Har du styr på E-indkomsten?

Løn og HR | 16.11.2017

af Karin Madsen

moneybag.jpg Generelt om E-indkomst

Det er ved at være tid til at afstemme E-indkomst for 2017 og sikre, at jeres virksomheds lønsystem stemmer overens med de indberetninger, I har foretaget til SKAT.  Det er vigtigt, at I sikrer, at medarbejdernes løn er korrekt indberettet. Det er ikke medarbejderens ansvar, men jeres.

Det er min erfaring, at en løbende afstemning er mere simpel end at bruge en masse tid på at afstemme og kontrollere, at data er korrekte ved udgangen af året. Især fordi der ved årsafslutningen er en masse ekstra opgaver, der skal løses, og tiden derfor kan være knap.

Husk felterne 147 og 148!

Som noget nyt fra januar 2017 skal der også indberettes i felt 147 og felt 148, som er medarbejderens pension, både egen andel og firmaandel. Jeg ser ofte, at der er udfordringer med saldiene i disse felter, hvis man i januar måned ikke har været opmærksom på, at der skulle indberettes i de nye felter.

abacus2.jpg Afstemning af E-indkomst til lønsystem

Afstemningen kan foregå på mange måder, da der er mulighed for at hente forskellige filer fra SKAT.  Mine erfaringer er, at det er let at rekvirere data fra SKAT, som kan bruges til afstemning.  Ofte rekvirerer jeg en dat-fil og har dataene i Excel. På den måde kan jeg hurtigt danne mig et overblik over eventuelle differencer i indberetningen over mod lønsystemet.

Har I få ansatte i jeres virksomhed, kan det være nemmere at udskrive en samlet liste fra SKAT og stemme totalerne af til lønsystemet, da der ikke er så meget data.

Skulle der være differencer, er det min erfaring, at der skal rettes i den periode, rettelsen vedrører og ikke blot i indeværende måned. SKAT vil ikke godtage en negativ rettelse af f.eks. lønindkomst, A-skat og AM-bidrag i indeværende måned, hvis der ikke er en saldo at modregne i.

Feriepenge kan være en udfordring

De differencer, jeg oftest ser, er fejl i de afregnede feriepenge, hvis der har været en negativ korrektion til en fratrådt medarbejder, f.eks. hvis en medarbejder har fået for mange overarbejdstimer, der skal køres retur. SKAT kan ikke modtage negative beløb i en indberetning via fil-upload, så disse skal ind og rettes manuelt via online registrering.

En anden udfordring med feriepengene kan være, hvis der er blevet udbetalt f.eks. årsbonus til en fratrådt medarbejder. I det tilfælde ligger feriepengene af bonussen sig i feriepenge optjent sidste år. Dette er ikke en fejl, men blot noget, som I skal forholde jer til er korrekt.

Yderligere skal I være opmærksom på, at udbetalinger til fratrædelsesgodtgørelser, gaver eller gratialer er indberettet korrekt.

clock-Copy (1).jpg Ændringer i 2018

Indberetningen til E-indkomst via blanketter bortfalder, og for 2018 er det kun muligt at indberette til E-indkomst elektronisk, enten via en fil, I kan uploade, eller online registrering per medarbejder på skat.dk

Derudover bortfalder muligheden for at medarbejdere kan aflevere deres skattekort i papir til arbejdsgiveren. Fremadrettet skal arbejdsgiveren downloade dette fra SKAT.

Pr. 1. februar 2018 er det heller ikke længere muligt at køre en korrekt uploadet fil retur, hvis der skulle være nogle data på medarbejdere, I ikke har fået med. Hvis I skal have rettelserne ind, skal det gøres via online indberetning per medarbejder.

 

Har I brug for hjælp til jeres lønadministration?

Azets er en af Nordens førende aktører inden for håndtering og optimering af løn-, HR- og regnskabsfunktionen. Vi følger udviklingen tæt og har viden og erfaring fra tusindvis af virksomheder på tværs af brancher, størrelser og landegrænser. Har I behov for sparring omkring processerne ved lønadministration – eller måske ekstra hænder ved spidsbelastninger – kan vores professionelle lønkonsulenter hjælpe.

Læs mere her

post author

Om Karin Madsen

Karin Madsen er uddannet akademimerkonom og har 10 års erfaring inden for løn, regnskab og controlling. I Azets bestrider Karin stillingen som lønkonsulent, og hun varetager dagligt lønadministrationen for kunderne. Karin har været i Azets siden 2017.