og svarer til 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillægget udbetales senest samtidig med ferieafholdelse, men det kan også udbetales fast to gange om året.

Hvilken måned får man ferietillæg?

Ferietillæg er en kompensation til dine medarbejdere og svarer til 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Tillægget udbetales samtidig med ferieafholdelse, men kan også udbetales to gange om året: i maj for perioden 1/9-31/5 og i august for perioden 1/6-31/8.

Hvordan udbetaler man ferietillæg?

Arbejdsgiver skal udbetale ferietillægget senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales før ferien begynder, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

Hvordan hæver jeg mine feriepenge?

Dine feriepenge bliver udbetalt af FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse.

Har du brug for rådgivning?

Har du som arbejdsgiver brug for rådgivning i relation til ferie eller andre medarbejder-/HR-relaterede forhold, så er du velkommen til at kontakte os.

Deltag i webinarer om aktuelle temaer

Om Lene Abbednæs

Lene Abbednæs er uddannet merkonom i personaleadministration og har suppleret sin uddannelse med kurser i forskellige lønsystemer. Hun har i 25 år arbejdet med løn i både den offentlige og private sektor. I Azets sidder Lene som senior lønkonsulent i Odense, hvor hun assisterer kunder med lønopgaver og -rådgivning. Lene har været i Azets siden 2007.