Har I gennemført en APV i år?

Løn og HR | 25.10.2019

af Lisbeth Lindorff Riis

Alle virksomheder med minimum én ansat skal gennemføre en arbejdspladsvurdering minimum hvert 3. år. I Azets rådgiver jeg og min afdeling dagligt virksomheder omkring APV. I nogle virksomheder bliver APV’en brugt aktivt og er et vigtigt redskab i arbejdet med arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel. For andre kunder er APV’en dog bare en pligt og skal hurtigt overstås. Uanset hvilken gruppe man tilhører, er der nogle generelle informationer omkring en APV, som det er vigtigt at være bekendt med.

I dette blogindlæg giver jeg en generel introduktion til APV med de informationer, enhver virksomhed som minimum bør vide.

Hvem skal gennemføre en APV?

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med medarbejdere, også hvis der kun er én ansat, gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert 3. år, eller hvis der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det er jer som virksomhed, der har ansvaret for, at APV’en gennemføres.

Dog er virksomheder undtaget, hvor arbejdet udføres af personer fra arbejdsgiverens husstand, f.eks. børn eller ægtefælle, og hvor der ikke er andre medarbejdere ansat.

APV’en er ikke bare en sur pligt

Mange års erfaring inden for HR og arbejdet med talrige virksomheder har gjort det tydeligt for mig, at APV ikke bare skal tilgås som en forpligtelse, men derimod betragtes som et vigtigt værktøj. I og jeres medarbejdere kan og bør bruge APV’en til at forbedre arbejdsmiljøet.

Et godt og sikkert arbejdsmiljø medfører mange fordele for både jer som virksomhed og jeres medarbejdere:

 • Færre arbejdsulykker for medarbejderne og dermed færre omkostninger på grund af ulykker og erhvervsskader
 • Mindre sygdom og dermed mindre sygefravær
 • Færre udskiftninger af medarbejderne
 • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet

Som virksomhed kan I selv vælge metoderne og redskaberne til at gennemføre APV’en. Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men føre tilsyn med at følgende krav fra arbejdsmiljølovgivningen er overholdt:

 • APV’en skal være skriftlig
 • APV’en skal være tilgængelig for både ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet
 • APV’en skal indeholde følgende fem elementer:
  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.

Hvordan gør vi?

Hvis I ikke selv har tilstrækkelig indsigt til at gennemføre APV’en eller ønsker at en ekstern udbyder skal hjælpe, kan Azets stille et APV-system til rådighed og hjælpe med rådgivning og gennemførelse. Hvis selve arbejdspladsens sikkerhed skal gennemgås, skal I henvende jer til Arbejdsmiljøcenteret. Hvis I i virksomheden har en arbejdsmiljøorganisationen (AMO), skal denne dog høres først, inden I henvender jer til en ekstern udbyder, ligesom AMO skal inddrages i hele processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. I de virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage i APV-arbejdet på samme måde.

 

Download vores guide og få styr på APV'en.

 

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.