Hvad er ferietillæg og hvorfor får vi det?

Løn og HR | 13.03.2024

af Lene Abbednæs

Ferietillæg er en kompensation til lønmodtagere, der er ansat med ferie med løn. Kompensationen svarer til 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret og skal senest udbetales samtidig med ferieafholdelse. Men det kan også udbetales fast to gange om året. Oftest er det denne løsning, der vælges af arbejdsgiver, da det kan være med til at lette de administrative opgaver. 

Men hvad er reglerne for ferie med løn, ferietillæg og afholdelse af ferie? 

I dette blogindlæg svarer jeg på ovenstående og har samlet information omkring ferietillæg, der er vigtige for både lønmodtager og arbejdsgiver.

Hvem kan få løn under ferie 

For at være berettiget til løn med ferie, skal du, som lønmodtager, have fast arbejde på månedsbasis eller i længere tid og have ret til fuld løn på søgnehelligdage (helligdage, der falder på hverdage) og sygedage. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan du derfor være undtaget for reglerne om løn under ferie. 

Ferie, betalt ferie og kompensation

For hver måned du er ansat i en virksomhed i ferieåret (1/9-31/8). , optjener du retten til 2,08 dages betalt ferie, som lønmodtager. Dog har du altid ret til at holde 25 dages ferie om året, uanset om du har optjent ret til betaling eller ej. Og med loven om samtidighedsferie har du ret til at afholde ferie umiddelbart efter optjening.

Når du har optjent ret til ferie med løn, vil lønnen svare til din sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil skal tilføjes værdien af eventuelle personalegoder, som du ikke råder over under ferien. Er du provisionslønnet, har du under ferien krav på en kompensation for den provision, du mister under ferieafholdelsen.

Ferietillæg på (mindst) 1 %

Som lønmodtager får du derudover et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget er en kompensation til medarbejderne, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse. Satsen på 1 % er fastsat i ferieloven, men mange lønmodtagere får et større ferietillæg end dette. 

Som arbejdsgiver må man altid gerne stille sine medarbejdere bedre end fastsat i loven.

Ferietillægget beregnes af ethvert indkomstpligtigt lønbeløb og personalegode, som er vederlag for arbejde under ansættelsen.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelsen er 12,5 % af din ferieberettigede løn i optjeningsåret. Hvis du af den ene eller anden grund fratræder din stilling, er arbejdsgiver forpligtet til at afregne feriegodtgørelsen. Pengene kan sendes til FerieKonto,  en feriekasse - eller hvis arbejdsgiveren har aftale herom, kan arbejdsgivere beholder pengene i egen virksomhed.

Hvis du ikke afholder ferie med løn, eksempelvis ved jobskifte, har du ret til at få din feriegodtgørelse udbetalt af FerieKonto, Feriekasse eller evt. tidligere arbejdsgiver, som kompensation herfor.

Feriegodtgørelse bliver beregnet ud fra følgende punkter: 

  • ATP-bidrag
  • Arbejdsmarkedsbidrag
  • Eget bidrag til pension
  • Skattepligtig indkomst
  • Værdien af fri bil, telefon og andre skattepligtige goder
  • Løn under afholdelse af særlige feriefridage/feriedage

Følgende indgår ikke i beregningen af feriegodtgørelse:

Hvornår bliver ferietillægget udbetalt?

Arbejdsgiver skal senest udbetale ferietillægget samtidig med at din dertil svarende ferie begynder. Dog vælger rigtig mange virksomheder at udbetale ferietillægget fast to gange årligt: i maj for perioden 1/9-31/5 og august for perioden 1/6-31/8, da det letter den administrative byrde internt i virksomheden.   

Vælger arbejdsgiver at udbetale ferietillægget før ferien holdes, skal man være opmærksom på, at det udbetalte beløb ikke må modregnes i en evt. feriegodtgørelse, hvis medarbejderen senere fratræder og ferien endnu ikke er afviklet; medmindre der er hjemmel herfor i en kollektiv aftale. 

Ved fratrædelse skal arbejdsgiver udbetale ferietillæg for de dage, der er afholdt på tidspunktet for fratrædelsen (og som ikke allerede er afregnet). 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et ferietillæg?

Ferietillæg er en kompensation til dine medarbejdere og svarer til 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillægget udbetales senest samtidig med ferieafholdelse, men det kan også udbetales fast to gange om året.

Hvilken måned får man ferietillæg?

Tillægget udbetales samtidig med ferieafholdelse eller to gange om året: i maj for perioden 1/9-31/5 og i august for perioden 1/6-31/8.

Hvordan udbetaler man ferietillæg?

Arbejdsgiver skal senest udbetale ferietillægget samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales før ferien begynder, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

Hvordan hæver jeg mine feriepenge?

Dine feriepenge bliver udbetalt af FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse.

Har du brug for rådgivning?

Har du som arbejdsgiver brug for rådgivning i relation til ferie eller andre medarbejder-/HR-relaterede forhold, så er du velkommen til at kontakte os.

Deltag i webinarer om aktuelle temaer

Om Lene Abbednæs

Lene Abbednæs er uddannet merkonom i personaleadministration og har suppleret sin uddannelse med kurser i forskellige lønsystemer. Hun har i 25 år arbejdet med løn i både den offentlige og private sektor. I Azets sidder Lene som senior lønkonsulent i Odense, hvor hun assisterer kunder med lønopgaver og -rådgivning. Lene har været i Azets siden 2007.