Jobbeskrivelser – hvad skal virksomheden med dem?

Løn og HR | 22.02.2021

af Annemarie Franke

Jobbeskrivelsen er et vigtigt redskab for virksomheden. Jobbeskrivelsen er med til at forventningsafstemme med medarbejderen, så der ikke opstår uenighed om udførelsen af jobbet og ansvaret i forhold til nærmeste foresatte og nærmeste underordnede. På denne måde er jobbeskrivelsen med til at fastholde medarbejderen i jobbet.

Jobbeskrivelsen bør ved ansættelsen være en skriftlig erklæring, som indeholder alle væsentlige vilkår for ansættelsen, således at medarbejderen ved, hvilke opgaver der skal udføres på hvilket niveau og med hvilket ansvar.

Gør ikke beskrivelsen for bred

Det er fristende at lave beskrivelsen så bred og omfattende at stort set alle opgaver falder inden for området. På den måde skal jobbeskrivelsen ikke hele tiden tilpasses og skrives om, og derved spares der administrativ tid. Det vil dog ofte være en dårlig ide at lave en meget bred jobbeskrivelse. Ved at gøre beskrivelsen mere specifik og indsnævre beskrivelsen til at handle om nøjagtigt, hvad opgaverne indebærer, bliver det et vigtigt redskab og kan hjælpe virksomheden som beskrevet nedenfor.

Virksomhedens fordele

Når virksomheden i jobbeskrivelsen klargør, hvad netop dette job skal bibringe virksomheden og hvilke kompetencer der kræves for at kunne bestride stillingen, faglige såvel som personlige kompetencer f.eks. særlige uddannelses- eller erfaringskrav, kan der på den baggrund udarbejdes udviklingsplaner for medarbejderne.

Når virksomheden indplacerer jobbeskrivelsen i den organisatoriske kontekst og ved f.eks. i en organisationsplan vedhæfter jobbeskrivelserne for alle ansatte, kan virksomheden opnå et klart overblik over kompetencer, ansvar og roller. Denne oversigt kan virksomheden bruge til at indplacere medarbejderne lønmæssigt eller opsætte målopfyldelse.

Når en medarbejder bliver syg, kan jobbeskrivelsen bruges til at få en anden medarbejder til hurtigt at overtage jobbet fra den sygdomsramte kollega. Hvis en medarbejder beslutter sig for at forlade virksomheden, kan et nyt jobopslag baseres på jobbeskrivelsen og baggrund for en ny rekruttering.

Vi anbefaler derfor at udarbejde en kort og præcis jobbeskrivelse med angivelse af jobbets indhold, ansvar, referencer, nødvendige kompetencer og erfaring.

Andre gode grunde til at udarbejde stillingsbeskrivelser:

  • Medarbejdere opnår et langt større ejerskab og følelse i samarbejdet
  • Medarbejdere lægger stor betydning i beskrivelsen – mere end kontrakten
  • Medarbejdere har stor gavn af at kende deres chefs forventninger til dem (tryghed)
  • I organisationen ved alle, hvem der laver hvad (på papiret)
  • Rekrutteringer sker langt mere professionelt med en stillingsbeskrivelse som tydeligt vurderingsgrundlag for den profil, der skal rekrutteres

legal.png  Lovmæssige regler for jobbeskrivelsen

Ifølge Loven om Ansættelsesbeviser §2 skal Arbejdsgiveren give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsen, herunder stk. 2 punkt 3: Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

Herudover er der ikke umiddelbart noget lovkrav om at udarbejde en jobbeskrivelse efter bestemte regler i forbindelse med udfærdigelse af en ansættelseskontrakt.

Se her, hvordan Azets kan assistere med HR

post author

Om Annemarie Franke

Annemarie er uddannet Cand.soc.HRM fra CBS med speciale i Performance Management. I Azets er Annemarie HR Konsulent i vores interne HR-afdeling, hvor hun bl.a. arbejder med rekruttering, employer branding og kompetenceudvikling.