Revidering af den kommende ferielov

Løn og HR | 11.04.2017

af Lisbeth Lindorff Riis

Ferieloven står over for en grundig revidering. Ferielovsudvalgets arbejde med en betænkning* blev udsat i slutningen af 2016. Udvalgets formand og arbejdsmarkedets parter fremsatte det ønske, at udvalgets arbejde skulle afvente forårets overenskomstforhandlinger.

Vi må derfor forvente, at udvalgets arbejde bliver genoptaget efter overenskomstforhandlingerne, og at det vil blive afsluttet inden for få måneder herefter. Udvalgets arbejde skal resultere  i en mere moderne ferielov, der tager højde for Danmarks EU-retlige forpligtelser.

Jeres ferielovsforpligtelser som arbejdsgiver

Husk, at I som arbejdsgiver skal varsle sommerferien efter ferielovens regler for hovedferie, hvis der er behov for at planlægge sommerferien. Det vil sige, at ferien skal varsles med 3 måneders varsel med mindre, man individuelt har aftalt et kortere varsel. Hovedferien (15 dage) placeres i perioden fra 1. maj til 30. september. Hvis lønmodtageren har optjent mindre end 15 dages ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

*Hvad er en betænkning?

Når et af Folketingets udvalg har arbejdet med et forslag, der er fremsat i Folketinget, skriver udvalget en rapport. Denne rapport kaldes en betænkning. Hvis der stilles ændringsforslag, står de normalt i betænkningen. Det er også her, udvalgsmedlemmerne fortæller, hvad de mener om forslaget, og hvad de anbefaler deres folketingsgruppe at stemme, når forslaget kommer til afstemning i Folketingssalen.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for medarbejdere, skat og personale- og ansættelsesret.

Læs mere om, hvordan vi kan rådgive din virksomhed.

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.