Nu skal CFO'erne også tænke i bæredygtighedsstrategier

Strategi | 22.08.2023

af Azets

Det er på tide at gå fra bagklogskab til fremsynethed

Traditionelt har bæredygtighed primært hørt under økonomidirektørens (CFO'ens) ansvarsområde, når det handler om rapportering. CFO'en har ofte adgang til de nødvendige oplysninger og tal, der skal bruges til den opgave. Men rapportering kigger i sagens natur bagud. I fremtiden vil vi i stigende grad se bæredygtighed blive integreret i virksomhedens finansielle strategi.

At implementere en bæredygtighedsstrategi kræver ofte investeringer, så det er vigtigt, at den er i tråd med den finansielle strategi. CFO'en er derfor nødt til at kunne gennemskue, hvordan bæredygtighedsmål påvirker virksomhedens investeringer og finansielle værktøjer.

Den strategiske forbindelse mellem bæredygtighed og økonomistyring har traditionelt set været lille. Nu skal fokus flyttes fra at kigge bagud og være rapporterende til at være fremsynet. Hvor bæredygtighedsmål er langsigtede og ofte strækker sig over flere årtier, har økonomistyring i børsnoterede virksomheder ofte et kortsigtet, endda kvartalsvist, fokus. At nå de fastsatte bæredygtighedsmål kræver imidlertid løbende investeringer. Derfor er det afgørende at etablere en stærk forbindelse mellem det kortsigtede og det mere langsigtede.

De store virksomheder fører an, og de små følger efter

IFRS-standarden kræver, at store virksomheder forpligter sig til konkrete bæredygtighedsmål. Derfor skal de virksomheder allerede nu begynde at træffe beslutninger om deres investeringer i bæredygtighed.

Virksomheder opererer ikke i et vakuum. I stedet for at fokusere på enkelte enheder er det vigtigt at forstå dem som en del af et forretningsøkosystem. Når store virksomheder bliver pålagt at rapportere om bæredygtighed, bliver mindre virksomheder også nødt til at tilpasse sig nye standarder og krav. Det sikrer gennemsigtighed i forsyningskæden og giver mulighed for en omfattende undersøgelse af hele forretningsøkosystemet.

Store virksomheders økonomiafdelinger er som regel bedre forberedt på de krav, som fastsættes i direktiverne, sammenlignet med små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der måske ikke har samme ressourcer og infrastruktur. Her kan SMV'er trække på eksterne økonomiske rådgivere, som har den relevante viden og erfaring.

Sæt de vigtigste interessenter sammen

Implementeringen af IFRS-standarden vil øge betydningen af bæredygtighedsspørgsmål i CFO'ens beslutninger og rapportering. Derfor anbefales det, at den økonomiske ledelse straks samler de vigtigste interessenter, herunder selskabets bæredygtighedsansvarlige, den administrerende direktør, controlleren samt repræsentanter fra kommunikation og HR.

Sammen bør gruppen lave en handlingsplan: Hvilke dele af bæredygtighedsstrategien har indflydelse på økonomien? Hvilke typer investeringer er på vej? Hvilke rapporteringskrav vil der være fremover, og kan de på nogen måde automatiseres? Det er en relativt krævende opgave.

CFO – Du bør som minimum gøre følgende:

  1. Sæt dig ind i den lovgivning, der gælder for din virksomhed.
  2. Hvis din virksomhed har rapporteringspligt, skal du sikre dig, at dine informationssystemer er i orden.
  3. Hvis du ikke selv har den nødvendige viden, så find en ekstern partner, der kan hjælpe dig.
post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.