Hvad er ferietillæg, og hvorfor får vi det?

28/04/2020

af Lene Abbednæs

 

Ferietillæg er en kompensation til dine medarbejdere, og svarer til 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillægget udbetales senest samtidig med ferieafholdelse, men det kan også udbetales før ferien begynder. Ofte vil udbetaling af feriepenge foregå i april eller maj for at lette de administrative opgaver.

Er du lønmodtager med fast arbejde på månedsbasis eller længere tid? Har du ret til fuld løn på søgnehelligdage (helligdage, der falder på hverdage) og sygedage? Så er du også berettiget til at få løn under ferie.

I dette blogindlæg har jeg samlet informationer omkring ferietillæg, der er vigtige for både lønmodtager og arbejdsgiver.

Ferie, betalt ferie og kompensation

Som lønmodtager optjener du ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsåret). Uanset om du har optjent ret til betaling eller ej, har du som lønmodtager altid ret til at holde 25 dages ferie om året. Når du har optjent ret til ferie med løn, så vil lønnen svare til din sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil skal tillægges værdien af eventuelle personalegoder, som du ikke råder over under ferien. Er du provisionslønnet, har du under ferien krav på en kompensation for den provision, du mister under ferieafholdelsen.

Ferietillæg på (mindst) 1 %

Som lønmodtager får du derudover et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget er en kompensation til medarbejderne, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse. Satsen på 1 % er fastsat i ferieloven, men mange lønmodtagere får et større ferietillæg end dette.

Som arbejdsgiver må man altid gerne stille sine medarbejdere bedre end fastsat i loven.

Ferietillægget beregnes af ethvert indkomstpligtigt lønbeløb og personalegode, som er vederlag for arbejde under ansættelsen.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelsen er 12,5 % af din ferieberettigede løn i optjeningsåret. Hvis du ikke afholder ferie med løn, eksempelvis ved jobskifte, har du ret til at få din feriegodtgørelse udbetalt af FerieKonto som kompensation herfor.

Arbejdsgiver er forpligtet til at afregne feriegodtgørelsen i FerieKonto. Feriegodtgørelse bliver beregnet ud fra følgende:

  • ATP-bidrag
  • Arbejdsmarkedsbidrag
  • Eget bidrag til pension
  • Skattepligtig indkomst
  • Værdien af fri bil, telefon og andre skattepligtige goder
  • Løn under afholdelse af særlige feriefridage/feriedage

Følgende indgår ikke i beregningen af feriegodtgørelse:

Hvornår bliver ferietillægget udbetalt?

Arbejdsgiver skal udbetale ferietillægget senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales før ferien begynder, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

Rigtig mange virksomheder vælger at udbetale ferietillægget én gang årligt, typisk i april eller maj. Men arbejdsgiver kan også vente med at udbetale ferietillægget, indtil ferien holdes. Dog vælger mange denne mulighed fra, da det ofte er forbundet med en del administration. Hvis man som arbejdsgiver vælger at udbetale ferietillægget før ferien holdes, f.eks. i april eller maj, skal man dog være opmærksom på, at det udbetalte beløb ikke må modregnes i en evt. feriegodtgørelse, hvis medarbejderen senere fratræder og ferien endnu ikke er afviklet; medmindre der er hjemmel herfor i en kollektiv aftale.

Har du brug for rådgivning?

Azets er en af Nordens førende aktører inden for håndtering og optimering af løn, HR og regnskab. Vi følger udviklingen tæt og har viden og erfaring fra tusindvis af virksomheder på tværs af brancher, størrelser og landegrænser. Har I behov for sparring og assistance – eller måske ekstra hænder ved spidsbelastninger – kan vores professionelle lønkonsulenter hjælpe.

Læs også

Ny ferielov på vej – og der skal tænkes på den allerede nu

Hvad er forskellen på den nye og gamle ferielov?

Ferielov - 4 opgaver for dig som arbejdsgiver

Hvordan kan Azets assistere virksomheder med den nye ferielov?

Deltag i morgenmøde eller webinar

Deltag i webinar om den nye ferielov

Om Lene Abbednæs

Lene Abbednæs er uddannet merkonom i personaleadministration og har suppleret sin uddannelse med kurser i forskellige lønsystemer. Hun har i 25 år arbejdet med løn i både den offentlige og private sektor. I Azets sidder Lene som senior lønkonsulent i Odense, hvor hun assisterer kunder med lønopgaver og -rådgivning. Lene har været i Azets siden 2007.